ESG Brochure MSD Nederland

ESG Brochure MSD Nederland

Verantwoord en toekomstbestendig innoveren om levens te redden en verbeteren

ESG highlights in een notendop

Onze doelen

Doelen:

Doelen voor 2025:

 • volledig klimaatneutraal
 • 100% van de ingekochte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen
 • 100 miljoen meer mensen in staat stellen om wereldwijd toegang te krijgen tot onze producten

Doelen voor 2030:

 • 46% minder uitstoot van broeikasgassen
 • 25% minder leidingwater afnemen – nu 360.000 m3
  water = 150 wedstrijd-
  zwembaden vol
 • 75% van het afval recyclen

Inhoudsopgave

Voorwoord

Als de afgelopen jaren ons iets hebben geleerd, is het dat we als samenleving kwetsbaar zijn. Niet alleen vanwege virussen die onze gezondheid kunnen aantasten en de maatschappij ontwrichten. Tijdens de pandemie werd duidelijk hoe belangrijk het is om te kunnen bouwen op een goed functionerende gezondheidszorg. Gezond zijn is voor velen van ons een soort van zelfsprekendheid. Dat is het weliswaar niet, maar er spreekt ook vertrouwen uit. Vertrouwen in de kwaliteit van de zorgsector en de deskundigheid van de mensen die in deze branche werkzaam zijn. Dit bewustzijn maakt onze rol relevanter en zichtbaarder dan ooit.

Als Nederlands geneesmiddelenbedrijf staan we midden in de samenleving. Wij zien het als onze taak om niet alleen ziektes te voorkomen, behandelen en genezen, maar ook de kwaliteit van leven te verbeteren. Dat doen we met hart en ziel voor mens en dier, al bijna 100 jaar. Geworteld in Nederland, met distributie naar ruim 140 landen. Een mondiale speler, maar met beide benen op de grond.
En bij een groot bedrijf, horen grote verantwoordelijkheden. Daarom zetten we alles in het teken van onze ambitie om levens te redden en te verbeteren. Wij stellen de de Sustainable Development Goals (SDG’s) centraal, dit zijn doelen die de Verenigde Naties opstelden om van de wereld een betere plek te maken in 2030. SDG 3 (goede gezondheid en welzijn) vormt de kern van ons bedrijf en dient als kompas in alles wat we doen. Wij zien het als onze hoofdtaak om toegang tot gezondheidszorg te verbeteren, bestaande vaccins te optimaliseren én te zoeken naar behandelingen voor ziektes waar nog geen antwoord op is. De patiënt van morgen staat daarbij centraal. Niet voor niets investeerde MSD in Nederland in 2021 ruim 13 miljoen euro in klinisch en niet-klinisch onderzoek, een stijging van 55% ten opzichte van het jaar ervoor. Maar ook in onze commerciële activiteiten tonen we verantwoordelijkheid. Omdat we ons bewust zijn van de stijgende zorgkosten hanteren we een maatschappelijk verantwoord prijsmodel en zijn we er trots op dat dat onze middelen in Nederland altijd een vergoeding hebben gekregen.

Een andere belangrijke pijler van onze strategie richt zich op de gezondheid en het welzijn van de ruim 5.000 mensen die bij ons werkzaam zijn in Haarlem, Oss, Boxmeer en De Bilt. Onze medewerkers vertegenwoordigen de mensen voor wie we ons werk doen en daarom vinden we het belangrijk dat iedereen bij MSD zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. Diversiteit en inclusie zijn bij ons geen beloften maar vormen het uitgangspunt van hoe wij georganiseerd zijn. Op 18 november 2021 tekende MSD Nederland het Diversity Charter van SER Diversiteit in Bedrijf. Ondertekenaars van het charter laten zien dat ze zich inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer, zoals genderdiversiteit, arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, leeftijd en LHBTIQ+.

We leven in een tijd waarin complexe systemen in ontwikkeling zijn en daarin staan we niet alleen voor grote sociaal-maatschappelijke uitdagingen. Op het gebied van duurzaamheid zijn deze transities minstens zo urgent. We moeten beter, harder en sneller om óók onze aarde te genezen en gezond te houden. Duurzaamheid vormt een belangrijke pijler in onze aanpak en ambitieuze doelstelling om in 2025 volledig klimaatneutraal te zijn én in 2030 onze uitstoot met 46% terug te dringen. Om onze toewijding kracht bij te zetten ondertekenden we in 2021 de Green Deal Duurzame Zorg, een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met het RIVM. Hiermee zetten we in op een serieuze CO2-reductie, circulaire werkwijze, het terugdringen van medicijnresten uit water en het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Green by choice, noemen wij dat.
Bij MSD werken we volgens de hoogste normen van ethiek en waarden. Deze pijler van onze strategie vormt dan ook de basis van ons werk op de andere drie gebieden. Ethiek, integriteit en respect voor mensenrechten zijn de basis van ons succes. Zonder dit fundament onder ons bedrijf zouden wij niet de organisatie kunnen zijn die wij willen zijn, met bijbehorende ambitieuze doelstellingen.

