Milieu

Gezond leven begint bij een gezonde leefomgeving. Op verschillende plekken in Nederland beschikken we over grote productie- en verpakkingslocaties. Op al die plekken proberen we het milieu zo min mogelijk te belasten. We gebruiken groene stroom waar het kan, springen zuinig om met water en verwerken afval zo verantwoord mogelijk.

Afval

Bij élk bedrijfsproces, dus ook de productie van geneesmiddelen, komt afval vrij. Het beheer daarvan is een wezenlijk deel van onze bedrijfsvoering. We houden ons aan wettelijke normen en aan onze eigen regelgeving. De bodem beschermen we door allerlei maatregelen en voorzieningen, zoals vloeistofdichte vloeren, lekbakken en overvulbeveiligingen.

Energie

De locatie Oss is deelnemer aan het Convenant Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen. Hierin zijn afspraken vastgelegd met de overheid op het gebied van een betere energie-efficiëntie.

Waar mogelijk maken we op de sites gebruik van groene stroom. De zogenoemde AGV’s (automated guided vehicles) die in Haarlem onbemand en zelfstandig op het terrein rijden, werken bijvoorbeeld volledig op zonne-energie. In kantoorgebouwen worden lichtsensoren gebruikt, om onnodig brandende verlichting terug te dringen. Bij elke interne verbouwing staat verdere energiebesparing hoog op de agenda.

Altijd in gesprek

Zorg voor het milieu draag je gezamenlijk. Zeker omdat onze productielocaties – met name die in Oss, Boxmeer en De Bilt – in de woonomgeving liggen, onderhouden we goede contacten met onze buren. Het bedrijfsleven, maar ook omwonenden.