Geneesmiddelen

Adempas

Adempas (riociguat) wordt voorgeschreven voor de behandeling van hoge bloeddruk in de longen (pulmonale hypertensie) en bevat de werkzame stof riociguat. Riociguat is een stimulator van guanylaatcyclase (sGC), waardoor de longslagaders (de bloedvaten die het hart met de longen verbinden) wijder worden. Hierdoor daalt de bloeddruk in de longen en kan het hart gemakkelijker bloed door de longen pompen, wat weer resulteert in een verbetering van het vermogen om lichamelijke inspanning te leveren.

Adempas wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) die hiervoor niet kunnen worden geopereerd, of bij patiënten die na een operatie nog steeds een verhoogde bloeddruk in de longen hebben of die opnieuw een verhoogde bloeddruk in de longen krijgen.

Daarnaast wordt Adempas gebruikt voor bepaalde vormen van pulmonale arteriële hypertensie (PAH), namelijk bij idiopathische PAH (de oorzaak van de PAH is onbekend), erfelijke PAH en PAH veroorzaakt door bindweefselziekte.


Bridion®

Bridion (sugammadex) is een zogenoemde ‘Selective Relaxant Binding Agent’, aangezien het alleen werkt met bepaalde spierverslappers, rocuroniumbromide of vecuroniumbromide. Het vormt hiermee een complex, waardoor de spierverslapping door rocuronium of vecuronium in het lichaam wordt opgeheven. Hierdoor herstellen spieren na een operatie met algehele narcose sneller en kan er weer zelfstandig ademgehaald worden.

Bridion kan worden gebruikt bij volwassenen wanneer rocuroniumbromide of vecuroniumbromide wordt gebruikt en bij kinderen en jongeren (van 2 t/m 17 jaar) wanneer rocuroniumbromide wordt gebruikt voor een lichtere vorm van spierverslapping.


CUBICIN®

Cubicin (daptomycine) is een antibacterieel middel dat de groei van bepaalde bacteriën kan stoppen. Het is alleen werkzaam tegen Gram-positieve bacteriën.

Cubicin wordt gebruikt bij volwassenen en bij kinderen en jongeren (van 1 tot en met 17 jaar) voor de behandeling van infecties van de huid en de weefsels onder de huid. Het wordt ook gebruikt om infecties in het bloed te behandelen, wanneer deze samengaan met infecties van de huid.

Cubicin wordt ook gebruikt bij volwassenen om infecties te behandelen in de weefsels aan de binnenkant van het hart (inclusief de hartkleppen) die veroorzaakt worden door een soort bacterie die Staphylococcus aureus wordt genoemd. Tevens wordt het gebruikt om infecties in het bloed te behandelen die veroorzaakt worden door dezelfde soort bacterie, wanneer deze samengaan met infecties van het hart.


DELSTRIGO®

Delstrigo (doravirine/lamivudine/tenofovirdisoproxil) wordt gebruikt voor de behandeling van hiv-infectie (hiv is de afkorting van ‘humaan immunodeficiëntievirus’). Het behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘antiretrovirale geneesmiddelen’ genoemd worden.

Delstrigo wordt gebruikt voor de behandeling van hiv-infectie bij volwassenen en bij jongeren van 12 jaar en ouder met een gewicht van ten minste 35 kg. Hiv is het virus dat aids (‘acquired immune deficiency syndrome’, verworven immunodeficiëntie- syndroom) veroorzaakt.

Delstrigo werkt door te voorkomen dat hiv meer virussen aanmaakt in het lichaam. Dit helpt doordat enerzijds de hoeveelheid hiv in het bloed wordt verminderd en anderzijds doordat het aantal witte bloedcellen wordt verhoogd. Dit kan het immuunsysteem versterken en het risico op vroegtijdig overlijden verkleinen of de kans op infecties omdat het immuunsysteem zwak is.


EMEND®

Emend (aprepitant – zie ook Ivemend) behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘neurokinine 1-receptorantagonisten’ (NK1-receptorantagonisten) worden genoemd. Er is een specifiek gebied in de hersenen waar misselijkheid en braken geregeld zijn. Emend werkt door signalen naar dat gebied te blokkeren en remt daardoor misselijkheid en braken.

