Interactieve animatie voor mensen met diabetes type 2

Internet wordt volop gebruikt om informatie over gezondheid en ziektebeelden op te zoeken. Mensen kunnen de veelheid aan informatie die ze via de zorgverlener krijgen vaak lastig onthouden. De rol van animatie (video) wordt steeds belangrijker: duidelijk, neutraal afgebeeld en handig terug te kijken. Op een rustig moment, alleen of samen met huisgenoten of mantelzorgers. ‘TherapieTube’ van MSD is een nieuwe interactieve manier om mensen met diabetes te ondersteunen. Dat maakt MSD bekend op Wereld Diabetes Dag.

MSDNL diabetes type 2 TherapieTubeStudies laten zien dat relatief veel mensen voortijdig stoppen met het gebruik van hun geneesmiddel zonder te overleggen met arts of apotheker. Zorgwekkend is dat ongeveer 1 op de 5 mensen het medicijngebruik eigenhandig verandert of staakt en dit aantal kan in werkelijkheid nog hoger liggen.
Dat chronisch zieke mensen hun voorgeschreven medicatie niet op regelmatige basis innemen kan gevaarlijk zijn en is dus een serieus probleem. Het optimale effect van de medicatie blijft achterwege, de ziekte of aandoening wordt niet goed behandeld of kan langer duren dan nodig. Klachten gaan niet over of keren terug en kunnen erger worden dan voorheen. Gebrekkige therapietrouw komt voor bij dertig tot veertig procent van de medicijngebruikers. Bij langdurig zieke mensen ligt het percentage nog hoger, tot wel 70 procent. Alleen bij goed gebruik hebben medicijnen een optimale werking.

Het is overigens niet zo dat de meeste patiënten bewust met de therapie stoppen. Meestal zit daar iets onschuldigs achter. Maar het is wel belangrijk om achter de reden(en) te komen. Medicijnen worden vaak vergeten, te laat ingenomen, of een kuur wordt niet afgemaakt. Maar ook angst voor bijwerkingen, gebrekkige voorlichting en wantrouwen jegens de arts kunnen een rol spelen. Het kan ook zijn dat patiënten te hoge verwachtingen hebben.

Lastig onthouden
Mensen kunnen de veelheid informatie over diabetes die ze via de zorgverlener ontvangen vaak lastig onthouden. “Daarom bieden we de zorgverlener deze innovatieve en interactieve video aan, zodat ze op een aantrekkelijke manier hun patiënten kunnen informeren”, legt een woordvoerder van MSD uit. “Met behulp van deze voorlichtingsvideo kunnen ze op een rustig moment alle informatie alleen of samen met huisgenoten of mantelzorgers bekijken. Door de interactiviteit in de video kunnen ze gemakkelijk door de onderwerpen navigeren en uitkiezen wat ze nogmaals willen zien of horen.”

MSDNL diabetes type 2 TherapieTubeTherapieontrouw heeft meestal te maken met gebrek aan kennis en motivatie en begint daarom bij goede voorlichting. Voor MSD is TherapieTube een voorbeeld waarmee het bedrijf zich inzet voor ‘goed geneesmiddelengebruik’. TherapieTube is een nieuw online filmkanaal met verschillende filmpjes rondom ziektebeelden en medicijnen, speciaal ontwikkeld voor mensen die bij de apotheek zijn geweest om hun geneesmiddelen op te halen. Diabetes is het eerste ziektebeeld dat volledig is uitgewerkt en is te zien via www.msd.nl.
Service Apotheek – met ruim 460 aangesloten apotheken – omarmt het initiatief van MSD en vindt het belangrijk om aan te sluiten bij de wensen van de patiënt die steeds meer vraagt om video content. En Service Apotheek biedt via de app en het persoonlijk dossier direct toegang tot deze content en zorgt daarmee voor service en gemak voor de patiënt.
“Door middel van deze doelgerichte wijze willen we de therapietrouw bij de patiënt verbeteren”, vullen de makers van MSD TherapieTube aan. Verhaallijn en video zijn ontwikkeld door Eleen Vendevielle en Claudia Wieringa en het interactieve platform door Claudia Krumeich. “We ondersteunen de zorgverlener in het goed informeren van de patiënt en ook in Goed Geneesmiddelengebruik. De video geeft inzicht in het ziektebeeld diabetes, de werking van diabetesmedicijnen en het belang om deze geneesmiddelen in te nemen. Oftewel: waarom is het zo belangrijk om therapietrouw te zijn en welke hulp is er voorhanden?”