Met gepaste trots presenteer ik hierbij onze ESG-brochure waarin we een kijkje achter de schermen geven in onze Environmental, Social en Governance activiteiten. We bundelen onze sociaal maatschappelijke en duurzame plannen, brengen onze impact in kaart en kijken vol vertrouwen naar de toekomst. Er ligt nog een weg vol uitdagingen voor ons, maar we zijn goed op weg en treden deze, samen met onze stakeholders, vastberaden tegemoet!

Er ligt nog een weg vol uitdagingen voor ons, maar we zijn goed op weg en treden deze, samen met onze stakeholders, vastberaden tegemoet!

Leo Mallmann

Namens het MSD Nederland Leadership Team,


Ons doel

MSD biedt innovatieve behandelingen voor een betere gezondheid van mens én dier. Met geneesmiddelen en vaccins maken wij behandelingen mogelijk voor de meest uitdagende ziekten die onze wereld bedreigen. Ons doel is niet alleen om levens te redden door ziektes te voorkomen, behandelen en genezen, maar ook om de kwaliteit van leven te verbeteren. Hier zetten wij ons elke dag met hart en ziel voor in, in Nederland al bijna 100 jaar. Wij geloven dat iedereen – overal ter wereld – recht heeft op toegang tot goede gezondheidszorg.

Via innovatie en kwalitatieve oplossingen werken wij continu aan verbetering van bestaande medicijnen en vaccins én zoeken we naar behandelingen voor ziektes waar nog geen antwoord op is gevonden. Die zoektocht houdt ons altijd bezig. We hebben tenslotte een belangrijke verantwoordelijkheid om de ziektelast te helpen verminderen en de toegang tot medicijnen en vaccins over de hele wereld te verbeteren.

In onze ambitie om levens te redden en verbeteren richten we ons niet alleen op de ontwikkeling van biofarmaceutische innovaties, maar ook op de manier waarop we dat doen. Duurzaamheid is verankerd in ons bedrijf en bepalend voor onze werkwijze.

In 2021 ondertekenden we de Green Deal Duurzame Zorg. Hiermee onderstrepen we onze inzet om CO2 te reduceren, circulair te werken, medicijnresten uit water terug te dringen en het bevorderen van een gezonde leefomgeving. We doen dit nauw samen met onze medewerkers, omdat zij het beste weten welke wijzigingen kunnen bijdragen aan meer positieve impact. We zijn trots op hun intrinsieke motivatie, betrokkenheid bij onze missie en duurzaamheidsinspanningen.

Onze diensten

De gezondheid van mens, dier én milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden steeds kwetsbaarder. Wanneer de gezondheid van één van hen in gevaar is, kan dit de gezondheid van allen aan het wankelen brengen. Met de komst van COVID-19 als hét bewijs. Vanwege deze nauwe verbondenheid volgen wij bij MSD de “One Health” aanpak, waarbij we kijken naar de gezondheid van mens, dier en het milieu in zijn totaliteit. De diensten van MSD zijn ontwikkeld op basis van deze holistische benadering. Om alle drie de elementen gezond te houden werken onze Human Health en Animal Health tak nauw samen. In beide richtingen wordt in elk aspect onze impact op het milieu meegenomen.

Human Health

De Human Health tak is gericht op wetenschappelijke innovatie van medicijnen en behandelingen voor de menselijke gezondheid. Naast het redden van levens gaat het hier ook om het verbeteren van de kwaliteit van leven. Binnen deze tak werken wij onder andere aan vaccins, geneesmiddelen tegen kanker en infectieziekten zoals hiv en ebola en doen we onder andere uitgebreid klinisch onderzoek naar een middel tegen Alzheimer.


Animal Health

Deze tak is gericht op onderzoek en ontwikkelt, produceert en verkoopt diergeneesmiddelen voor tal van aandoeningen. De geneesmiddelen zijn gericht op preventie, behandeling en bestrijding van ziekten bij alle belangrijke soorten landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren. In Nederland zijn de locaties Boxmeer en De Bilt toegespitst op dierenwelzijn, waar veel relevant onderzoekswerk verricht wordt.

