Immuuntherapie

Immuuntherapie of immunotherapie is een behandeling van kanker met medicijnen waarbij je afweersysteem wordt gestimuleerd om kankercellen te herkennen en te bestrijden.1 Het is een betrekkelijk nieuwe behandelmethode, met soms veelbelovende resultaten. Er zijn in Nederland inmiddels verschillende soorten kanker te behandelen met immuuntherapie, zoals blaaskanker, bepaalde vormen van darmkanker, hodgkinlymfoom, hoofd-halskanker, longkanker, melanoom, merkelcelcarcinoom en niercelcarcinoom.Naar verwachting zullen er in de toekomst meer kankersoorten met immuuntherapie behandeld gaan worden.2

Immuuntherapie in het kort:

Wat is immuuntherapie?

Immuuntherapie of immunotherapie is een betrekkelijk nieuwe behandeling met medicijnen om kanker te bestrijden. Het helpt je afweersysteem om kankercellen te herkennen en aan te vallen.1

Hoe werkt immuuntherapie?8

De twee belangrijkste soorten immuuntherapie zijn:

 1. Behandeling die kankercellen (beter) zichtbaar maakt voor het immuunsysteem (checkpointremmers)
 2. Behandeling die het immuunsysteem activeert en versterkt (cytokines)

Ons immuunsysteem is voortdurend bezig om afwijkingen zoals schadelijke bacteriën en virussen op te ruimen. Kankercellen zijn ook afwijkend; ze worden alleen niet altijd als zodanig herkend door het immuunsysteem. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met een eiwit zoals PD-L1, PD-1 of CLTA dat zich hecht aan de kankercellen en het afweersysteem verlamt.2 Het immuunsysteem komt in actie tegen kankercellen en valt deze cellen aan.1

Wanneer wordt er voor gekozen?

Voor de volgende kankersoorten is immuuntherapie in Nederland inmiddels een officieel erkende behandeling.8

 • Blaaskanker (Urotheelcarcinoom)
 • Hodgkinlymfoom
 • Hoofd-halskanker
 • Longkanker
 • Melanoom
 • Merkelcelcarcinoom
 • Niercelcarcinoom

Er wordt veel onderzoek gedaan naar mogelijke nieuwe toepassingen van immuuntherapie, en de verwachting is dan ook dat er in de toekomst meer vormen van kanker met immunotherapie behandeld zullen worden.2
Het is vaak nog een tweedelijnsbehandeling, wat betekent dat het wordt ingezet als een eerste behandeling niet voldoende effectief was. Maar steeds vaker zien we dat het ook als combinatie therapie – bijvoorbeeld samen met chemotherapie – wordt ingezet en ook steeds meer als eerstelijnsbehandeling.10

Immuuntherapie bij uitzaaiingen

Immuuntherapie wordt vaak gegeven als de kanker al in een vergevorderd stadium is, met uitzaaiingen naar meerdere organen. Ook op dit gebied vindt er een verschuiving plaats; steeds vaker krijgen patiënten al in een eerder stadium van hun ziekte immuuntherapie.11

Wie komen er voor in aanmerking?

Of immuuntherapie een geschikte behandeling is, hangt onder meer af van je lichamelijke conditie en eventuele andere aandoeningen.11 Bij bepaalde immuuntherapieën kan voorafgaand aan de behandeling via een zogenaamde biomarker (bijvoorbeeld een eiwit-expressie op een kankercel zoals PD-L1, PD-1 of CLTA) worden bepaald of de behandeling eventueel kans van slagen heeft.10

Hoe wordt immuuntherapie toegediend?

Immuuntherapie wordt vaak gegeven op de afdeling ‘dagbehandeling’ van het ziekenhuis. Je krijgt dan iedere 2, 3, 4 tot 6 weken medicijnen via een infuus toegediend.Dat kan een paar uur duren. Meestal combineer je dit bezoek met een controle of afspraak met je behandelend arts. De maximale duur van behandelingen is meestal 2 jaar, maar een arts kan altijd adviseren de behandeling te verlengen of juist eerder te staken, bijvoorbeeld bij achteruitgang van de algemene conditie van de patiënt of als er sprake is van te veel bijwerkingen.5

Bijwerkingen

Over het algemeen geeft immuuntherapie minder bijwerkingen dan chemotherapie. De bijwerkingen zijn vaak het gevolg van een overmatig gestimuleerd immuunsysteem. Mogelijke bijwerkingen kunnen zijn:3

 • Vermoeidheid
 • Darmklachten
 • Huidreacties
 • Schildklierproblemen
 • Nierproblemen
 • Longontsteking
 • Hormonale problemen
 • Leverstoornissen12

Ook nadat de behandeling is gestaakt, kunnen klachten aanhouden, de kop opsteken of soms chronisch worden. Meld bijwerkingen altijd direct bij de behandelend arts of huisarts.13

Wat zijn de kosten van immuuntherapie?

Immuuntherapie is een officieel goedgekeurde en geregistreerde behandelmethode voor eerdergenoemde kankersoorten en wordt dus meestal vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Het is wel van belang dit te checken bij je zorgverzekeraar; die kan je ook vertellen in welke ziekenhuizen je terecht kunt. Het kan zijn dat jouw polis geen vrijezorgkeuze geeft, en bovendien bieden niet alle ziekenhuizen de therapie aan, of alleen voor een beperkt aantal kankersoorten.8

Overlevingskansen immuuntherapie

Dat is helaas niet te voorspellen. Ieder mens is uniek, en elke tumor ook. Bij de ene patiënt slaat de behandeling al binnen een paar weken aan, bij de ander is geen effect waar te nemen.3 Wel laten studieresultaten en behandeluitkomsten zien dat immuuntherapie de levensverwachting kan verlengen en soms tumoren zelfs volledig kan doen laten verdwijnen.6 In 2013 riep het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Science immuuntherapie uit tot doorbraak van het jaar en in 2018 kregen twee wetenschappers de Nobelprijs voor Geneeskunde voor hun onderzoek naar de therapie.14

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie over immuuntherapie kun je tijdens werkdagen terecht bij het contactcenter van MSD via 0800-9999 000 en medicalinfo.nl@merck.com.

Op de websites kanker.nl*, kwf.nl* en iknl.nl/nkr-cijfers* is ook veel informatie te vinden.

Je kunt je vragen natuurlijk ook altijd stellen aan je behandeld arts of huisarts.

* Deze sites zijn van – of een samenwerking tussen KWF Kankerbestrijding, de NFK en het IKNL. MSD is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.