De capsule toedieningsvorm kan worden gebruikt bij volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar, in combinatie met andere geneesmiddelen om misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapeutische middelen (gebruikt bij de behandeling van kanker) die sterke en matig-sterke veroorzakers van misselijkheid en braken zijn, te voorkomen.


ESMERON®

Esmeron (rocuroniumbromide) is een spierverslapper. Het wordt ingezet bij bepaalde operaties waarbij de spieren volledig ontspannen moeten zijn. Zo kan de chirurg de operatie makkelijker uitvoeren. Esmeron kan ook op de intensive care worden gebruikt ten behoeve van kunstmatige beademing.


GARDASIL 9®

Gardasil 9 (9-valent humaan papillomavirusvaccin) is een vaccin voor personen vanaf 9 jaar en volwassenen. Wanneer iemand met Gardasil 9 gevaccineerd wordt, gaat het afweersysteem de aanmaak van antistoffen tegen de negen HPV-typen in het vaccin stimuleren om te helpen bij de bescherming tegen aandoeningen die deze virussen kunnen veroorzaken.

Dit middel wordt toegediend om bescherming te bieden tegen aandoeningen die veroorzaakt worden door bepaalde typen van het humaan papillomavirus (HPV), namelijk type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 en 58. Tot deze aandoeningen behoren kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen (de baarmoederhals, het uitwendige deel van het geslachtsorgaan (vulva) en de vagina) en voorstadia daarvan, anuskanker en voorstadia daarvan en genitale wratten bij mannen en vrouwen.

Bijsluiter


HBVAXPRO®

HBVAXPRO (Hepatitis B-vaccin) is een vaccin dat ervoor zorgt dat het natuurlijke afweersysteem van het lichaam de aanmaak van specifieke antilichamen tegen het hepatitis B-virus stimuleert om te helpen bij de bescherming tegen dit virus.

Dit vaccin is bestemd voor actieve immunisatie tegen hepatitis B-infectie veroorzaakt door alle bekende subtypes in personen van 16 jaar of ouder beschouwd als risico-lopend op blootstelling aan hepatitis B-virus. Naar verwachting wordt hepatitis D ook voorkomen door immunisatie met HBVAXPRO aangezien hepatitis D zich niet voordoet in afwezigheid van een hepatitis B-infectie.


INVANZ®

Invanz (ertapenem) is een antibioticum van de bètalactamgroep. Het kan een breed scala van bacteriën (ziektekiemen) doden, die in verschillende delen van het lichaam infecties veroorzaken. Het kan worden gegeven aan personen van 3 maanden en ouder bij de behandeling van:

 • Infectie in de buik
 • Longontsteking (pneumonie)
 • Infecties van de vrouwelijke geslachtsorganen (gynaecologische infecties)
 • Huidinfecties van de voet bij diabetici.

Het kan ook worden gebruikt bij als preventie-behandeling, om infecties op de operatieplaats na een operatie aan de dikke darm of het rectum (de endeldarm) bij volwassenen te voorkomen.


ISENTRESS®

Isentress (raltegravir) is een antiviraal geneesmiddel dat werkt tegen het humaan immunodeficiëntievirus (hiv), dat het verworven immunodeficiëntiesyndroom (aids) veroorzaakt. Normaliter kan het virus een specifiek enzym aanmaken, waardoor het zich kan vermenigvuldigen in de cellen in het lichaam. Isentress verhindert de werking van dit enzym en kan de hoeveelheid hiv in het bloed verminderen en het aantal witte bloedcellen (die belangrijk zijn voor de afweer en de bestrijding van infecties) verhogen. Met minder hiv in het bloed kan de afweer beter werken. Dat betekent dat het lichaam de infectie beter kan bestrijden.

Isentress wordt gebruikt voor de behandeling van een hiv-infectie (hiv is de afkorting van ‘humaan immunodeficiëntievirus’).


