Nederlandse MSD’ers ontwerpen distributiecentrum voor medicijnen in Burkina Faso

December 6, 2022

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

Bijschrift: Naast Aernout (links op de foto) bestond het team uit Erik van Asselt (MSD Haarlem), die binnen de kwaliteitsorganisatie van MSD onder meer gespecialiseerd is in gekoelde distributieketens. Ook sloten collega’s met engineering-expertise aan vanuit MSD Animal Health Boxmeer: Roel Ketelaars (Utilities) en Ruud Janssen (Project management). Jimmy de Blouwe (Warehouse manager Biotech Oss) zorgde voor kennis vanuit operations.

Medicijnen maken en wereldwijd leveren, dat is bij MSD de kern van ons dagelijks werk. Maar wat doe je als in een ontwikkelingsland de distributie van medicijnen dreigt te stokken, vanwege brand in een centraal magazijn? Vijf Nederlandse MSD-ers reisden naar West-Afrika om een nieuw magazijn te helpen ontwerpen. “Uiteindelijk heeft ons werk alleen zin als medicijnen daadwerkelijk bij de patiënt terechtkomen.”

Tussen MSD in Nederland en de gezondheidszorg in West-Afrika lopen al langer lijntjes. De afgelopen jaren brachten kort na elkaar drie Nederlandse MSD’ers tijd in Afrika door bij het African Resource Centre (ARC). Deze NGO bemiddelt tussen overheden, bedrijven en internationale donoren, om de beschikbaarheid van belangrijke medicijnen in de betreffende landen te verbeteren.

Hoe kwamen ze daar terecht? “MSD heeft een intern programma – Fellowship for Global health – waarmee collega’s enkele maanden full-time een concreet project voor een NGO kunnen doen”, zegt Aernout Zwinkels (MSD Oss), die in 2017 drie maanden voor ARC werkte en sindsdien altijd contact gehouden heeft.

Zijn tijd in Afrika maakte indruk: “Je wordt je ervan bewust hoeveel werk er te doen is. In een land als Burkina Faso komen grote ladingen medicijnen binnen die door hulporganisaties gedoneerd worden. Die goed en tijdig distribueren, tot in de meest afgelegen plekken van het land is een enorme uitdaging. Zeker om dat onder de juiste condities te doen. Wij kunnen op dat punt zó veel waardevolle kennis delen.”

Op die kennis werd eerder dit jaar een beroep gedaan. ARC nam contact op met Aernout nadat in Burkina Faso een centraal magazijn voor de distributie van medicijnen in vlammen was opgegaan.

Aernout zelf was enkele jaren geleden bij Biotech Oss als projectleider verantwoordelijk voor ontwerp en bouw van een modern warehouse, dus zijn vingers jeukten om te helpen. “MSD biedt ook de mogelijkheid om tijd vrij te maken voor projecten op het gebied van Corporate Resonsibility, dus ik heb dit snel aangevraagd en heb collega’s uit verschillende disciplines gevraagd om aan te haken. En uiteraard goed afgestemd met onder andere het Fellowship for Global Health.”

En zo vertrok onlangs een vijfkoppig team naar West-Afrika (zie de foto). Ze hadden een week ter beschikking, en haalden in nauwe samenwerking met MSD-collega’s op afstand, ARC en andere contacten in Afrika alles uit de beschikbare tijd. Aan het einde van de week lag er een compleet AutoCad-ontwerp voor een modern magazijn van 3.000 m2. Met ruimte voor 4.000 pallets medicijnen, die allemaal op de juiste temperatuur kunnen worden opgeslagen.

Het ontwerp is toegesneden op de logistieke stromen ter plekke, en is gebaseerd op dezelfde techniek als het warehouse bij Biotech Oss. Burkina Faso kan nu lokale partijen contracteren om het ontwerp in detail uit te werken en het uiteindelijk door een lokale aannemer te laten bouwen. Ook voldoet het – uiteraard – aan alle eisen van de World Health Organization. En omdat de zon er altijd schijnt, stelde het team voor om het magazijn te voorzien van circa 800 zonnepanelen.

En dat is niet alles, zegt Aernout. “We hebben ook gesproken over hoe je de hele distributieketen van medicijnen in Burkina Faso naar een hoger plan kunt tillen. Er liggen namelijk kansen om die hele distributie veel sneller en efficiënter te maken.”

Ook daarvoor werd weer expertise van elders betrokken. MSD en ARC hadden contacten in Zambia, waar al een paar jaar geleden het hele distributiemodel is versimpeld. “Vroeger ging het daar net als in de meeste Afrikaanse landen: vanuit het centrale magazijn gingen producten eerst naar afzonderlijke regio’s, van daaruit naar een heel netwerk van regionale distributiecentra, en van daaruit weer naar talloze kleine klinieken en gezondheidsposten.”

Dat model is niet optimaal. “Er zijn heel veel schakels in de keten. Je moet heel veel magazijnen beheren, waar het vaak heel lastig of zelfs ondoenlijk is om medicijnen op de juiste temperatuur te bewaren. En die vaak allemaal hun eigen IT-systemen hebben. Dan liggen er soms hele partijen op transport te wachten, in verre van ideale omstandigheden.”

In Zambia is een hele tussenlaag van distributiecentra verdwenen. “Alles gaat daar nu vanuit één, modern magazijn rechtstreeks naar zes regionale DC’s en van daaruit naar de eindgebruikers. En de informatiestromen verlopen via één, geïntegreerd ICT systeem. Dat is veel sneller en je houdt meer grip op de kwaliteit van producten. Voor Burkina Faso zou dit ook mogelijk zijn. En we hebben in het ontwerp van het centrale magazijn daar al rekening mee gehouden. Want als je het distributiemodel wilt aanpassen, dan is de bouw van een nieuw centraal magazijn natuurlijk hét moment om daar goed over na te denken.”

Al met al was het een intensieve week. “Fysiek waren we behoorlijk op, maar tegelijkertijd geeft het enorm veel energie. Het samenwerken als MSD-team, maar ook met al die gedreven mensen uit Burkina Faso, Senegal, Mali, Zambia, Zuid-Afrika, US, uiteindelijk zaten we met wel zes nationaliteiten in één zaal! En de impact van wat we konden doen. Het leveren van medicijnen is al mooi werk, maar uiteindelijk gaat het erom dat ze bij de patiënt komen. Het is prachtig dat we ook dat vanuit MSD kunnen ondersteunen.”