Hero Image

Waardegedreven zorg

Waardegedreven zorg kan bijdragen aan betere gezondheidsresultaten van patiënten en aan hoogwaardige en betaalbare zorg, nu en in de nabije toekomst. Bij waardegedreven zorg staat het samenspel van patiënt (met naasten) en de zorgverlener (en het team) centraal, met als doel het verbeteren van zorgverlening.

Op deze pagina vind je voorbeelden van hoe MSD invulling geeft aan dit onderwerp. Bijvoorbeeld door concrete projecten en partnerships die patiënten te helpen om een zo goed mogelijk leven te leiden, zodat ze optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving.

Samen Beslissen

De rol van patiënten bij de keuze voor een behandeling verandert. Zij hebben toegang tot steeds meer informatie en data, ze zijn mondiger en actiever betrokken dan vroeger en nemen ze meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid.  

Een goede ontwikkeling, want zorgverleners zijn weliswaar expert op het gebied van ziekte en mogelijke behandelingen; de patiënt is weet vaak goed wat zij of hij belangrijk vindt. Deze twee zaken komen steeds vaker samen in een proces dat 'Samen Beslissen' wordt genoemd.

Samen Beslissen bij het kiezen van een behandeling wordt steeds belangrijker. Maar niet elke patiënt beschikt over dezelfde vaardigheden en bovendien is de behoefte aan de zorg en informatie per persoon verschillend. MSD zet zich in om patiënten en zorgverleners beter in staat te stellen om gezamelijk keuzes volgens de principes van Samen Beslissen.


Samen Beslissen en de zorg voor zorg voor patiënten met nierkanker

Sinds augustus 2022 werkt MSD samen met het St. Antonius Ziekenhuis om de zorg voor patiënten met nierkanker te verbeteren.  In studieverband zal worden bekeken wat het effect is van het gebruik van het ‘Samen Beslissen’ proces met behulp van twee keuzehulpen. Deze studie moet uitwijzen in hoeverre de zorgverleners en patiënten worden geholpen bij hun behandelbeslissingen voor lokale of uitgezaaide nierkanker.