IVEMEND®

Ivemend (fosaprepitant – zie ook Emend) wordt samen met andere geneesmiddelen gebruikt om misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie te voorkomen. Fosaprepitant wordt in het lichaam omgezet in aprepitant. Ook ivemend behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘neurokinine-1 (NK1) receptorantagonisten’ wordt genoemd. Er is een specifiek gebied in de hersenen waar misselijkheid en braken geregeld worden. Ivemend werkt door signalen naar dat gebied te blokkeren en remt daardoor misselijkheid en braken.

Het wordt gebruikt bij volwassenen, jongeren en kinderen van 6 maanden en ouder in combinatie met andere geneesmiddelen om misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie (gebruikt bij de behandeling van kanker) te voorkomen.


JANUMET®

Janumet (sitagliptine/metformine) bevat twee verschillende geneesmiddelen: sitagliptine en metformine. Zij werken samen om de bloedsuikerspiegel van volwassen met diabetes mellitus type 2 (suikerziekte) te beïnvloeden. Sitagliptine is selectieve remmer van het dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4)-enzym, die incretinehormonen inactiveert. Hierdoor wordt insulineproductie en -afgifte gestimuleerd en de glucoseproductie in de lever geremd. Metformine remt ook de glucoseproductie in de lever met als gevolg een daling van de bloedsuikerspiegel.

Janumet wordt gebruikt voor volwassen patiënten met type 2-diabetes mellitus voor verbetering van de bloedglucoseregulatie.


JANUVIA®

Januvia (sitagliptine) is een DPP-4-remmer (dipeptidylpeptidase-4-remmer), die het DPP-4-enzym remt. Hierdoor wordt insulineproductie en -afgifte gestimuleerd en de glucoseproductie in de lever geremd, met een daling van bloedsuikerspiegel als gevolg.

Bij volwassen patiënten met type 2-diabetes mellitus wordt Januvia gebruikt voor verbetering van de bloedglucoseregulatie.


KEYTRUDA®

Keytruda (pembrolizumab) is een immuno-oncologisch geneesmiddel, dat kan binden aan de geprogrammeerde celdood (PD-1) receptor. Dit versterkt de T-cel responsen, inclusief de antitumorresponsen. Keytruda helpt hierdoor het afweersysteem om de kanker te bestrijden.

Het wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van:

 • een soort huidkanker die melanoom wordt genoemd
 • een soort longkanker die niet-kleincellige longkanker wordt genoemd
 • een soort kanker die klassiek hodgkinlymfoom wordt genoemd
 • een soort kanker die blaaskanker (urotheelcarcinoom) wordt genoemd
 • een soort hoofd-halskanker die plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied wordt genoemd
 • een soort nierkanker die niercelcarcinoom wordt genoemd.
 • een soort kanker die darmkanker of endeldarmkanker wordt genoemd en die microsatellietinstabiel (MSI-H) of mismatch-repair-deficiënt (dMMR) blijkt te zijn.
 • een soort kanker die slokdarmkanker wordt genoemd.
 • een soort kanker die baarmoederhalskanker wordt genoemd.
 • een soort kanker die baarmoederkanker (endometriumcarcinoom) wordt genoemd.
 • een soort kanker die triple-negatieve borstkanker wordt genoemd.

Keytruda wordt gebruikt bij jongeren van 12 jaar en ouder voor de behandeling van:

 • een soort huidkanker die melanoom wordt genoemd.

Keytruda wordt gebruikt bij kinderen en jongeren van 3 jaar en ouder voor de behandeling van:

 • een soort kanker die klassiek hodgkinlymfoom wordt genoemd.

Mensen krijgen Keytruda over het algemeen als hun kanker is uitgezaaid of niet met een operatie kan worden verwijderd (palliatieve behandeling). Bij patiënten die een operatie hebben gehad om een melanoom of niertumor weg te halen, kan Keytruda worden gebruik om te helpen voorkomen dat de kanker terugkomt (adjuvante behandeling).


M-M-RVAXPRO®

M-M-RVaxpro (mazelen-bof-rubellavaccin) is een vaccin dat mazelen-, bof- en rodehondvirussen bevat die verzwakt zijn. Wanneer het vaccin aan een persoon wordt toegediend, dan zal het immuunsysteem (de natuurlijke afweer van het lichaam) antilichamen aanmaken tegen de mazelen-, bof- en rodehondvirussen. De antilichamen helpen bij het beschermen tegen infecties die door deze virussen worden veroorzaakt. Hoewel M-M-RVaxpro levende virussen bevat, zijn die te zwak om bij gezonde personen mazelen, bof of rodehond te veroorzaken.

