‘Van onzinnige zorg naar zinnige zorg en de geïnformeerde patiënt’

Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk wist dat er iets moest veranderen om te overleven. Ze wilden de eigen werkwijze eens goed tegen het licht houden. Het ziekenhuis heeft een tijd van veel discussie met de zorgverzekeraar achter de rug, een nieuw bestuur en een nieuw EPD (Epic). Mooie voorwaarden voor verandering en innovatie van de zorg. Het ziekenhuis wilde de zorg klaarmaken voor de digitale toekomst en uitzoeken of alle zorg zinnig was voor de patiënt.

Bart Kokee, Zorginkoper Medisch Specialistische Zorg van zorgverzekeraar VGZ: ‘Wij wilden een driejarige afspraak met het ziekenhuis maken om maximaal te kunnen inzetten op de transitie zonder direct financieel risico.’

‘Je wilt geen onzinnige zorg, maar wat is zinnige zorg? Daar zijn inmiddels wat voorbeelden van. Een beter geïnformeerde patiënt kiest minder vaak voor een operatie en is tevredener over de behandeling. Een arts zet de operatie nog wel eens door omdat hij het te risicovol vindt om niet te opereren. Niet opereren is overigens niet altijd een risico. Aandacht leidt ook bij de huisarts tot betere zorg: een keer een digitaal consult is beter dan drie keer bellen.

Je kunt de OK zo inrichten dat je mensen ’s avonds weer naar huis kunt sturen in plaats van een nacht laat blijven. Dat betekent bijvoorbeeld dat je galblaasoperaties ’s ochtends inplant. ‘Als zorgverzekeraar willen we niet op de stoel van de arts gaan zitten’, benadrukt Kokee. ‘Wij nemen puur het financiële risico van de transitie weg’. Het Sint Jansdal maakt nu andere afspraken met specialisten. Ze kijken hoe ze de kosten per behandeling voor het ziekenhuis kunnen reduceren in plaats van naar vergoeding per verrichting. ‘Dat levert een betere prikkel op dan betalen per verrichting. Zo’n verandering kost tijd en dat willen we stimuleren.’

Lees het hele artikel in ons eMagazine