Bekijk de TherapieTube animatie.

Kijk voor meer informatie op de pagina’s over MSD en diabetes.

MSDNL diabetes type 2 TherapieTube

14 November is Wereld Diabetes Dag!

Diabetes is de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Momenteel hebben ruim één miljoen mensen in Nederland diabetes. Jaarlijks komen daar ruim 60 duizend mensen bij. Dat zijn er ongeveer 165 per dag.

MSD zet zich al bijna honderd jaar in voor goede diabeteszorg en besteedt ook elk jaar aandacht aan Wereld Diabetes Dag (14 november). In Oss startten we in 1923 met het winnen van insuline uit de alvleesklieren van varkens. Het toenmalige Organon had daarmee een wereldprimeur. Twintig jaar geleden stond MSD aan de basis van de ontdekking van DPP4-remmers. En op dit moment doen we onderzoek naar nieuwe behandelingen van diabetes.

Speciaal voor Wereld Diabetes Dag (14 november) hebben we de belangrijkste cijfers rondom diabetes op een rij gezet: klik hier om de infographic te openen.

Elk jaar vinden op 14 november overal evenementen plaats om aandacht te vestigen op diabetes. Dit gebeurt onder meer door het blauw verlichten van bekende en monumentale gebouwen, overal ter wereld. Ook MSD vraagt op een bijzondere wijze aandacht voor diabetes. Zo hulden wij twee jaar geleden de bekende hoogbouw in de Waarderpolder (Haarlem) in blauw licht. Bekijk hier het filmpje.

Weten wat we allemaal doen? Lees meer over MSD en diabetes op deze website en volg ons Twitter (@MSD Nederland, #MSDNL)

 

MSD vraagt aandacht voor groeiend probleem diabetes

MSD vraagt aandacht voor groeiend probleem: elke dag 145 mensen met diabetes erbij

Ruim één miljoen mensen in Nederland hebben diabetes. Suikerziekte. En daar komen er elke dag ongeveer 145 bij*. Elke 6 seconden overlijdt er zelfs iemand, ergens op de wereld, aan de gevolgen van deze ziekte***. In de aanloop naar Wereld Diabetes Dag (14 november) vraagt MSD aandacht voor dit groeiende probleem.

De Internationale Diabetes Federatie heeft ook uitgerekend dat het aantal mensen met diabetes over de hele wereld in de komende ruim 20 jaar gaat groeien naar het duizelingwekkende aantal van 642 miljoen***. De meeste van hen hebben diabetes type 2. Vroeger werd dit ‘ouderdomsdiabetes’ genoemd, maar tegenwoordig komt type 2 ook steeds vaker voor bij mensen jonger dan 30 jaar.

Alle ogen gericht op diabetes
Bedenk daarbij dat de helft van de mensen met diabetes type 2 rondloopt zonder het te weten***. Niet voor niets staat Wereld Diabetes Dag dit jaar in het teken van het stijgende aantal mensen met diabetes en het belang om te screenen. Omdat de klachten langere tijd vaag kunnen zijn, wachten mensen met een bezoek aan de huisarts. Het niet onderkennen van diabetes type 2 kan gevaarlijk zijn en blijvende schade aanrichten in het lichaam: blindheid, hart- en vaatziekten en problemen met voeten en nieren**/****. De Internationale Diabetes Federatie heeft daarvoor de slogan “Eyes on Diabetes” bedacht. Alle ogen gericht op diabetes. Op een groeiend probleem en de risico’s die de ziekte met zich meebrengt.

