‘Elk kind toegang, tot alle goedgekeurde vaccins’

April 24, 2023

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

‘In Nederland vinden we het belangrijk dat kinderen een gezonde start in het leven krijgen. Vaccinaties tegen besmettelijke infectieziekten horen daarbij. (…) We staan er niet meer bij stil, net zoals we schoon drinkwater uit onze kraan ook heel gewoon vinden. We beseffen dan ook nauwelijks dat het Rijksvaccinatieprogramma tienduizenden ziektegevallen en een aantal doden als gevolg van infectieziekten heeft voorkomen.’ (Rijksvaccinatieprogramma.nl)1

Deze rake woorden, ik kan ze ondertussen haast dromen. Waar ik ook ga of sta, telkens weer ervaar ik persoonlijk hoe belangrijk vaccins zijn, zeker ook voor kinderen. Eerst als arts in het kinderziekenhuis, later als medisch adviseur voor vaccins bij MSD, en tegelijkertijd ook nog als moeder van drie jonge meiden.

“Mama, mag ik die prik?”, vroeg mijn oudste dochter van (toen) zeven, nadat ze achterin de auto op de radio hoorde over de coronavaccins. Ze wilde ook haar bijdrage leveren in de pandemie. Dus stonden we, op de allereerste dag dat het kon, samen in de rij en liepen we van dierenplaatje, naar dierenplaatje, naar het vaccin. En ja, uiteraard krijgen onze meiden ook alle vaccins uit het Rijksvaccinatieprogramma. Je kunt eenvoudigweg niet anders beslissen als je door je werk zo goed geïnformeerd raakt…

Die keuze is snel gemaakt, als je weet dat kindervaccinaties jaarlijks wereldwijd miljoenen levens redden. Als je weet dat niet alleen gevaccineerde kinderen zelf, maar ook mensen in hun omgeving door de vaccinaties beschermd worden tegen de mogelijk ernstige gevolgen van infectieziekten. En als je als arts die gevolgen ook met eigen ogen hebt gezien bij nog heel jonge kinderen, inclusief de enorme impact daarvan op ouders.

Beter informeren

Door mijn werk weet ik dat we het in Nederland al relatief goed doen op het gebied van kindervaccinaties. Een voorbeeld: in tegenstelling tot heel veel andere plekken in de wereld gingen in ons land vaccinaties op de consultatiebureaus en de groepsvaccinaties wel door, ondanks de uitbraak van het coronavirus.2

Maar ik weet ook dat het nóg beter kan. In verhouding tot de totale zorguitgaven zijn de kosten van vaccinatieprogramma’s minimaal en in de laatste jaren voor corona lieten die in ons land zelfs een dalende trend zien.3 Wellicht missen we hier kansen en zouden we, qua uitgaven aan vaccins en de kosteneffectiviteit daarvan, meer kunnen leren van andere landen.4

Ook kunnen we mensen nog beter informeren. Wat lang niet iedereen weet is dat er meer goedgekeurde kindervaccins beschikbaar zijn dan alleen de vaccins die nu via het Rijksvaccinatieprogramma gratis worden aangeboden. Voor jonge kinderen gaat het dan bijvoorbeeld om vaccins tegen Meningokokken B-ziekte, Meningokokken ACWY-ziekte, rotavirus en waterpokken. Gelukkig zal de rotavirus-vaccinatie vanaf medio 2024 aan het Rijksvaccinatieprogramma worden toegevoegd.

Gelijke kansen

Mensen beter informeren is altijd goed met het oog op ieders gezondheid en welzijn, maar ook met het oog op meer kansengelijkheid. Nu bepaalt ‘de plek waar je wieg heeft gestaan’ helaas nog vaak of informatie over beschikbare vaccinaties jou überhaupt bereikt.

Keuzevrijheid is voor mij erg belangrijk, dat staat voorop. Nog los van de vraag of je voor een bepaald vaccin kunt, moet, of wilt betalen, maar iedereen zou wel moeten weten dat er wat te kiezen is.

Een goed initiatief in dit kader komt van het RIVM. Zij informeren het publiek over vaccins buiten het Rijksvaccinatieprogramma via de ‘vaccinaties op maat’-website. Bij MSD, dat onder meer met dank aan de beroemde dr. Maurice Hilleman aan de wieg stond van vele vaccins die de gezondheidszorg veranderden, ondersteunen we dit initiatief van harte!

Nu de coronamaatregelen worden losgelaten zien we een flinke stijging van verschillende infectieziekten. Veel mensen zijn even ziek en daarna weer een stukje weerbaarder. Dat is prima, maar we moeten de meest kwetsbaren, onder wie onze allerjongsten, wel zo goed als mogelijk beschermen tegen ernstige ziekte.

Laten we in dat kader de handen ineenslaan en samen van kindervaccinaties een nog groter succes maken!   

 Dr. Agnes Sonnenschein (LinkedIn)

Bronnen

  1. RIVM – Rijksvaccinatieprogramma (geraadpleegd op 21 maart 2023)
  2. RIVM – Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2021 (geraadpleegd op 21 maart 2023)
  3. Science Guide – Nederlandse vaccinatieprogramma’s hebben duizenden levens gered (geraadpleegd op 21 maart 2023)
  4. Position paper M. Postma t.b.v. hoorzitting_rondetafelgesprek Vaccineren d.d. 21 januari 2019 (geraadpleegd op 21 maart 2023)

NL-NON-02260 | MSD | Postbus 581 | 2003 PC Haarlem | Tel. 023-5153153 | www.msd.nl | info@msd.nl |