M-M-RVaxPro wordt toegediend ter bescherming tegen mazelen, bof en rodehond. Het vaccin kan aan personen vanaf 12 maanden worden toegediend. Bovendien kan het onder bijzondere omstandigheden worden toegediend aan kinderen van 9 tot 12 maanden oud. M-M-RVaxPro kan ook worden gebruikt bij uitbraken van mazelen, of voor vaccinatie na blootstelling, of voor gebruik bij nog niet gevaccineerde personen ouder dan 9 maanden die in aanraking komen met vatbare zwangere vrouwen, en bij personen die waarschijnlijk vatbaar zijn voor bof en rodehond.


NOXAFIL®

Noxofil (posaconazol)  wordt gebruikt om een groot aantal verschillende schimmelinfecties te voorkómen en te behandelen. Noxafil werkt door sommige soorten schimmels die infecties kunnen veroorzaken, te doden of de groei ervan te stoppen.

Noxafil is beschikbaar in verschillende toedieningsvormen (tabletten, oplossing voor infusie, suspensie voor oraal gebruik) en wordt gebruikt voor de behandeling van verschillende schimmelinfecties bij volwassenen maar ook als behandeling ter preventie van invasieve schimmelinfecties (in de organen).


ONCOTICE®

Oncotice (Bacillus Calmette-Guérin) bevat verzwakte Mycobacterium bovis-bacillen en is een immunostimulerend product. Dit middel stimuleert namelijk bepaalde onderdelen van het afweersysteem.

Het wordt gebruikt voor de behandeling van oppervlakkig blaaskanker en als behandeling na verwijdering van een tumor in de blaas om te voorkomen dat de aandoening terugkomt.


PIFELTRO®

Pifeltro (doravirine) wordt gebruikt voor de behandeling van hiv-infectie (hiv is de afkorting van ‘humaan immunodeficiëntievirus’). Het is een antiretroviraal middel en het bevat de werkzame stof doravirine – een non-nucleoside-reversetranscriptaseremmer (NNRTI). Dit voorkomt dat hiv meer virussen aanmaakt in het lichaam.

Pifeltro is, in combinatie met andere antiretrovirale geneesmiddelen, geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar met een gewicht van ten minste 35 kg die met hiv-1 besmet zijn zonder aanwijzingen uit het verleden of heden voor resistentie tegen de NNRTI-klasse.


PNEUMOVAX®23

Pneumovax23 (pneumokokkenpolysacharidevaccin) is een vaccin dat ervoor zorgt dat het lichaam specifieke antistoffen tegen het pneumokokkenvirus aanmaakt. Dit leidt tot bescherming tegen pneumokokken bij blootstelling in de toekomst. Het lichaam herkent namelijk de ziekteverwekkers en kan snel extra antistoffen aanmaken, waardoor men niet of minder erg ziek wordt. Pneumokokken kunnen infecties van de longen veroorzaken (vooral longontsteking), van de vliezen rond de hersenen en ruggengraat (meningitis) en in het bloed (bacteriëmie of septikemie). Het vaccin kan alleen beschermen tegen pneumokokkeninfecties die veroorzaakt worden door de bacterietypes die in het vaccin opgenomen zijn. Echter, de 23 pneumokokkentypes in het vaccin omvatten de types die verantwoordelijk zijn voor bijna alle (ongeveer negen op tien) infecties die door pneumokokken worden veroorzaakt.

Pneumovax23 wordt gebruikt voor actieve immunisatie tegen ziekte veroorzaakt door pneumokokken bij kinderen vanaf 2 jaar, adolescenten en volwassenen.


PREVYMIS®

Preyvmis (letermovir) is een antiviraal geneesmiddel op medisch voorschrift, voor volwassenen die kort geleden een beenmergtransplantatie hebben ondergaan. Het geneesmiddel voorkomt ziekte door CMV (het ‘cytomegalovirus’). CMV is een virus dat veel mensen hebben zonder het te weten. Meestal blijft CMV in het lichaam, maar richt het geen schade aan. Als het afweersysteem echter zwak is na een beenmergtransplantatie, kan het risico op ziekte door CMV hoog zijn.