Een eeuw ervaring
MSD draagt graag zijn steentje bij aan de strijd tegen diabetes. Al bijna honderd jaar zetten we ons in voor goede diabeteszorg. Het huidige MSD in Nederland combineert de jarenlange ervaring van een aantal farmaceutische bedrijven, die allen hun sporen verdiend hebben op het gebied van productie, onderzoek en ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen. In Oss startten we in 1923 met het winnen van insuline uit de alvleesklier van geslachte varkens. Het toenmalige Organon had daarmee een wereldprimeur. Twintig jaar geleden stond MSD aan de basis van de ontdekking van DPP4-remmers. En op dit moment doen we onderzoek naar nieuwe behandelingen van diabetes*****.

Aandacht voor groeiend probleem
MSD zet zich in voor een betere zorg voor mensen met diabetes en is daarom partner van Wereld Diabetes Dag. Dit jaar roepen we vooral op om stil te staan bij de toename van diabetes en de risico’s die de ziekte met zich meebrengt. Kijk maar eens naar de volgende cijfers:

  • Bijna de helft van alle volwassen met diabetes weten niet dat ze diabetes hebben***/****\
  • 9 op de 10 mensen met diabetes heeft type 2***/****
  • Ongeveer de helft van alle mensen met diabetes type 2 overlijdt uiteindelijk aan hart- en vaatziekten en 10 tot 20% aan nierproblemen**
  • Diabetes komt vaker voor bij mensen van Marokkaanse, Turkse of Surinaamse afkomst dan bij autochtone Nederlanders*

BEKIJK ook de nieuwe VIDEO van MSD, partner van Wereld Diabetes Dag:
klik hier.

Volg MSD verder via onze website (www.msd.nl) en via Twitter (@MSDNederland).
Meer informatie en tips over het leven en werken met diabetes kun je vinden op de websites van Diabetesvereniging Nederland (www.dvn.nl) en het Diabetes Fonds (www.diabetesfonds.nl). Volg Wereld Diabetes Dag op Twitter via @WDD of #WDD.

 

BRONNEN:
*) DVN: https://www.dvn.nl/diabetes/over-diabetes/cijfers-diabetes
**) WHO: Data and Statistics, http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/diabetes/data-and-statistics
(bron overgenomen uit MSD: infographic, DIAB-1144241-0034 (Type 2 Diabetes and Complications)
***) IDF: Diabetes Atlas Seventh Edition 2015, www.idf.org/diabetesatlas,
http://www.idf.org/sites/default/files/Atlas7e-poster.pdf
****) IDF, EYES ON DIABETES, http://www.idf.org/news/world-diabetes-day-2016
*****) MSD: R&D pipeline, http://www.merck.com/research/index.html#Pipeline

Focus op diabeteszorg

17 maart 2016 – De komende tijd besteedt MSD weer veel aandacht aan een van de meest voorkomende chronische aandoeningen: diabetes*. Wist je dat ruim 1 miljoen Nederlanders diabetes mellitus hebben? En dat daar elke dag 145 mensen bij komen**? MSD heeft een lange geschiedenis in de strijd tegen diabetes. In het kader van 125 jaar MSD en de naderende Nationale Diabetes Dag (18 maart) duiken we eens dieper in dit verhaal.

Twintig jaar geleden stond MSD aan de basis van de ontdekking van DPP4-remmers***. Maar onze geschiedenis in diabeteszorg gaat veel verder terug. MSD Nederland was in 1954 de eerste vestiging van MSD in Europa, maar heeft door de overname van Organon (in 2009) al bijna een eeuw ervaring met ontwikkeling en productie in Oss. In 1923 werd gestart met de winning van insuline uit de alvleesklieren van varkens uit de slachterij, toen onder de naam Organon****.

