Oncologische zorg: Nederland kán tot de wereldtop behoren

February 9, 2023

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

In ‘Medisch Specialist’, het vakblad van de Federatie Medisch specialisten, merkte minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onlangs op dat Nederland qua zorguitkomsten in Europa gemiddeld scoort, soms zelfs nog slechter. Hij zegt: “Je zou verwachten dat onze oncologische zorg in de top van Europa zou staan, met de beste specialisten, de nieuwste therapieën met innovatieve technologie. Toch vind je ons land niet terug in de top vijf, als we naar tal van uitkomsten kijken.”

Wat is het predicaat topzorg dan nog waard, vraagt de minister zich af in het interview. Dat raakt mij, ook omdat mijn team en ik iedere dag doen wat we kunnen om het leven van mensen met kanker te redden of te verbeteren. En omdat we dagelijks in contact staan met topspecialisten die het beste willen doen voor hun patiënten. Het raakt me, omdat we meer willen én kunnen doen, net zoals in die andere Europese landen die nu beter ‘scoren’. Nederland heeft, werkelijk waar, alles in huis om tot de absolute wereldtop te behoren als het gaat om uitkomsten van oncologische zorg.

Hoopgevend

Gelukkig liggen er allerlei maatregelen binnen handbereik, zoals bescherming tegen het humaan papillomavirus (HPV). Laten we nog steviger inzetten op screening en het verhogen van de vaccinatiegraad zodat we HPV-gerelateerde kankers hopelijk kunnen elimineren.

Ook kunnen we ervoor zorgen dat Nederlandse vrouwen met borstkanker toegang krijgen tot meer innovatieve én in Europees verband al goedgekeurde behandelingen. Waarom heeft een Nederlandse vrouw met borstkanker op dit moment nog niet dezelfde toegang als een Belgische of Duitse tot bepaalde behandelingen? Waarom regelen we dit niet beter?

Dit zijn vragen die mij ’s nachts wakker houden. En als ik dan slaap, dan droom ik over hoe het wel moet: de juiste behandeling, voor de juiste patiënt, op het juiste moment. In de wetenschap dat er in 2023 opnieuw veel oncologische innovaties goedgekeurd zullen gaan worden waarmee patiënten steeds vroeger in hun ziekte geholpen kunnen worden…

Geld, transparantie, vertrouwen

Geld is een belangrijke reden dat behandelingen nog niet beschikbaar zijn. Ook gaat het over transparantie en vertrouwen. Eerst het geld. De groep ‘zieksten der zieken’ is veel kleiner dan de groep mensen met vormen van kanker in vroegere ziektestadia met betere vooruitzichten. Nog veel groter is de groep bij wie we vormen van kanker willen voorkomen. Juist omdat er steeds meer en steeds betere behandelingen en vaccins goedgekeurd worden voor deze grotere groepen, is er angst voor een tsunami aan zorgkosten. Begrijpelijk. Maar ook terecht? De gezondheidseconoom zal zeggen: kijk naar wat het kost én naar wat het uiteindelijk oplevert. Wees niet ‘verkeerd zuinig’: geld voor innovaties is een investering vooraf.

Dan transparantie. We lezen in de krant dat ons gezondheidszorgsysteem op instorten staat. Onbetaalbaar. Onuitvoerbaar, omdat straks één op drie mensen in de zorg moet werken.[1] Een systeemtransitie is inderdaad nodig. Wat mij betreft begint die met meer transparantie over alle geldstromen in de zorg. Breedgedeelde kennis over hoe die lopen, leidt immers tot meer begrip. Verschillende partijen werken nu aan een nationaal kankerplan. Als we daarin de patiënt echt centraal zetten, dan zetten we stappen in de goede richting.

Tot slot kunnen we werken aan vertrouwen. Of beter gezegd: het vaak nog ontbrekende vertrouwen om geneesmiddelenbedrijven te betrekken bij oplossingen voor problemen in de zorg. Als buitenlandse inwoner van dit land blijft het wonderlijk om te zien hoezeer die vertrouwensband in Nederland anders is dan in andere landen. Bij MSD, één van de allergrootste innovatieve gezondheidsbedrijven ter wereld, hebben we bijvoorbeeld een wereldwijde schat aan kennis en data over oncologie. En die kennis delen we graag, als stukje van de puzzel, met alle partijen.

Kan Nederland het beter doen voor haar burgers met kanker? Het antwoord is natuurlijk ‘ja’. Laten we allemaal bijdragen aan een Nederland dat het predicaat ‘topzorg’ weer dubbel en dwars verdient.

Justin Gandy, Executive Director Business Unit Oncology, MSD Nederland

NL-NON-02206