PROGLICEM®

Proglicem (diazoxide) wordt gebruikt bij de behandeling van een lage suikerspiegel in het bloed (hypoglykemie) door een hoge concentratie insuline, in verband met de volgende omstandigheden:

Volwassenen: bij niet-opereerbare gezwellen van de eilandjes van Langerhans in de alvleesklier, goedaardig of kwaadaardig, of kwaadaardig buiten de alvleesklier.

Kinderen: bij leucine-gevoeligheid, vergroting van de eilandjes van Langerhans, voortdurende aanmaak van cellen in de eilandjes van Langerhans, goedaardige gezwellen van de eilandjes van Langerhans, kwaadaardige gezwellen buiten de alvleesklier of aandoeningen van de glycogeenopslag.

Proglicem kan voor een operatie worden gebruikt als een tijdelijke maatregel, en na de operatie als de te lage suikerspiegel aanhoudt. Proglicem mag alleen worden gebruikt nadat een lage suikerspiegel in het bloed met zekerheid is vastgesteld als gevolg van een van de bovenvermelde omstandigheden. Als andere specifieke medische behandeling of operaties niet succesvol waren bij u, of bij u niet kunnen worden uitgevoerd, kan behandeling met Proglicem worden overwogen.


PROVARIVAX®

Provarivax (varicellavaccin)is een vaccin dat volwassenen en kinderen helpt beschermen tegen waterpokken (varicella). Vaccins worden gebruikt om te beschermen tegen infectieziekten.

Provarivax mag toegediend worden aan personen van 12 maanden of ouder, maar in speciale gevallen ook aan kinderen vanaf de leeftijd van 9 maanden, bijvoorbeeld wanneer dit in overeenstemming is met het nationale vaccinatieschema of in geval van een uitbraak. Het mag ook gegeven worden aan personen die geen waterpokken hebben gehad, maar die in contact zijn geweest met iemand die waterpokken heeft. Een vaccinatie binnen 3 dagen na het contact kan helpen om waterpokken te voorkomen of de ernst van de ziekte te verminderen, wat leidt tot minder blaasjes op de huid en een kortere duur van de ziekte. Bovendien is er beperkte informatie dat vaccinatie tot 5 dagen na het contact de ernst van de ziekte kan verminderen. Net als met andere vaccins beschermt Provarivax niet alle personen helemaal tegen natuurlijk opgelopen waterpokken.


REMICADE®

Remicade (infliximab) is een antilichaam – een type eiwit dat zich bindt aan een specifiek doel in het lichaam dat TNF (tumornecrosefactor)-alfa heet. Het behoort tot de categorie geneesmiddelen die ‘TNF-blokkers’ wordt genoemd. Remicade werkt door selectieve binding aan TNF-alfa, dat betrokken is bij ontstekingsprocessen in het lichaam, en blokkeert de werking ervan. Dit kan de ontsteking in het lichaam verminderen.

Het wordt bij volwassenen gebruikt voor de behandeling van de volgende ontstekingsziekten:

 • Reumatoïde artritis
 • Artritis psoriatica
 • Spondylitis ankylosans (ziekte van Bechterew)
 • Psoriasis

Remicade wordt ook bij volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar gebruikt voor de behandeling van:

 • De ziekte van Crohn
 • Colitis ulcerosa

SIMPONI®

Simponi (golimumab) behoort – net als Remicade – tot een groep geneesmiddelen met de naam ‘TNF-blokkers’. De werking van Simponi berust op het blokkeren van de werking van een eiwit dat ‘tumornecrosefactor-alfa’ (TNFα) wordt genoemd. Dit eiwit speelt een rol bij de ontstekingsprocessen in het lichaam, en door dit eiwit te blokkeren kan de ontstekingsactiviteit in het lichaam worden verminderd.

