MSD en klinisch onderzoek

Klinische onderzoeken zijn nodig om vast te stellen of vaccins, geneesmiddelen of nieuwe toepassingen van bestaande geneesmiddelen effectief zijn en een hanteerbaar veiligheidsprofiel hebben. De informatie uit deze onderzoeken is belangrijk voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen tegen deze ziekten. Hiermee kunnen toekomstige patiënten beter worden geholpen.

In verschillende fases van onderzoek worden geneesmiddelen of vaccins nauwkeurig en systematisch getest bij vrijwilligers. Elk klinisch onderzoek is specifiek opgezet om bepaalde afgebakende onderzoeksvragen te beantwoorden. Er worden strakke, vooraf gedefinieerde protocollen gevolgd om veilige, nauwkeurige en betrouwbare resultaten te garanderen.

Meedoen aan klinisch onderzoek

Klinisch onderzoek wordt vaak via wereldwijde studies opgezet. Ook in Nederland hebben we verschillende studies lopen. We werken daartoe samen met diverse ziekenhuizen en gespecialiseerde onderzoeksinstituten. Ook Nederlandse patiënten kunnen dus in aanmerking komen voor deelname aan klinisch onderzoek.

Bekijk actuele klinische onderzoeken van MSD