patienten

Extra aandacht voor het voorkomen, vroeg opsporen en behandelen van blaaskanker

May 5, 2022

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

oorkomen, vroeg opsporen en behandelen van blaaskanker

“Zie je rood, ga dan naar je huisarts”

Bijna 7.000 Nederlanders hoorden vorig jaar dat zij blaaskanker hebben, bij mannen is het zelfs de op-vijf-na meest voorkomende kankersoort. Deze ernstige aandoening en de mensen die ermee leven verdienen extra aandacht, vindt Guus Venderbosch (68), zelf ex-patiënten al jaren actief voor de patiëntenvereniging. “Preventie en vroegdiagnostiek zijn ontzettend belangrijk.”

Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) kregen 6.992 mensen in Nederland de diagnose blaaskanker in 2020.1 Ook nam het aantal nieuwe blaaskankerpatiënten met zogenoemde ‘invasieve’ tumoren toe, ondanks al het mijden en uitstellen van zorg door corona.2 Blaaskanker komt drie keer
vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.3 Een van die mannen is Guus Venderbosch, in 2014 werd de ziekte bij hem geconstateerd.

“Ik doorliep een behandeltraject van 1,5 jaar, daarna moest ik regelmatig terug voor controle,
nu gebeurt dat nog één keer per jaar. Als mensen aan me vragen hoe het gaat, zeg ik: ‘Tot nu toe gaat alles goed’! Dat zei ik trouwens ook al voordat ik blaaskanker kreeg. Ik bedoel daar iets optimistisch mee te zeggen, maar ik ben met die woorden ook realistisch.”

Indrukwekkend

De realiteit is namelijk dat de kans om vijf jaar na de diagnose blaaskanker nog in leven te
zijn, sinds begin jaren ’70 niet is toegenomen.4 Datzelfde geldt voor de gemiddelde overleving
met uitgezaaide blaaskanker: 4,5 maanden tussen 2004 en 2008 en 4,3 maanden tussen 2014 en 2018.5

Guus: “Ik ervaar die realiteit persoonlijk in mijn werk voor de patiëntenvereniging ‘Leven met blaas- of nierkanker’. Onze doelgroep is relatief oud, dusje maakt mee dat mensen wegvallen. Dat is altijd verdrietig, maar het meest indrukwekkend zijn de verhalen van mensen die al een tijd vrij van klachten
zijn. Totdat een controle uitwijst dat de ziekte terug is en de levensverwachting niet meer in jaren geteld wordt, maar in maanden. Mensen vol levenslust, en dan opeens toch slecht nieuws…” “De drie speerpunten van onze patiëntenvereniging zijn informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Alle drie heel belangrijk, ook omdat blaaskanker vaker voorkomt dan je denkt. Als ik
mensen spreek, dan lijkt bijna iedereen wel iemand te kennen die de ziekte heeft, of heeft gehad. In ons lotgenotencontact blijven wij verre van medische aspecten, daar zijn artsen voor. Wij bieden informatie en hulpmiddelen zodat mensen zelf beter de weg weten en meer kennis kunnen vergaren.”

Urineonderzoek

“Ook bij blaaskanker geldt dat hoe eerder je erbij bent, hoe beter je kansen zijn, daarom zijn preventie en diagnose in een vroeg stadium zo ontzettend belangrijk. Wat betreft preventie: roken is het grootste
risicofactor voor blaaskanker6. Dat er nog altijd rookwaar verkocht wordt geeft mij een gevoel van ‘dweilen met de kraan open’. Die kraan moet dicht!” Vroeger de diagnose stellen kan onder meer met urineonderzoek. Guus: “Een goede ontwikkeling is dat er gewerkt wordt aan opties om dit laagdrempelig
thuis te doen, net als met een coronazelftest.” Ook zijn er hoopvolle ontwikkelingen qua behandelmogelijkheden voor mensen met de ziekte in een verder gevorderd stadium. Denk aan immuun-, radio- en chemotherapie en (chemo-)radiatie, als mogelijke alternatieven voor een blaasverwijdering. En men doet onderzoek naar nieuwe operatietechnieken.”

Stem van de patiënt

“Patiënten moeten alle relevante behandelopties weten, ook degene die eventueel in een ander ziekenhuis mogelijk zijn. En uit een raadpleging van onze achterban blijkt dat men ook beter geïnformeerd wil worden over zaken als de late en/of langdurige gevolgen van behandelingen en wat men zelf kan doen om (weer) zo goed mogelijk in conditie te komen. Wij als vereniging, maar ook artsen
moeten goed luisteren naar die stem van de patiënt en daar ook naar handelen!”

Wat kan je, naast niet roken, zelf doen om de kans op blaaskanker te verkleinen? Guus:
“Goed op je urine letten: ‘zie je rood, ga dan naar je huisarts’. Ook als je alleen incidenteel
wat bloed ziet. Dat kan komen van een tumorbloedvaatje dat knapt en zich herstelt waarna
de tumor ‘ongemerkt’ verder kan groeien. Voor de duidelijkheid: bloed in je plas kan ook
iets anders zijn. Maar als het blaaskanker is, dan is de kans op een succesvolle behandeling
groter als het snel wordt ontdekt.”

Ga voor meer informatie naar www.blaasofnierkanker.nl

 1. https://iknl.nl/nkr-cijfers
 2. https://iknl.nl/en/news/fewer-cancer-diagnoses-in-2020-
  due-to-covid-19-cri
 3. https://www.blaasofnierkanker.nl/blaas-of-nierkanker/
 4. https://iknl.nl/nkr-cijfers
 5. Rapport ‘Uitgezaaide kanker in beeld’, IKNL, oktober 2020,
  ISBN 9789072175502
 6. https://www.kanker.nl/kankersoorten/blaaskanker/
  algemeen/wat-is-blaaskanker#show-menu