Simponi wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van de volgende ontstekingsziekten:

 • reumatoïde artritis
 • artritis psoriatica (artritis en psoriasis)
 • axiale spondyloartritis, waaronder spondylitis ankylosans (ziekte van Bechterew) en niet-radiografische axiale spondyloartritis
 • colitis ulcerosa

STEGLATRO®

Steglatro (ertugliflozine) werkt door het SGLT2-eiwit in de nieren te blokkeren. Hierdoor wordt de suiker uit het bloed in de urine uitgescheiden. Het verlaagt de bloedsuikerspiegel bij volwassen patiënten (van 18 jaar en ouder) met type 2-diabetes en wordt daarom bij die patiënten gebruikt.

Het wordt gebruikt door volwassenen, jongeren en kinderen van 3 jaar of ouder. In combinatie met andere antiretrovirale geneesmiddelen vermindert Stocrin de virusconcentratie in het bloed. Dit zal het immuunsysteem sterker maken en het risico op het krijgen van ziekten die verband houden met de hiv-infectie, verlagen.


STROMECTOL®

Stromectol (ivermectine) wordt gebruikt tegen infecties door bepaalde parasieten. Het wordt gebruikt voor de behandeling van:

 • een infectie in het maag-darmkanaal dat intestinale strongyloïdiase (anguillulose) wordt genoemd. Dit wordt veroorzaakt door een soort rondworm die ‘strongyloïdis stercoralis’ wordt genoemd.
 • een infectie van het bloed, microfilaremie genaamd, als gevolg van ‘lymfatische filariasis’. Dit wordt veroorzaakt door een onvolwassen worm die ‘Wuchereria bancrofti’ wordt genoemd. Stromectol werkt niet tegen volwassen wormen, alleen tegen onvolwassen wormen.
 • huidmijten (schurft). Daarbij nestelen zich kleine mijten onder de huid. Dit kan ernstige jeuk veroorzaken.

Stromectol voorkomt het krijgen van deze infectie niet. Het werkt niet tegen volwassen wormen. Het mag alleen worden gebruikt als de arts vaststelt of vermoedt dat er sprake is van een infectie met parasieten.


VAQTA® ADULT

Vaqta Adult (hepatitis-A-vaccin) helpt volwassenen (personen van 18 jaar en ouder) te beschermen tegen ziekte veroorzaakt door het hepatitis A-virus. Een hepatitis A-infectie wordt veroorzaakt door een virus dat de lever aantast. De infectie kan worden opgelopen via voedsel of drinken dat het virus bevat. Tot de symptomen behoren geelzucht (gelige verkleuring van de huid en ogen) en een algemeen gevoel van onwel zijn.

Wanneer u een injectie met Vacta Adult krijgt, begint het natuurlijke afweersysteem van het lichaam een bescherming (antilichamen) tegen het hepatitis A-virus aan te maken. Na de injectie duurt het echter meestal twee tot vier weken voordat u beschermd bent. Vaqta Adult zal hepatitis niet voorkomen als ze veroorzaakt wordt door andere ziekteverwekkers dan het hepatitis A-virus. Als u al geïnfecteerd bent met het hepatitis A-virus op het moment dat u Vaqta Adult krijgt, is het daarnaast mogelijk dat de vaccinatie het ontwikkelen van ziekte niet kan voorkomen. Vaqta Adult beschermt tegen hepatitis A maar kan geen hepatitis A-infectie veroorzaken


VAQTA® Junior

Vaqta Junior (hepatitis-A-vaccin) helpt kinderen van 12 maanden tot en met 17 jaar oud te beschermen tegen ziekte veroorzaakt door het hepatitis A-virus. Een hepatitis A-infectie wordt veroorzaakt door een virus dat de lever aantast. De infectie kan worden opgelopen via voedsel of drinken dat het virus bevat. Tot de symptomen behoren geelzucht (gelige verkleuring van de huid en ogen) en een algemeen gevoel van onwel zijn.