Bijna een eeuw ervaring in diabeteszorg

Het huidige MSD in Nederland combineert de jarenlange ervaring van een aantal farmaceutische bedrijven, die allen hun sporen verdiend hebben op het gebied van productie, onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen voor mens en dier. Het eerste product van Organon – insuline – was een unicum in de wereld. Aanvankelijk gebruikte men alvleesklieren van varkens. Daarbij had men zeer veel materiaal nodig voor een klein beetje insuline. Toen echter ontdekt werd dat de alvleesklier van nuchtere kalveren een veel hoger gehalte aan insuline bevatte, werd overgegaan op deze grondstof: bevroren alvleesklieren van runderen werden voortaan uit Argentinië geïmporteerd****.

Betrokken partner in diabeteszorg

Anno 2016 vraagt MSD op bijzondere wijze aandacht voor de wereldwijde strijd tegen diabetes. Elk jaar vinden op 14 november wereldwijd evenementen plaats om aandacht te vestigen op diabetes. Dit gebeurt onder meer door het blauw verlichten van bekende en monumentale gebouwen, overal ter wereld. MSD sloot hier vorig jaar bij aan door de bekende witte hoogbouw in de Waarderpolder (Haarlem) in blauw te hullen. Hoe dat eruit zag kun je zien in een korte video. Er zijn plannen om dat dit jaar opnieuw te doen, in Haarlem en Oss.

Maar eerst neemt MSD op vrijdag 18 maart 2016 deel aan de Nationale Diabetes Dag in Amersfoort, een tweejaarlijks top-event waar diabetes in al z’n dimensies aan bod komt. Of zoals een bezoeker van NDD 2014 verwoordde: “Inspirerend, met verrassende inkijkjes in de toekomst van diabetes en zorg”.

Diabetes in cijfers

Ruim 1.000.000 Nederlanders hebben diabetes mellitus. Daarvan weten echter 200.000 mensen niet dat zij diabetes hebben. 900.000 mensen hebben diabetes type 2. Bij 100.000 mensen komt diabetes type 1 of een ander type voor. Iedere dag komen er ongeveer 145 mensen met diabetes bij in Nederland. Hier valt zowel diabetes type 1 als type 2 onder. De verdeling tussen mannen en vrouwen is vrijwel gelijk.

In 2025 hebben we in ons land ongeveer 1,3 miljoen mensen met diabetes. In het RIVM-rapport ‘Diabetes in 2025’ kun je hier meer over lezen.

Wij ondersteunen zorgverleners én mensen met diabetes

Samen met partners leveren wij een bijdrage aan het optimaliseren en doelmatiger maken van de zorg. Dat doen we ook voor diabetes. Samen met partners werken wij aan oplossingen om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren. Zo werken we aan therapietrouw- en beweegprogramma’s en bieden wij voorlichtings- en informatiematerialen aan over diabetes. Op deze manier ondersteunen we zorgverleners én mensen met diabetes*****. MSD – betrokken partner in diabeteszorg. Toen. Nu. En in de toekomst. Want MSD werkt ook op dit moment aan diverse nieuwe behandelingen van diabetes, al bevinden deze behandelingen zich nog allemaal in de fasen van onderzoek******)

Bronnen:
*) Diabetesveld toegerust voor de strijd tegen volksziekte nr. 1
http://actieprogrammadiabetes.nl/nieuws/37-nieuwsartikelen/413-diabetesveld-toegerustvoor-
de-strijd-tegen-volksziekte-nr-1 (18 april 2013)
**) Diabetes in cijfers, DVN,
https://www.dvn.nl/diabetes/over-diabetes/cijfers-diabetes
(8 maart 2016)
***) 20-years of DPP-4 inhibition infographic_Unbranded_FINAL2 (DIAB-1160025-0004)
****) https://nl.wikipedia.org/wiki/Organon_(multinational) (Geschiedenis van Organon)
*****) 090_MSD_diabetes advertententie 21jan16 DEFINITIEF.pdf (DIAB-1169649-0004)
******) MSD Pipeline Products Infographic_FINAL (DIAB-1160025-0000)