Vanwege een gunstig ondernemingsklimaat, hooggekwalificeerd talent, een sterke infrastructuur en de aanwezigheid van vooraanstaande wetenschappers en instituten voor klinisch onderzoek, heeft MSD Nederland een sterke nationale én internationale positie. In Nederland staat MSD specifiek bekend om innovatiekracht:

 • Een aantal belangrijke MSD geneesmiddelen is ontdekt en (deels) ontwikkeld in Nederland, waaronder immuuntherapie voor de behandeling van kanker. Wereldwijd zijn inmiddels meer dan een miljoen mensen hiermee behandeld.
 • MSD Nederland is pionier in biologische R&D voor diergezondheid, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van vaccins tegen opkomende dierziekten, zoals blauwtong bij runderen.
 • Met de productie van meer dan 100 verschillende veterinaire vaccins en geneesmiddelen draagt MSD Nederland bij aan preventie en gezondheidsbescherming bij dieren. Wereldwijd gaat het hierbij om meer dan 50 miljard doses per jaar.
 • MSD Nederland investeert in nieuwe productietechnologieën zoals Sphereon: een technologie om levende virale vaccins te vriesdrogen als zeer goed oplosbare bolletjes.
 • MSD voert continue klinische studies uit naar de effectiviteit, hanteerbaarheid en mogelijk nieuwe toepassingen van vaccins en (bestaande) geneesmiddelen. Op dit moment lopen er 50 studies waarbij bijna 300 Nederlandse patiënten bij betrokken zijn.

Ons eigen biodiversiteitspark in Haarlem is ingezaaid met een mengsel van tientallen wilde bloemen. Met dit project brengen we groen terug op een traditioneel bedrijventerrein en verbeteren we de biodiversiteit in onze omgeving. Er zijn twee bijenhotels geplaatst ter huisvesting van onze 15.000 nieuwe ‘collega’s’. De gevelde populieren zijn niet afgevoerd als afval, maar ingezet om het terrein te verruigen en insecten de kans te geven zich daar te vestigen. In samenwerking met het Instituut voor natuureducatie Zuid-Kennemerland onderzoeken we hoe de biodiversiteit vordert.
Dennis Kusters – Medisch Adviseur Oncologie en initiatiefnemer van de bijenhotels, MSD

Samenwerking met partners

We bieden meer dan medicijnen en vaccins alleen. Samen met partners (zoals ziekenhuizen, apotheken en patiëntenverenigingen) ontwikkelen we oplossingen om zowel de zorgprofessional als patiënten te ondersteunen. Denk aan het zo effectief mogelijk toedienen en gebruiken van geneesmiddelen. Ook zijn we actief op het gebied van waardegedreven zorg.

In gesprek met politiek en overheid

Als grootste geneesmiddelenbedrijf van Nederland zijn we ons zeer bewust van onze rol en verantwoordelijkheid in de samenleving en de uitdagingen binnen onze sector. We hebben een nauwe relatie met stakeholders uit de politiek en overheid (nationaal, regionaal en lokaal) als het gaat om bijvoorbeeld werkgelegenheid, milieu, duurzame betaalbare zorg en goed geneesmiddelengebruik.

Duurzaamheid op locatie

Vanuit onze Green by Choice filosofie dragen we, per locatie, bij aan de energietransitie. Als organisatie hebben we ambitieuze en concrete doelstellingen opgesteld op het gebied van energie, water en afval. Deze zijn erop gericht om positief bij te dragen aan een gezonde leefomgeving op de plekken waar wij actief zijn. Een voorbeeld hiervan is het 12.000 m2 grote biodiversiteitspark dat in ontwikkeling is op onze locatie in Haarlem.

Aanjager voor werkgelegenheid

Als groot internationaal bedrijf bieden wij veel directe en indirecte banen aan de omgeving. Denk hierbij aan werkgelegenheid op onze eigen locaties en indirect bij de onderzoekscentra waar MSD-studies worden uitgevoerd en de toeleveranciers die onze productie mogelijk maken. In 2021 is 1 miljard euro besteed bij lokale MKB-bedrijven in Nederland, onder andere voor de aanschaf van in Nederland ontworpen en geproduceerde autonome gekoelde wagens voor het transport van vaccins op locatie in Haarlem. De omvang van deze werkgelegenheid plaatst MSD Nederland in de top van ons wereldwijde concern.

Onze vier locaties

Verdeeld over Nederland hebben wij vier fysieke locaties, elk met hun eigen focus en expertise.

