Thema’s Panorama van de Zorg

Tijdens de bijeenkomsten van Panorama van de Zorg komen verschillende onderwerpen aan bod. Na iedere bijeenkomst verschijnt een eMagazine waarin de deelnemers hun kennis en inzichten delen. Hier vindt u een overzicht van een aantal thema’s die we besproken hebben tijdens bijeenkomst van Panorama van de Zorg.

Bijeenkomst Patiëntgedreven zorg in een hybride informatielandschap

De dokter als coach, veel meer aandacht voor leefstijl en het belang van digitalisering voor
een goede informatiepositie van de patiënt. Het gesprek tijdens deze bijeenkomst van Panorama van de Zorg raakte vele facetten van de transformatie naar patiëntgedreven zorg in een hybride informatielandschap. Een opvallende conclusie: fake news in de spreekkamer is helemaal niet erg.

Lees meer in het eMagazine.

Bijeenkomst Perspectieven op de Patient Journey

Tijdens deze bijeenkomst stond de Patient Journey centraal. Bij optimalisatie van het zorgpad kunnen nieuwe geneesmiddelen een belangrijke rol spelen. Om tot maximale waarde voor patiënten te komen, moet er echter breder gekeken worden en zullen verbeteringen in het gehele zorgproces geïdentificeerd moeten worden.

Bijeenkomst over Zorgverkoop: Creëren van patiëntwaarde door nieuwe partnerships en contractvormen

Wat kunnen zorgverkopers doen om patiëntwaarde te vergroten? De keuzes die bij zorgverkoop worden gemaakt bepalen hoe patiëntgericht de zorg is, dus in potentie hebben zorgverkopers veel invloed. De praktijk blijkt echter weerbarstig. Het vergroten van de patiëntwaarde zal vaak alleen maar kunnen als meerdere zorgpartijen samenwerken. Qua financiering zijn daar verschillende instrumenten voor, zoals bundled payments. Maar belangrijker voor het slagen van deze samenwerkingen is het vertrouwen dat partijen in elkaar hebben.

Lees het interview met Jenneke Boerman, manager zorginkoop in het LUMC over bundled payments.

Bijeenkomst over Black Ops

Deze bijeenkomst van Panorama van de Zorg was anders dan anders. Een concrete casus van het Albert Schweitzer Ziekenhuis vormde het vertrekpunt, waarbij de metafoor van een Black Ops Team werd doorgetrokken naar de zorg. Op deze manier werden de mogelijkheden voor een nieuw en mogelijk disruptief innovatiemodel verkend.

Lees het interview met Peter van der Meer, bestuursvoorzitter van het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

Bijeenkomst over Adoptie en Opschalen

Geloof, vertrouwen en visie zijn de drie ingrediënten voor succesvolle opschaling van innovatie in de ziekenhuiszorg. Dit was een conclusie van het Panorama Beraad over adoptie en opschaling. Andere randvoorwaarden werden ook genoemd: innovaties moeten haalbaar, schaalbaar en betaalbaar zijn om succesvol te worden geïmplementeerd.

Bijeenkomst over Zorg & Technologie

De zorg verandert, maar dat gaat in een heel ander tempo dan waarin de samenleving verandert. Partijen van buiten de sector en patiënten rammelen aan de poorten van het zorgsysteem en dwingen innovaties af, maar brede impact heeft dit nog niet. Wat is er nodig om het zorgstelsel echt te innoveren?
Deze vraagstelling en de volgende onderwerpen kwamen in deze editie aan bod: Google Glass in de zorg, technologie en emotie, ontwikkelkrachten binnen en buiten de zorg.

Bijeenkomst over Innovatie in kwaliteit & Stabilisatie van kosten

Goede zorg vraagt om een integrale benadering. Daar zijn drie dingen voor nodig: de beste zorg aanbieden aan mensen met een aandoening, innovatie en het beheersbaar houden van de zorguitgaven. Het is essentieel om op het juiste moment, aan de juiste patiënt, het juiste geneesmiddel ter beschikking te stellen. Zo voorkomen we over- én onderbehandeling, en gaan we verkeerd geneesmiddelengebruik tegen. Goede gezondheidszorg is dan geen kostenpost meer maar een investering.
Professionals en zorgbestuurder kwamen bijelkaar om van gedachten te wisselen over de vraag: Hoe houden we de kwaliteit van de Nederlandse zorg op peil en maken we ruimte voor innovatie tegen stabiele kosten?