Diabetes centraal tijdens Wereldgezondheidsdag

6 april 2016 – Op donderdag 7 april is het Wereldgezondheidsdag. Dit jaar staat deze dag in het teken van diabetes. MSD besteedt in het kader van het 125-jarig bestaan ook extra aandacht aan de zorg voor mensen met diabetes.

Op Wereldgezondheidsdag vraagt de World Health Organization (WHO) aandacht voor de vele ziektes en de daarbij behorende taboes. Dit jaar ligt de focus op diabetes. De belangrijkste doelstellingen van de Wereldgezondheidsdag-campagne zijn dit jaar het vergroten van het bewustzijn over de stijging van diabetes en de duizelingwekkende lasten en gevolgen hiervan, met name in de lage en midden-inkomenslanden. Ook wil men met een reeks specifieke, effectieve en betaalbare acties diabetes aanpakken.

beat_diabetes_2016Wist je dat:
• ongeveer 422 miljoen mensen wereldwijd diabetes hebben? (bron: WHO)
• hart- en vaatziekten verantwoordelijk zijn voor 50 tot 80 procent van de sterfgevallen onder mensen met diabetes? (bron: WHO)
• in 2012 ongeveer 1,5 miljoen mensen wereldwijd zijn overleden aan de gevolgen van diabetes? (bron: WHO)
• 9 op de 10 mensen met diabetes het type 2 hebben? (bron: DVN)
• ruim 1 miljoen Nederlanders diabetes mellitus hebben? (bron: DVN)
• en dat daar elke dag 145 mensen bij komen? (bron: DVN)

Bijna een eeuw ervaring in diabeteszorg

Onze geschiedenis in diabeteszorg gaat bijna een eeuw terug. Het huidige MSD in Nederland combineert de jarenlange ervaring van een aantal farmaceutische bedrijven, die allen hun sporen verdiend hebben op het gebied van productie, onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen voor mens en dier.
MSD Nederland was in 1954 de eerste vestiging van MSD in Europa, maar heeft door de overname van Organon (in 2009) al bijna een eeuw ervaring met ontwikkeling en productie in Oss. In 1923 werd gestart met de winning van insuline uit de alvleesklieren van varkens uit de slachterij, toen onder de naam Organon. Het eerste product van Organon – insuline – was een unicum in de wereld. Twintig jaar geleden stond MSD aan de basis van de ontdekking van DPP4-remmers.

Betrokken partner in diabeteszorg

Anno 2016 vraagt MSD op bijzondere wijze aandacht voor de wereldwijde strijd tegen diabetes. Elk jaar vinden op 14 november wereldwijd evenementen plaats om aandacht te vestigen op diabetes. Dit gebeurt onder meer door het blauw verlichten van bekende en monumentale gebouwen, overal ter wereld. MSD sloot hier vorig jaar bij aan door de bekende witte hoogbouw in de Waarderpolder (Haarlem) in blauw te hullen. Er zijn plannen om dat dit jaar opnieuw te doen, in Haarlem en Oss. En onlangs nam MSD deel aan de Nationale Diabetes Dag in Amersfoort, een tweejaarlijks top-event waar diabetes in al z’n dimensies aan bod komt.
Samen met partners leveren wij een bijdrage aan het optimaliseren en doelmatiger maken van de zorg. Dat doen we ook voor diabetes. Samen met partners werken wij aan oplossingen om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren. Zo werken we aan therapietrouw- en beweegprogramma’s en bieden wij voorlichtings- en informatiematerialen aan over diabetes. Op deze manier ondersteunen we zorgverleners én mensen met diabetes.

Meer informatie kun je vinden op de volgende websites: