duurzaamheid

MSD volledig CO2 neutraal in 2025

21-10-2020

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

Alleen nog groene energie

HAARLEM – Geneesmiddelenbedrijf MSD kondigt vandaag ambitieuze doelstellingen aan om de CO2-uitstoot van haar eigen bedrijfsactiviteiten in 2025 wereldwijd tot nul te reduceren en een reductie van dertig procent te bewerkstelligen in de bevoorradingsketen. Dat betekent ook dat dit geldt voor de locaties van MSD in Haarlem, Oss en Boxmeer. Tot nu toe streefde MSD naar een reductie van de uitstoot met 40% in 2025 ten opzichte van 2015.

De doelstellingen van MSD bouwen voort op de jarenlange focus van MSD op het voorkomen van de ergste gevolgen van klimaatverandering. Die focus is gericht op een bijdrage aan de doelstellingen van het VN Klimaatakkoord van Parijs door de vraag naar energie te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren.

MSD gaat C02-neutraliteit in de eigen bedrijfsactiviteiten bereiken door innovaties in de bedrijfsvoering die de efficiëntie verhogen, duurzame bouwnormen toe te passen en de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen voort te zetten. Als het nodig is zal de resterende uitstoot van broeikasgasemissies jaarlijks worden gecompenseerd met een portfolio van hoogwaardige koolstofkredieten, waaronder koolstofverwijderingen.

“Wereldwijde inspanningen om klimaatverandering te bestrijden zijn essentieel voor de gezondheid en duurzaamheid van onze planeet”, aldus Robert Davis, president van MSD. “Onze nieuwe klimaatactiedoelstellingen weerspiegelen onze voortdurende inzet om verantwoord te werken en zullen ons helpen duurzaamheid op lange termijn te stimuleren voor ons bedrijf, de samenleving en voor de patiënten en gemeenschappen die we bedienen.”

Om de uitstoot in de bevoorradingsketen met 30% te verminderen, zal MSD bestaande inkoop- en leveringsprocessen gebruiken om leveranciers te stimuleren om hun CO2 uitstoot te verminderen en over te schakelen op groene energie.

Alleen nog groene energie in 2025

MSD versnelt ook haar eerdere doelstelling om in 2040 alleen nog groene energie te gebruiken door die met vijftien jaar te vervroegen. Om dat doel te bereiken koopt MSD drie nieuwe virtuele energiecentrales aan in Texas en Spanje. Deze projecten zullen ongeveer 35% van de indirecte uitstoot van CO2 door gekochte en gebruikte energie aanpakken door gezamenlijk 145 megawatt (MW) zonne- en windenergie aan het net toe te voegen. In 2018 kocht MSD al een virtuele windenergiecentrale in de VS die 60 megawatt levert.

Lokale programma’s in Nederland

De wereldwijde doelstellingen van MSD vertalen zich in Nederland in lokale programma’s om de duurzaamheid van onze locaties in Haarlem, Oss, De Bilt en Boxmeer te vergroten. MSD is hier al langer mee bezig. In Haarlem is bijvoorbeeld recent een nieuwe energiezuinige coldstore gebouwd voor de opslag van vaccins en is de hoeveelheid plastic in het verpakkingsproces verminderd.

In Oss is de verlichting aangepakt, zijn de gebouwen beter geïsoleerd en worden efficiëntere luchtbehandelingsunits gebruikt. In De Bilt is kantoorgebouw door een warmtepomp en zonnepanelen nagenoeg klimaatneutraal. In Boxmeer, tot slot, wordt onder andere het gebruik van aardgas vervangen door de installatie van warmtepompen.

“Ook Nederland heeft het VN Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Dat betekent dat MSD als grote werkgever hier ook haar steentje bij moet dragen aan een schoner Nederland,” aldus Ben Lucas, managing director MSD Nederland. “De doelstellingen van MSD zijn ambitieus maar noodzakelijk. We kunnen ze alleen behalen wanneer we met z’n allen onze schouders eronder zetten. Daarom zijn we op verschillende van onze Nederlandse locaties gestart met een ‘Green by Choice’ programma. Hiermee moedigen we collega’s aan om zelf ook concrete veranderingen in hun dagelijkse werk door te voeren waarmee we energie, water and afval besparen. Want elke verbetering, groot of klein, heeft impact en zorgt voor een rimpeleffect.”

De komende maanden zal MSD Nederland haar duurzaamheidsplannen verder intensiveren om zo een optimale bijdrage te kunnen leveren aan de wereldwijde doelstelling om in 2025 volledig CO2 neutraal te zijn.

Meer informatie over de inspanningen van MSD om klimaatverandering te bestrijden is te vinden op MSDresponsibility.com.