“Samen staan we voor alle patiënten”

November 25, 2022

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

Eind november kwamen leden van onze nieuwe Patiënten Adviesraad in Haarlem voor het eerst bij elkaar. Een bijzonder moment voor MSD Nederland, omdat ons bedrijf voor het eerst op deze manier contact heeft met patiënten. Met de komst van de Patiënten Adviesraad gaat ook voor kartrekker Monique de Jong een persoonlijke wens in vervulling. “De stem van de patiënt mag sterker klinken. Dat weet ik door m’n werk, maar ook door wat ik privé heb meegemaakt.”

Met onze geneesmiddelen en vaccins willen wij als MSD’ers een verschil maken in het leven van mensen en dieren. Onlosmakelijk aan die wens verbonden is dat ons werk zo goed mogelijk moet aansluiten bij de behoeften van de patiënt. En wie kan daar beter over vertellen dan de patiënt zelf?

Voor Monique de Jong, Associate Director Patient Engagement, is dat een open deur. “Al jaren werken we als MSD goed samen met patiëntenorganisaties en, via hen, ook met patiënten zelf. Hun werk, zoals belangenbehartiging, het doorgeven van correcte en betrouwbare informatie en het bevorderen van lotgenotencontact, omarmen we echt. Samen staan we voor alle patiënten.”

Ambitie

“We hebben een gezamenlijk belang en daar vloeit uit voort dat we veel en graag samenwerken. En uit die samenwerking zijn ook al vele prachtige, puur patiëntgerichte initiatieven voortgekomen. Van dit soort initiatieven werden alle betrokken collega’s bij MSD altijd al blij, maar we hadden nog een ambitie…”

“Structureel en direct in gesprek kunnen gaan met patiënten, uiteraard op een manier die wettelijk gezien mag en die meerwaarde heeft voor patiënten én MSD. Dat hadden we voor ogen. Een panel waarmee we kunnen sparren over wat echt belangrijk is als jij zelf of als een naaste kampt met een bepaalde ziekte. Wat wil je weten, wat heb je nodig?”

“Het idee werd intern en extern besproken en werd zelfs onderwerp van een afstudeeronderzoek. Uit dat alles kwam naar voren dat patiënten de meerwaarde inderdaad zagen en dat we er verstandig aan deden om eerst te focussen op één ziektebeeld. Dat werd oncologie.”

Negen leden

“Op 21 november verwelkomden we de meeste leden van onze nieuwe Patiënten Adviesraad voor het eerst bij MSD in Haarlem. De Adviesraad bestaat nu uit negen mensen die allemaal op één of andere manier met (de gevolgen van) kanker worden geconfronteerd, als patiënt of als partner van een patiënt.”

“De dag stond ’s ochtends in het teken van kennismaken met elkaar en met MSD en ’s middags hebben we onder leiding van een moderator verkennend met elkaar gesproken over het thema ‘samen beslissen’. Het voornemen is om vier keer per jaar bijeen te komen waarbij we telkens een bepaald thema centraal stellen en verder uitdiepen met elkaar.”

Zelf vond ik de bijeenkomst heel inspirerend en ook onze gasten reageerden enthousiast. In de evaluatie kwamen termen terug als: ‘een groep met drive’, ‘verbinding’ en ‘geweldig’! Kortom: dit smaakt naar meer!”

Patiënten eerst

“Bij MSD is de stem van de patiënt altijd leidend; we onderzoeken wat patiënten zelf echt belangrijk vinden en welke ervaringen ze met ons bedrijf en onze geneesmiddelen en vaccins hebben. Het perspectief van de patiënt is dus cruciaal bij het bepalen van onze bedrijfsdoelstellingen. Met de  Patiënten Adviesraad geven we nu concreet invulling aan onze strategische pijler ‘Patiënten eerst’.”

“Het gesprek geeft ons inzicht in de behoeften van patiënten, besluitvorming, zorgtrajecten en verwachte resultaten uit die zorgtrajecten. Deze inzichten helpen ons om te komen tot betere informatievoorziening over ziektebeelden en behandelingen. Ook kweken we meer wederzijds begrip over onze rol in de maatschappij, het belang van innovatie en onze impact op patiënten.”

“Hoe verhouden de patiëntwensen zich tot het werk van MSD? Wat spreekt patiënten aan en wat niet? Zo kunnen we vanuit een gezamenlijke ambitie projecten opzetten om de zorg voor mensen met een bepaalde ziekte te verbeteren. Ook willen we een brug slaan tussen dit panel en collega’s van alle afdelingen, zodat het patiëntperspectief bedrijfsbreed nóg meer wordt meegenomen.”

Persoonlijk

“Binnen de gezondheidszorg mag de stem van de patiënt sterker klinken. Dat weet ik door m’n werk, maar ook door wat ik privé heb meegemaakt. Mijn moeder is enkele jaren geleden overleden aan de gevolgen van blaaskanker en mijn man kreeg rond dezelfde tijd de diagnose huidkanker. Opeens werd ik naast dochter en geliefde ook persoonlijk belangenbehartiger.”

“In die periode was het ook fijn om MSD’er te zijn. Mijn naaste collega’s leefden mee en mijn medische collega’s kon en mocht ik het hemd van het lijf vragen. Dat heeft mijn persoonlijke motivatie voor het werk dat ik bij MSD mag doen, nog meer versterkt.”