Sponsoring

Dit sponsorportaal is bedoeld voor sponsoraanvragen op het gebied van (bevorderen van) gezondheidszorg. Heeft u een andersoortig sponsorverzoek, bijvoorbeeld gericht op een specifieke locatie, dan kunt u dat richten aan communications@merck.com.

Voor alle sponsoractiviteiten van MSD geldt dat ze in lijn moeten zijn met de richtlijnen van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (‘CGR’). Kort gezegd komt het erop neer dat sponsoractiviteiten nooit gericht kunnen zijn op promotie van MSD-geneesmiddelen of -vaccins. Alle sponsoractiviteiten moeten voldoen aan de interne en externe richtlijnen voor sponsoring zoals die gelden voor MSD.

Sponsorverzoek

Wilt u een verzoek om sponsoring indienen, denkt u dan aan de volgende zaken:

  • Sponsoractiviteiten moeten bijdragen aan de bevordering van de medische wetenschap
  • MSD sponsort geen individuele acties of activiteiten
  • Een door MSD gesponsorde activiteit moet altijd ook door één of meerdere andere geneesmiddelenbedrijven worden gesponsord
  • MSD sponsort geen drukkosten voor proefschriften
  • Indien niet alle velden zijn ingevuld, zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

LET OP: het KvK uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 maand op het moment van het indienen van het sponsorverzoek.

Sponsorverzoeken kunnen via onderstaande formulieren worden ingediend. Tijdens het invullen van de benodigde gegevens wordt duidelijk of de activiteit waarvoor u sponsoring aanvraagt hiervoor wel/niet in aanmerking komt. Houd u er rekening mee dat uw aanvraag minimaal 6 weken voor de startdatum van de sponsoractiviteit moet zijn ingediend.

Financiële ondersteuning aan non-profitorganisaties

MSD heeft jaarlijks budget beschikbaar om financiële ondersteuning te geven aan bepaalde non-profitorganisaties, zoals patiëntenverenigingen of andere organisaties die actief zijn in de gezondheidszorg. De door MSD te ondersteunen activiteit moet zich richten op het verbeteren van de gezondheidszorg, educatie, het ondersteunen van onderzoek of een goed doel ondersteunen. De activiteit moet altijd meerdere financiers hebben.  Goed om te weten is dat MSD geen meerjarenverplichtingen aangaat en dat u maximaal één verzoek per jaar kunt indienen. MSD verleent ook geen financiële ondersteuning aan individuen en organisaties met een winstoogmerk.

Wilt u namens een non-profitorganisatie een verzoek tot financiële ondersteuning doen, dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Tijdens het invullen van de benodigde gegevens wordt duidelijk of de activiteit waarvoor u ondersteuning aanvraagt hiervoor wel/niet in aanmerking komt.

Sponsorformulieren

SPONSORING EVENT 

Meldplicht ivm interne transparantie  

Conform de per 1 januari 2024 vernieuwde paragraaf 7.1 van de CGR Gedragscode moet de beroepsbeoefenaar die (mede) verantwoordelijk is voor het aangaan van een sponsorovereenkomst van een samenkomst (bijeenkomst of manifestatie) tussen (i) een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren of een instelling waarin beroepsbeoefenaren werkzaam zijn of participeren en (ii) een vergunninghouder, vooraf de raad van bestuur van de instelling waarvoor de betrokken gesponsorde samenkomst relevant is, op de hoogte stellen.  

SPONSORING PROJECT 

Goedkeuring raad van bestuur relevante instelling ivm interne transparantie  

Conform de per 1 januari 2024 vernieuwde paragraaf 7.1 van de CGR Gedragscode moet de beroepsbeoefenaar die (mede) verantwoordelijk is voor het aangaan van een sponsorovereenkomst van een project die op grond van artikel 6.5.3 f schriftelijk moet worden vastgelegd tussen (i) een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren of een instelling waarin beroepsbeoefenaren werkzaam zijn of participeren en (ii) een vergunninghouder vooraf toestemming hebben gekregen voor het aangaan van deze overeenkomst van de raad van bestuur van de instelling waarvoor de overeenkomst relevant is.   

Formulieren

Ik ben een congresorganisatie en ik organiseer een congres of evenement

Ik organiseer een congres in opdracht van een gezondheidsorganisatie (bijv. ziekenhuis/stichting/patiëntenorganisatie)

Ik ben een gezondheidsorganisatie (bijv. ziekenhuis/stichting/patiëntenorganisatie) en organiseer een congres of zorgverbeteringsproject

Contact us banner image

Sponsorverzoek

op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur

Sponsorverzoeken kunnen via bovenstaand mailadres worden ingediend.