Haarlem

 • Nederlands hoofdkantoor Human Health Medisch en klinisch onderzoek
 • Marketing en sales
 • Productie en verpakking van
 • geneesmiddelen
 • Verpakking van vaccins
 • Distributie naar 140 landen
 • 12.000m² Biodiversiteitspark

Boxmeer

 • Onderzoek en ontwikkeling
 • Marketing en sales
 • Productie en verpakking van geneesmiddelen
 • Distributie naar 140 landen

De Bilt

 • Productie van vaccins

Oss

 • Biotechnologische productie

MSD maakt werk van duurzaamheid! Via ons initiatief Green by Choice stimuleren we intern aandacht voor duurzaamheid, zetten we mooie praktijkvoorbeelden in de schijnwerpers en bevorderen we het delen van kennis en ervaringen tussen de Nederlandse MSD locaties. In Boxmeer, Haarlem en Oss zijn lokale werkgroepen actief en vanuit elke locatie zijn ook collega’s vertegenwoordigd in een landelijk duurzaamheidsoverleg.
Joost van Zutven – Sustainability Lead MSD Nederland & Site Lead MSD Biotech Oss

Toegang tot gezondheid betrouwbare en toegankelijke zorg
voor iedereen

Gezondheid is basisbehoefte nummer één. Iedereen, overal ter wereld, heeft recht op gelijke toegang tot deskundige en betrouwbare zorg. Zoals onze oprichter George Merck al zei: patients come first. Bij MSD is de stem van de patiënt altijd leidend; we onderzoeken wat mensen zelf echt belangrijk vinden en welke ervaringen zij met ons bedrijf, onze geneesmiddelen en vaccins hebben. Het perspectief van de patiënt is dus cruciaal bij het bepalen van de doelstellingen die passen bij onze ambitie om levens te redden en te verbeteren.

Samenwerking met patiëntenorganisaties
MSD werkt samen met patiëntenverenigingen en andere organisaties die de belangen behartigen van mensen met een bepaalde ziekte. Denk aan het doorgeven van correcte en betrouwbare informatie, maar ook het bevorderen van contact met lotgenoten. Binnen de gezondheidszorg krijgen patiëntenverenigingen een steeds belangrijkere stem. Gelukkig maar. De rol van patiëntenverenigingen groeit en hun input wordt ook steeds vaker gevraagd bij het opzetten van klinisch onderzoek en educatie- en preventie vraagstukken. Met als gevolg dat zij, volkomen terecht, ook in Den Haag en in de media steeds vaker in beeld komen. Patiëntenverenigingen en MSD delen hetzelfde iedereenbelang; we willen het beste voor de patiënt. Luisteren naar wat belangrijk is voor mensen met een bepaalde ziekte is hierin cruciaal. Contact maken met mensen en hun inbreng serieus nemen. Via de inputfora die we in het leven hebben geroepen, zijn al vele initiatieven ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn een webcast voor huisartsen over longkanker om hen bewuster te maken van de eerste symptomen, zodat deze gevallen eerder opgespoord kunnen worden. Of een gezamenlijk onderzoek naar de kennis en houding van patiënten ten opzichte van pneumokokkenvaccinatie. Vervolgens kunnen wij het informatiemateriaal voor patiënten daar beter op afstemmen, zodat patiënten samen met hun arts een goede beslissing over hun behandeling kunnen nemen.

Onze samenwerking met MSD is gericht op projecten waarmee de borstkankerpatiënt in Nederland betere zorg krijgt. Zoals het project ‘Samen Beslissen’, waarbij we patiënt en arts stimuleren om samen in gesprek gaan om tot de beste behandeling komen. Via een position paper helpt MSD aandacht te genereren voor dit thema en de totstandkoming van dit zorgproject te versnellen. Ze bewaken hierbij alle normen en wetgeving over samenwerking zorgvuldig en brengen veel enthousiasme, daadkracht en expertise met zich mee.

Cristina Guerrero Paez

directeur Borstkankervereniging Nederland

Mectizan Donatie Programma
In 1987 heeft MSD het MECTIZAN donatieprogramma (MPD) opgezet. Een publiek/privaat samenwerkingsverband tussen MSD, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Wereldbank, UNICEF en andere organisaties. Doel van het programma is om de ziekten rivierblindheid en olifantsziekte uit te roeien. Ziekten die veel voorkomen in Afrika, Latijns-Amerika en Jemen. Zolang het nodig is, verstrekt MSD belangeloos het geneesmiddel aan de WHO, die het vervolgens distribueert in de 35 landen waar de ziekten voorkomen. Het programma heeft een Nederlands tintje: de enige fabriek ter wereld die Mectizan produceert, staat in Haarlem. Een klein team MSD’ers maakt er meer dan een miljard tabletten per jaar.
Het MDP werpt zijn vruchten af. Er zijn sinds de start van het programma in 1987 al ruim 11 miljard tabletten kosteloos verstrekt en bijna 4.8 miljard behandelingen goedgekeurd. Jaarlijks wordt bij 40.000 mensen voorkomen dat ze blind worden en inmiddels is in Colombia, Ecuador en Mexico rivierblindheid uitgeroeid. We werken er hard aan dat meer landen dit succes kunnen volgen.

MSD for Mothers
Ons ideaalbeeld is een wereld waarin geen enkele vrouw hoeft te sterven als gevolg van complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling die voorkomen hadden kunnen worden. Helaas is het nog lang niet zo ver. Daarom werken we binnen het programma MSD for Mothers samen met overheden, instellingen en andere bedrijven om moedersterfte te voorkomen.

