MSD Nederland op weg naar duurzaam

Klimaatveranderingen zijn dagelijks in het nieuws. De laatste tijd spitst de discussie zich toe op de bijdrage van de industrie aan energiebesparing in Nederland. MSD heeft zichzelf concrete doelstellingen opgelegd om te verduurzamen. Zo streven we ernaar om 40% minder CO2 uit te stoten in 2025 ten opzichte van 2015.

Hoe vertaalt MSD deze doelstelling in de praktijk? Bij een rondje langs de velden valt in ieder geval op dat slim omgaan met energie zowel speelt bij de grote projecten als in het onderhoud en het gedrag van alledag, waar we ook slimme keuzes maken: Hoog tijd om eens te kijken wat MSD hieraan doet.

In Oss zetten PharmOps Oss en Oss Biotech zich naast technische verbeteringen ook in op het bewustzijn en het maken van de juiste keuzes in  de dagelijkse praktijk. Hiervoor is Green  by Choice actief. Een project waarbij maandelijks de beste initiatieven van collega’s worden beloond.

MSD Animal Health in Boxmeer heeft de ambitie om in de toekomst CO2-neutraal te worden. Dat willen we onder meer bereiken door de restwarmte die vrijkomt bij onze productieprocessen te hergebruiken. Daarmee willen we uiteindelijk ook het gasverbruik uitfaseren. Een mooi voorbeeld is de nieuwbouw van de nieuwe vriesdroogfaciliteit hier in Boxmeer, SFFD (Sterile Filling and Freeze Drying). Het gebouw wordt verwarmd met restwarmte uit de productie, met de inzet van een warmtepomp. Dus zonder aardgas.

Binnen MSD Haarlem lopen verschillende operationele verbeteringen om energie te besparen. In ons zogenoemde ‘Leakseek-project’ zijn we als site herhaaldelijk op zoek gegaan naar lekkages in het perslucht- en vacuüm-netwerk. En met succes. Dat heeft de afgelopen 2 jaar zo’n 257.000 KWh aan energiebesparing opgeleverd, wat overeenkomt met een reductie  van 129 ton CO2. Omgerekend is dat een financiële besparing van € 70.000,-.

Maar niet alleen in projecten ook in bestaande productieprocessen zijn we  actief bezig om verspilling te  identificeren, stap voor stap  terug te dringen en verbeteringen door te voeren.

MSD Nederland op weg naar duurzaam