Na een injectie met Vaqta Junior begint het natuurlijke afweersysteem van het lichaam een bescherming (antilichamen) tegen het hepatitis A-virus aan te maken. Na de injectie duurt het echter meestal twee tot vier weken voordat iemand beschermd is. Vaqta Junior zal hepatitis niet voorkomen als het veroorzaakt wordt door andere ziekteverwekkers dan het hepatitis A-virus. Als er al sprake is van een infectie met het hepatitis A-virus op het moment dat Vaqta Junior wordt gegeven, is het daarnaast mogelijk dat de vaccinatie het ontwikkelen van ziekte niet kan voorkomen. Vaqta Junior beschermt tegen hepatitis A maar kan geen hepatitis A-infectie veroorzaken.


VAXELIS®

Vaxelis een vaccin dat kinderen helpt beschermen tegen difterie, tetanus, pertussis (kinkhoest), hepatitis B, poliomyelitis (polio) en ernstige ziektes die worden veroorzaakt door Haemophilus influenzae type b. Vaxelis wordt toegediend aan kinderen vanaf zes weken. Het vaccin zorgt ervoor dat het lichaam zijn eigen bescherming (antilichamen) aanmaakt tegen de bacteriën en virussen die de volgende ziektes veroorzaken:

 • difterie
 • tetanus
 • pertussis (kinkhoest)
 • hepatitis B
 • poliomyelitis (polio)
 • infecties met Haemophilus influenzae type b

VAXNEUVANCE®

Vaxneuvance (pneumokokkenpolysacharide-conjugaatvaccin; 15-valent, geadsorbeerd) is een vaccin dat wordt toegediend als bescherming tegen pneumokokkenziekte. Pneumokokkenziekte is een verzamelnaam van ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de pneumokok.

Pneumokokken kunnen longontsteking, ontsteking van het vlies rond de hersenen (hersenvliesontsteking), bloedvergiftiging door bacteriën in het bloed en oorontstekingen (acute otitis media) veroorzaken. Er bestaan meer dan 90 verschillende typen pneumokokken. Het vaccin helpt volwassenen en kinderen beschermen tegen pneumokokkeninfecties die veroorzaakt worden door de bacterietypes die in het vaccin opgenomen zijn. Dit vaccin beschermt tegen 15 verschillende soorten van deze bacterie. Vaxneuvance  kan gebruikt worden voor actieve immunisatie tegen ziekte veroorzaakt door pneumokokken bij kinderen van 6 weken tot 18 jaar en bij personen van 18 jaar en ouder.

Bijsluiter

Productkenmerken

 


ZEPATIER®

Zepatier (elbasavir/grazoprevir) is een antiviraal geneesmiddel. De werkzame stoffen in het geneesmiddel werken samen door twee verschillende eiwitten te blokkeren die het hepatitis C-virus nodig heeft om te groeien en te vermeerderen. Hierdoor kan de infectie permanent uit het lichaam worden verwijderd. Hepatitis C is een virus dat de lever aantast.

Het wordt ingenomen voor het behandelen van een langdurige hepatitis C-infectie bij volwassenen van 18 jaar en ouder. Zepatier wordt soms samen met een ander geneesmiddel, ribavirine, gebruikt.


ZERBAXA®

Zerbaxa (ceftolozaan/tazobactam) is een geneesmiddel dat gebruikt wordt om een reeks verschillende bacteriële infecties te behandelen. Het bevat twee werkzame stoffen:

– ceftolozaan, een antibioticum dat tot de groep ‘cefalosporines’ behoort en dat veel soorten infectieveroorzakende bacteriën kan doden;

– tazobactam, dat de werking van bepaalde enzymen, bètalactamasen genoemd, blokkeert.

Deze enzymen maken bacteriën resistent tegen ceftolozaan door het antibioticum af te breken voordat het kan werken. Door de werking van deze enzymen te blokkeren, maakt tazobactam ceftolozaan doeltreffender in het doden van de bacteriën.Zerbaxa wordt gebruikt bij alle leeftijdsgroepen voor de behandeling van gecompliceerde infecties in de buik, de nieren en urinewegen.

Zerbaxa wordt ook gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van een infectie van de longen (pneumonie).


ZINPLAVA®

Zinplava (bezlotoxumab) is een geneesmiddel dat samen met een antibioticum wordt gegeven om een terugkerende infectie met Clostridium difficile (CDI) te voorkomen bij patiënten van 18 jaar of ouder met een hoog risico op terugkeer van CDI.