Het goede nieuws is dat de meeste gevallen van moedersterfte ook daadwerkelijk te voorkomen zijn. De belangrijkste oorzaken zijn immers bekend: overmatig bloedverlies bij de bevalling, complicaties door hoge bloeddruk en het niet kunnen beschikken over voorbehoedsmiddelen.

De afgelopen 20 jaar is grote vooruitgang geboekt, maar tegelijkertijd liggen er nog enorme uitdagingen. Als we niets doen, sterven in de komende tien jaar ongeveer drie miljoen vrouwen door gebrek aan goede zorg. Vooral vrouwen in ontwikkelingslanden. In tien jaar tijd investeren we daarom 500 miljoen dollar in de strijd tegen moedersterfte. Ook zetten we onze wetenschappelijke en zakelijke expertise in om moedersterfte met 75% te verlagen (Millenniumdoelstelling 5 van de Verenigde Naties).

MSD werkt binnen het MSD for Mothers programma samen met PATH, een non-profit organisatie die zich over de hele wereld inzet voor een betere gezondheid. PATH werkt samen met onze topwetenschappers aan betaalbare en eenvoudig te gebruiken technologieën om levens van vrouwen te redden.

Neighbor of Choice
Met International Neighbor of Choice steunt MSD in Nederland non-profitorganisaties die zich richten op mens én dier in de buurt van de vestigingen in Boxmeer, De Bilt, Haarlem en Oss.

Leergeld
In 2021 ondersteunde MSD Leergeld Nederland. Met de hulp van MSD aan Leergeld Nederland kunnen circa 215 kinderen die in armoede opgroeien volwaardig deelnemen aan de samenleving. Daarnaast kan Leergeld Nederland hiermee haar capaciteit op het gebied van trainingen en systemen versterken voor duurzame ondersteuning van kinderen die opgroeien in armoede in Nederland.

Proeftuinen
Als goede buur helpt MSD mee om eetbare ‘proeftuinen’ aan te leggen bij drie woonzorginstellingen rond onze locaties. In samenwerking met het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) draagt MSD sinds 2020 bij aan dit project, o.a. door het leveren van plantenbakken. Proeftuinen brengen bewoners en schoolkinderen samen in de natuur en dragen zo bij aan het verminderen van eenzaamheid bij senioren. Daarnaast leert de jonge generatie op een leuke, actieve manier hoe groente en fruit van een zaadje uiteindelijk op hun bord terecht komen.

KiKa
Al 15 jaar draagt MSD Nederland KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) een warm hart toe. Bijvoorbeeld door medewerkers te steunen bij het inzamelen van geld voor innovatief onderzoek om kinderkanker te helpen genezen en voorkomen. Vanwege de COVID-19 pandemie waren alle fondsenwervende evenementen in 2021 echter opnieuw geannuleerd. Daarom dede collega’s mee aan de KiKaKortebroek actie. In de week voor kerst gingen tientallen collega’s in korte broek naar het werk om KiKa te steunen en geld in te zamelen voor kankeronderzoek. MSD beloonde deze inspanningen met een donatie van 25.000 euro.

Medewerkers

Onze eigen mensen
vertegenwoordigen
onze doelgroep

Het personeelsbestand van MSD is een spiegel voor de veelzijdigheid van de maatschappij. Hier zetten we bewust op in. Als een van de grootste geneesmiddelenbedrijven ter wereld hebben we een veelvoud aan verschillende achtergronden hard nodig. Het is belangrijk dat we net zo divers zijn als de patiënten voor wie we elke dag ons werk doen. Omdat wij geloven dat dit ons beter in staat stelt te kunnen luisteren, ons te kunnen verplaatsen in mensen en aan te voelen wat men nodig heeft.

Diversiteit en Inclusie
Echte vernieuwing komt niet in een vacuüm tot stand. Daarvoor moet je zorgen dat ideeën van heel veel mensen bij elkaar komen. Dat we elkaar inspireren met verschillende perspectieven en ervaringen. Een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn op het gebied van diversiteit en inclusie (D&I) is een diverse organisatie waar iedereen hun eigen, unieke achtergrond en ervaringen meebrengt. Bij MSD geloven we in de kracht van diversiteit en willen we dat je kunt zijn wie je bent. Of het nu gaat om leeftijd, etniciteit, gender, seksuele oriëntatie, fysieke/psychische beperking of geloofsovertuiging.

Binnen MSD hebben we diversiteit en inclusie in onze manier van werken geïntegreerd. Alleen als we tolerant, inclusief en respectvol met elkaar omgaan kunnen we het beste uit onszelf en de ander halen. Een open houding naar elkaar stimuleert ook innovatie. Want onbewuste vooroordelen belemmeren de uitwisseling van ideeën.

