Covid19

MSD en de strijd tegen COVID-19

October 21, 2020

Share this article

article hero thumbnail

MSD zet zich al vanaf het begin van de pandemie volledig in voor de ontwikkeling van een effectieve respons op COVID-19. Wij geloven dat dit alleen mogelijk is als landen, bedrijven en andere partijen wereldwijd met elkaar samenwerken aan een breed scala aan maatregelen: een combinatie van meerdere vaccins van verschillende bedrijven, testen, maatregelen om spreiding van het virus te voorkomen en behandelingen voor patiënten met COVID-19.

Antiviraal middel

De inzet van MSD in de strijd tegen COVID-19 richt zich momenteel op de ontwikkeling van molnupiravir, een kandidaat-antiviraal geneesmiddel als mogelijke behandeloptie voor mensen met COVID-19. Dat doen wij in samenwerking met Ridgeback Bio2. Op 15 april werd bekend dat de voorlopige fase 2 resultaten aanleiding geven om wereldwijd fase 3 onderzoek te starten naar de werking van het middel. De resultaten worden in de tweede helft van 2021 bekend. Als het middel werkzaam is en het veiligheidsprofiel is gunstig, dan zal MSD het uiterste doen om het middel door de autoriteiten zo snel mogelijk betaalbaar en beschikbaar te maken voor patienten die het nodig hebben.

Eind april 2021 heeft MSD vrijwillige licentieovereenkomsten gesloten met vijf Indiase generieke fabrikanten voor de productie van molnupiravir, zodat dit middel na goedkeuring of noodgoedkeuring door lokale regelgevende instanties versneld beschikbaar wordt voor India en 100 lage- en middeninkomenslanden (LMICs)3. In juli 2021 heeft één van de fabrikanten op basis van veelbelovende voorlopige resultaten van een eigen fase 3 onderzoek naar de werking van molnupiravir noodgoedkeuring aangevraagd bij de Indiase autoriteiten4.

Daarnaast heeft MSD meer dan $ 5 miljoen aan zuurstofproductieapparatuur, maskers, desinfectiemiddel en financiële hulp gedoneerd om de hulpverlening in India te ondersteunen.

Focus voor de meeste impact

Wij willen onze inspanningen richten op waar wij de meeste impact kunnen maken. Dat betekent ook dat wij stoppen met de ontwikkeling van middelen wanneer deze onvoldoende resultaat laten zien. Begin 2021 heeft MSD na het bestuderen van de data uit onze twee eigen kandidaat-vaccinprogramma’s, besloten om de ontwikkeling hiervan te staken. Ook de ontwikkeling van het kandidaatgeneesmiddel MK-7110 voor de behandeling van patiënten met ernstige COVID-19 is recent beëindigd.

Samenwerking

Daarnaast geloven wij in samenwerking waar dat mogelijk en zinvol is. Daarom helpt MSD Johnson & Johnson (het moederbedrijf van Janssen) bij de productie van hun vaccin tegen COVID-19, door in de VS productiecapaciteit ter beschikking stellen1. Wij zijn trots dat wij op ook deze manier een bijdrage kunnen leveren om uit de pandemie te komen.

Uiteraard blijven wij in gesprek met overheden, instituten voor volksgezondheid en andere bedrijven uit onze sector, om te bekijken op welke vlakken wij een rol kunnen spelen tijdens deze pandemie. Wij geloven dat wij een belangrijke verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan manieren om uit de pandemie te komen en passen onze aanpak aan waar dat nodig is.

Referenties

1. Website Merck, persbericht 2 maart 2021
2. Website Merck, persbericht 15 april 2021
3. Website MSD, persbericht 27 april 2021
4. Persbericht Hetero, 9 juli 2021