covid19

MSD en de strijd tegen COVID-19

October 21, 2020

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

MSD zet zich al vanaf het begin van de pandemie volledig in voor de ontwikkeling van een effectieve respons op COVID-19. Wij geloven dat dit alleen mogelijk is als landen, bedrijven en andere partijen wereldwijd met elkaar samenwerken aan een breed scala aan maatregelen: een combinatie van meerdere vaccins van verschillende bedrijven, testen, maatregelen om spreiding van het virus te voorkomen en behandelingen voor patiënten met COVID-19.

Antiviraal middel in pilvorm

Op 25 oktober 2021 kondigden we de start aan van een rolling review door de EMA1 van molnupiravir, een oraal antiviraal kandidaat-geneesmiddel tegen COVID-19. MSD werkt sinds vorig jaar samen met Ridgeback Bio2 aan de ontwikkeling van dit middel. Wanneer de EMA molnupiravir positief beoordeelt zou dit de eerste behandeling kunnen zijn die in pilvorm buiten het ziekenhuis kan worden toegediend.

Aanleiding voor de versnelde beoordeling zijn de hoopgevende fase 3 interim-onderzoeksresultaten, waaruit blijkt dat het gecombineerde risico op ziekenhuisopname of overlijden reduceerde met ongeveer 50% bij volwassen patienten buiten het ziekenhuis met een milde tot matige COVID-19 infectie, wanneer molnupiravir binnen 5 dagen na het optreden van symptomen werd toegediend.

Daarnaast kondigden MSD en Ridgeback Bio op 1 september 2021 een studie aan waarin wordt onderzocht of molnupiravir ook kan worden ingezet om huisgenoten van patiënten met COVID-19 tegen het virus te beschermen3. Op dit moment zijn we in gesprek met overheden over manieren om het middel na toelating door de EMA voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te maken.

Wat hebben we nodig in de strijd tegen COVID-19?

Vrijwillige licentieovereenkomsten

Eind april 2021 heeft MSD vrijwillige licentieovereenkomsten gesloten met vijf Indiase generieke fabrikanten voor de productie van molnupiravir, zodat dit middel na goedkeuring of noodgoedkeuring door lokale regelgevende instanties versneld beschikbaar wordt voor India en 100 lage- en middeninkomenslanden (LMICs)4.
Op 22 oktober kondigde de Bill and Melinda Gates Foundation aan $120 miljoen beschikbaar te stellen om de beschikbaarheid van molnupiravir voor lage inkomenslanden te versnellen5.

Samenwerking

Daarnaast geloven wij in samenwerking waar dat mogelijk en zinvol is. Daarom helpt MSD Johnson & Johnson (het moederbedrijf van Janssen) bij de productie van hun vaccin tegen COVID-19 door in de VS productiecapaciteit ter beschikking stellen6. Wij zijn trots dat we op ook deze manier een bijdrage kunnen leveren om uit de pandemie te komen.

Uiteraard blijven wij in gesprek met overheden, instituten voor volksgezondheid en andere bedrijven uit onze sector om te bekijken op welke vlakken wij een rol kunnen spelen tijdens deze pandemie. Wij geloven dat wij een belangrijke verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan manieren om uit de pandemie te komen en passen onze aanpak aan waar dat nodig is. 

Focus voor de meeste impact

Wij willen onze inspanningen richten op waar wij de meeste impact kunnen maken. Dat betekent ook dat wij stoppen met de ontwikkeling van middelen wanneer deze onvoldoende resultaat laten zien. Begin 2021 heeft MSD na het bestuderen van de data uit onze twee eigen kandidaat-vaccinprogramma’s, besloten om de ontwikkeling hiervan te staken. Ook de ontwikkeling van het kandidaatgeneesmiddel MK-7110 voor de behandeling van patiënten met ernstige COVID-19 is recent beëindigd.

Referenties

  1. Website MSD.com, persbericht 25 oktober 2021
  2. Website Merck, persbericht 15 april 2021
  3. Website MSD.com, persbericht 1 september 2021
  4. Website MSD, persbericht 27 april 2021
  5. Website Bill and Melinda Gates Foundation, persbericht 19 oktober 2021
  6. Website Merck, persbericht 2 maart 2021
NL-NON-01197
Laatst gewijzigd op 28-10-2021