Hoe doen we dat?
Het inbedden van diversiteit begint al bij het wervingsproces: we promoten onze vacatures en stagemogelijkheden bij diverse demografische doelgroepen. In sollicitatieprocedures bieden we een diverse selectie van interviewkandidaten aan en zorgen we voor een divers interview panel. Wanneer nieuwe collega’s bij MSD starten, besteden we in het onboarding programma ruimschoots aandacht aan D&I via workshops en trainingen. Maar diversiteit gaat voor ons verder dan het wervings- en selectieproces.

We willen een cultuur van inclusie veiligstellen in onze organisatie en ontwikkelen deze verder, bijvoorbeeld met educatieve programma’s. Ook moedigen we een stijl van leidinggeven aan die ervoor zorgt dat mensen zich eerlijk behandeld, gerespecteerd, gewaardeerd en betrokken voelen. Leidinggevenden krijgen trainingen en een checklist die hen helpen om keuzes te maken die ons gedachtegoed ondersteunen. Het resultaat: een open werkomgeving waarin mensen niet tegen vooroordelen hoeven te vechten maar vertrouwen krijgen. Een werkplek waar de kennis, inzichten en perspectieven die we in huis hebben volledig tot hun recht komen.
Voor bestaande collega’s bieden we regelingen om inclusie te waarborgen en ervoor te zorgen dat collega’s in verschillende persoonlijke omstandigheden zich betrokken voelen. Bijvoorbeeld regelingen rondom ouderschapsverlof, mantelzorg en mid-career development voor collega’s boven de 45.

In november 2021 tekende MSD Nederland het Diversity Charter van SER (Sociaal-Economische Raad) Diversiteit in Bedrijf. Ondertekenaars van het charter laten zien dat ze zich inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Met het ondertekenen van het charter zetten we onze doel, om de levens van mensen te redden én te verbeteren, extra kracht bij.

EBRG’s
Bij MSD hechten we waarde aan onze
Employee Business Resource Groups (EBRG’s). Deze groepen worden gevormd door collega’s bij elkaar te brengen die bepaalde kenmerken of ervaringen met elkaar delen. Ze hebben als doel om te netwerken en elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen.

In Nederland zijn MSD’ers betrokken bij vijf verschillende EBRG’s:

 • Rainbow Alliance – voor collega’s uit de LHBTIQ+ community.
 • Women’s Network – voor vrouwelijke collega’s.
 • Young MSD / NextGen – voor jongere collega’s onder 35 jaar.
 • LEAD – voor collega’s van Afrikaanse afkomst.

Als mensen zich gewaardeerd en gesteund voelen, zijn ze in staat om te innoveren en geweldige dingen te laten gebeuren.

Celeste Warren

Vice president Global Diversity & Inclusion, Merck

D&I Experience Month
Elk jaar staat de maand september bij MSD in het teken van diversiteit en inclusie. In Nederland organiseren onze EBRG’s het Women’s Network, de Rainbow Alliance en Young MSD verschillende events over onderwerpen die helpen om jezelf te kunnen zijn op je werk en het beste uit jezelf te halen.In 2021 werden de volgende trainingen aangeboden tijdens D&I Experience Month:

 • Workshops over ‘micro-agressie’: onschuldig bedoelde opmerkingen of communicatiepatronen die hard kunnen aankomen bij collega’s en ertoe kunnen leiden dat iemand zich buitengesloten voelt.
 • Interactief webinar over het ‘impostor syndrome’: de neiging om jezelf lager in te schatten dan nodig. De sessie werd begeleid door een professionele coach. Later die week konden deelnemers meedoen aan de Nature Quest, een wandeling met audiotour die je verder helpt het verschijnsel te herkennen en te voorkomen dat het je ontwikkeling remt.
 • Workshops over ‘Unconscious Bias’ (onbewuste vooroordelen) en over pesten op de werkvloer.
 • Meerdere Meet the Female Leaders sessies, waaronder een verzorgd door onze Vice President Global Diversity & Inclusion Celeste Warren.

Stimuleren van vrijwilligerswerk
Met regelmaat gaan MSD-medewerkers aan de slag voor goede doelen in de directe omgeving. Naast de bijdrage die we met ons dagelijkse werk leveren aan een gezondere wereld, wil MSD een goede ‘buur’ zijn voor haar omgeving. Maatschappelijke betrokkenheid staat hoog in het vaandel. Daar leveren medewerkers heel concreet een bijdrage aan met het project Handen uit de Mouwen. Zo gaan medewerkers onder werktijd een dag klussen, een dagje erop uit met bewoners van een verzorgingstehuis of ze organiseren een spelmiddag voor kinderen in een asielzoekerscentrum.

