Hero Image

Duurzaamheid

Het bestrijden van klimaatverandering is essentieel voor de gezondheid en duurzaamheid van onze planeet. Daarom spannen we ons in om de vraag naar energie te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren. Hiermee leveren we een bijdrage aan de doelstellingen van het VN Klimaatakkoord van Parijs.

 

 

Ons doel: CO2-neutraal in 2025

We spannen ons in om de CO2-uitstoot van onze eigen bedrijfsactiviteiten in 2025 wereldwijd tot nul te reduceren en een reductie van dertig procent te bewerkstelligen in de bevoorradingsketen. Dat betekent ook dat dit geldt voor de locaties van MSD in Haarlem, Oss en Boxmeer.

2025

Is het jaar waarin we de CO2-uitstoot van onze eigen bedrijfsactiviteiten tot nul willen hebben gereduceerd.

30%

minder uitstoot in de bevoorradingsketen door leveranciers te stimuleren hun CO2 uitstoot te verminderen en over te schakelen op groene energie.

15 jaar

eerder dan gepland willen we in 2025 volledig overgeschakeld zijn op groene energie. Bijvoorbeeld door de inkoop van zonne- en windenergie.

Lokale initiatieven

De wereldwijde doelstellingen van MSD vertalen zich in Nederland in lokale programma’s om de duurzaamheid van onze locaties in Haarlem, Oss, De Bilt en Boxmeer te vergroten. MSD is hier al langer mee bezig. In Haarlem is bijvoorbeeld recent een nieuwe energiezuinige coldstore gebouwd voor de opslag van vaccins en is de hoeveelheid plastic in het verpakkingsproces verminderd.

In Oss is de verlichting aangepakt, zijn de gebouwen beter geïsoleerd en worden efficiëntere luchtbehandelingsunits gebruikt. In De Bilt is het kantoorgebouw door een warmtepomp en zonnepanelen nagenoeg klimaatneutraal. In Boxmeer, tot slot, wordt onder andere het gebruik van aardgas vervangen door de installatie van warmtepompen.

Om onze doelstellingen te behalen gaan we:

  • In 2025 alleen nog groene energie gebruiken
  • Steeds veranderingen in het dagelijkse werk doorvoeren waarmee we energie, water en afval besparen
  • Alle verpakkingen herzien op milieu-impact en mogelijke verbeteringen
  • Medicijnresten in afvalwater bij productie zoveel mogelijk reduceren
  • Waar mogelijk groene initiatieven inplementeren

Meer weten over onze Environmental, Social & Governmental inspanningen? Lees het in onze ESG brochure.