Begin goed, zorg goed

In de huidige projecten voor waardegedreven zorg streven we samen met andere zorgpartners vooral naar optimalisatie van het medische beslissingsproces om relevante waarde voor patiënten te leveren. Onderstaand voorbeeld over het e-learningsprogramma ‘Begin Goed, Zorg Goed’ toont hoe MSD Nederland dit met succes in de praktijk brengt.

Patiënten behandelen en genezen – daarvoor zijn de meeste artsen ooit begonnen aan de opleiding. Maar wat doe je als genezing niet meer mogelijk is? Dat vraagt van zorgverleners dat ze ook met aandacht kijken naar het palliatieve deel van een behandeling. Rond palliatieve zorg stelt MSD al enige tijd het e-learningsprogramma ‘Begin Goed, Zorg Goed’ beschikbaar aan zorgprofessionals. Dit geaccrediteerde programma bestaat uit acht samenhangende e-learnings en biedt zorgprofessionals  kennis, vaardigheden en verdieping op algemeen niveau.

De gedachte daarachter? Ook het einde van je leven, tijdens je ziekte en allerlaatste levensfase,  wil je zo goed mogelijk invullen, met zo’n maximaal mogelijke kwaliteit van leven. Gezamenlijke besluitvorming en effectieve communicatie (samen met proactieve planning) vormen de basis van de palliatieve zorgverlening waarbij patiënt en diens naasten centraal staan. Dit zijn dan ook twee modules van het programma. Cruciaal is dat alle zorgverleners in de eerstelijns- en tweedelijnszorg goed blijven samenwerken voor patiënten in hun laatste levensfase en over de juiste vaardigheden beschikken. En dus is het ook essentieel dat palliatieve zorg een vast onderdeel blijft van de opleiding Geneeskunde. De wens van MSD is duidelijk: dat artsen nooit meer zeggen ‘wij kunnen niets meer voor u doen’ en dat patiënten zich gehoord voelen.

“Het tijdig bespreken van de wensen van de patient over het (stoppen met) behandelen in de laatste levensfase is voor patienten en familie erg belangrijk”, vertelt Monique de Jong van MSD over het belang van samen beslissen. Monique is als associate director Policy en Communications vooral actief op het vlak van patient engagement. “Niet alles wat kan, hoeft. Regie houden over je eigen leven en hierover praten met je arts en samen de juiste keuze maken geeft waarde aan de laatste levensfase van de patient.”

Samenwerking
MSD ontwikkelde de e-learnings samen met Joep Douma (voormalig internist-oncoloog van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem) en journalist Rob Bruntink. Het pakket bevat onder meer een handreiking, presentaties en video-gesprekken en biedt daarmee kennis, vaardigheden en verdieping aan generalisten die in aanraking komen met palliatieve zorg. In samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland / Palliatieve Zorg Nederland zijn interactieve workshops ontwikkeld bij alle e-learnings om onderdelen in groepsverband met elkaar te bespreken. En Pasemeco (palliatieve zorg in medische onderwijs; universiteit Maastricht) heeft de e-learning beschikbaar gesteld aan alle faculteiten Geneeskunde, als onderdeel van de toolkit palliatieve zorg voor de medische opleidingen.

HCP patients doctor and patient exam with masks

online cursus

MSD heeft eind maart de online cursus over palliatieve zorg beschikbaar gemaakt voor de zorg aan coronapatiënten. In eerste instantie aan zorgverleners van een palliatieve zorgunit in Brabant en vervolgens aan alle zorgverleners die dat willen. Met inlogcodes kunnen alle zorgverleners toegang krijgen tot de modules. Het doel is puur informatief en om zorgverleners te ondersteunen. Op deze manier kunnen wij een kleine bijdrage leveren aan de moeilijke taak die deze professionals hebben in de zorg aan coronapatiënten.