Voorbeelden van activiteiten die medewerkers in 2021 op vrijwillige basis hebben gedaan:

 • Collega’s uit Boxmeer hebben zorgmanege De Winkelsteegh in Nijmegen geholpen bij de aanleg van een natuurlijke verblijfsomgeving voor de paarden.
 • In Schaijk hebben collega’s van MSD in Oss de boswachter van Natuurgebied De Maashorst geholpen met onderhoudswerkzaamheden aan het bos, waaronder de zitbanken en speelplekken.
 • MSD-medewerkers uit De Bilt hebben een ‘pannenkoekenfeestdag’ georganiseerd op Reinaerde Dagcentrum De Heygraeff in Woudenberg, een dagcentrum voor mensen met een beperking.
 • In Haarlem hebben onze collega’s bij het Fort Penningsveer in Haarlemmerliede geholpen met het afbouwen van het hekwerk en een opknapbeurt van de grindpaden. Dit unieke buitenverblijf met groepsaccommodatie is voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben voor activiteiten met betrekking tot zorg, leren, werken en recreëren.

Duurzaamheid

Green by choice: voor een betere toekomst

Onze Nederlandse duurzaamheidsstrategie is gestoeld op de Green by Choice filosofie. Dat betekent dat we duurzaamheid als uitgangspunt nemen in alle keuzes die we als organisatie maken. Iedere locatie geeft hier op geheel eigen manier invulling aan vanuit de drie hoofdonderwerpen: energie, water en afval.

Energie

Hoe werken de Nederlandse MSD-sites naar CO2-neutrale productie toe?
Een van onze belangrijkste doelen is om in 2025 CO2-neutraal te produceren. Voor we zover zijn, compenseren we resterende uitstoot via zogenoemde carbon credits. Een tussenoplossing, omdat het volledig terugbrengen van onze uitstoot in onze grote en complexe productiefaciliteiten nu eenmaal tijd vergt. Om over een aantal jaar volledig klimaatneutraal te zijn doen we verschillende investeringen, van klein tot groot.

In de eerste plaats willen we de komende jaren versneld richting 100% groene stroom; in 2025 moet alle energie uit hernieuwbare bronnen komen. Om daar te komen plaatsen we zonnepanelen op onze vestigingen, zoals in Boxmeer en Haarlem. De 2.280 zonnepanelen op het terrein in Haarlem zijn goed voor 956.000 MWu aan opgewekte duurzame energie; goed voor 7% van de totale energievraag van MSD in Haarlem. Daarnaast worden warmtepompen gebruikt voor verwarming en koeling. Ook gaan we effectief om met de energie die we gebruiken, door restwarmte op te vangen en her te gebruiken.

We kiezen voor een zonneweide, omdat we nu en de komende jaren niets doen met deze ruimte. We hebben constructief overleg gevoerd met de gemeente over de inrichting van het veld waarbij het met name ging over natuurwaarden en zichtlijnen. Er komen niet alleen zonnepanelen, maar we planten tussen de panelen een gemengd bloemenmengsel en aan de randen komen inheemse bomen en struiken.

Gijs van der Zon

Projectmanager MSD

Energiemanagement is belangrijk om ons verbruik beter in beeld te krijgen. In Boxmeer, Haarlem en Oss wordt hier veel aandacht aan besteed. Daarnaast kijken we goed naar de energie-efficiëntie van processen en gebouwen en worden vervangingsmomenten optimaal benut. Zo werd in 2020 bijvoorbeeld de nieuwe coldstore, voor gekoelde opslag, opgeleverd in Haarlem en eind 2021 is hier ook een nieuw laboratorium bijgekomen. Het labaratorium in Haarlem is LEED-gecertificeerd (Leadership in Energy and Environmental Design). Dat betekent dat het gebouw voldoet aan hoge milieuvoorwaarden en gasloos is. Het wordt volledig met warmtepompen verwarmd en gekoeld. Goede isolatie en consequent
gebruik van LED-verlichting brengen het verbruik verder naar beneden. Het koelmagazijn in de coldstore is volledig geautomatiseerd waardoor er geen mensen hoeven te zijn en er dus ook (vrijwel) geen verlichting nodig is.

Ook in Oss wordt flink geïnvesteerd om energie te besparen, onder andere met de bouw van het nieuwe, energieneutrale entreegebouw in 2022. In Oss is ook veel aandacht voor het slimmer en zuiniger maken van bestaande processen. Een voorbeeld hiervan zijn luchtbehandelingsinstallaties die lang niet altijd op volle kracht hoeven te draaien. Daarnaast wordt al verder vooruit gekeken: om in de komende jaren processen te kunnen laten overschakelen op lage temperatuurwarmte, bijvoorbeeld via warmtepompen, moeten nu al voorbereidingen worden getroffen.

