Hero Image

Patiënten voorop

We ontwikkelen oplossingen voor ziekten waar nog geen antwoord op is en die vragen om nieuwe geneesmiddelen. Bij alles wat we doen staan patiënten voorop. De gezondheid en het welzijn van mens én dier, daar doen we het voor.

Meer dan medicijnen

We bieden meer dan geneesmiddelen en vaccins alleen. Samen met partners (zoals ziekenhuizen, apotheken etc.) ontwikkelen we oplossingen om zowel patiënten als zorgprofessionals te ondersteunen en te helpen. Denk aan het zo effectief mogelijk toedienen en gebruiken van geneesmiddelen.

Contact us banner image

Voor productvragen of het melden van bijwerkingen kunt u contact opnemen met

op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur

N.B. Dit contact vervangt niet het advies van uw arts. Vragen over algemene medische onderwerpen of uw persoonlijke medische conditie kunnen wij niet beantwoorden.