Op bijna al onze parkeerplaatsen zijn elektrische oplaadpunten waarmee we elektrisch rijden stimuleren en toegankelijk maken. Op het terrein in Haarlem rijden elektrische voertuigen rond voor het transport op locatie.

Joop Simonis

Director Facilities & Engineering Haarlem

Water

Duurzaam omgaan met water, hoe doe je dat?
Lange tijd werd een overvloed aan water in ons land vooral als probleem gezien. Onder invloed van klimaatverandering, langere droogteperioden en een toenemende vraag, zijn er nu steeds vaker tekorten aan water. Daarom komt – terecht – zuinig omgaan met water ook steeds hoger op de agenda te staan bij bedrijven. Ook bij MSD nemen we hierin onze verantwoordelijkheid met concrete maatregelen om waterverbruik te verminderen en hier verantwoord mee om te gaan.

Bij MSD verbruiken we in veel processen water. Over alle locaties gemeten gaat het om meer dan 360.000 m³ water per jaar. Dit komt overeen met bijna 150 wedstrijdzwembaden vol. Verreweg het meeste water dat we verbruiken is gezuiverd leidingwater; hetzelfde water dat thuis uit de kraan komt. Eigenlijk zonde, want zulk water is kostbaar, zeker in periodes van droogte. Een belangrijke uitdaging is dus om te kijken waar we water kunnen besparen. Als eerste stap hebben we ons verbruik inzichtelijk gemaakt. Dit is belangrijk, want je kunt pas gaan besparen als je weet hoeveel water nu wordt gebruikt. Concreet willen we in 2030 25% minder leidingwater afnemen. Bijvoorbeeld door efficiënter gebruik van water in processen. Denk aan het gebruik van koeltorens of het zuiveren van proceswater.

Naast zuiniger omgaan met water kijken we ook of je voor bepaalde doeleinden überhaupt wel leidingwater nodig hebt. Er zijn namelijk alternatieven. Rioolwaterzuiveringen maken water schoon genoeg om het terug te kunnen laten stromen in natuurlijke wateren. Maar dat betekent dat het water vaak ook schoon genoeg is voor bepaalde industriële doeleinden. Sterker nog, er zijn mogelijkheden om ons eigen afvalwater opnieuw te gebruiken voor andere doeleinden, al dan niet na (gedeeltelijke) zuivering op locatie. Op deze manier creëren we op bedrijfsniveau gesloten deel kringlopen. Zo wordt in Boxmeer bijvoorbeeld hemelwater gebruikt voor toiletspoeling.

Ook in Oss verkennen we hoe we op langere termijn water zelf kunnen hergebruiken. Uiteindelijk willen we er naartoe dat geen druppel water meer in het riool belandt. Concreet is het doel om in de vestiging in Oss 50% minder afvalwater te genereren in 2030. Daarnaast zijn er enorme opslagbuffers aangelegd bij Biotech in Oss. Deze buffers vangen, zelfs bij zeer zware regenval, water lokaal op en houden dit vast zodat het later in de bodem kan infiltreren. De totale capaciteit is maar liefst 917 m3, vergelijkbaar met een (recreatie)zwembad.

Door eigen afvalwater opnieuw te gebruiken kan MSD op bedrijfsniveau gesloten deel kringlopen creëren.

Jan Appelman

Projectmanager Industrial Water, Royal HaskoningDHV

Afval bestaat niet

Op weg naar een circulair MSD
Afvalscheiding en recycling van afval levert een grote bijdrage aan minder CO2-uitstoot en draagt daarmee bij aan het Nederlands klimaatbeleid. Het doel: een klimaatneutraal Nederland in 2050. MSD heeft stevige ambities opgesteld om hier een bijdrage aan te leveren. Ons streven is om in 2030 75 procent van ons afval te recyclen.
In Oss zijn er stappen gezet om de productie van afval te beperken en het afval dat toch nog ontstaat beter te recyclen. Dat is onder andere bereikt door een betere scheiding van afvalstromen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van nieuwe afvalbakken met extra vakken.
In Boxmeer worden afvalstromen die nu nog niet goed verwerkt kunnen worden veilig opgeslagen. Zodat, wanneer de technologie zover is, dit alsnog verwerkt kan worden. Ook in het eigen bedrijfsrestaurant worden stappen gezet. Rietjes, plastic verpakkingen en andere wegwerpproducten zijn op al onze locaties verdwenen. Ook is een watertappunt geplaatst, zodat medewerkers hun bekers en flessen kunnen bijvullen. Op deze manier wordt het gebruik van wegwerpbekers en plastic flesjes tegengegaan.

We hanteren hier het principe reduce, reuse, recycle en reincarnate. Kortweg: afval voorkomen is beter dan verwerken!

Titia Hielema

Senior specialist Facilities, MSD

NL-NON-01991