MSD – Powered by Pride

July 29, 2022

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

MSD - Powered by Pride

We hebben er 2 jaar op moeten wachten, maar zaterdag 6 augustus is het eindelijk zover: MSD vaart mee in de Canal Parade! Een prachtig feest om te laten zien dat we ‘powered by pride’ zijn. Maar ook een evenement dat nog steeds nodig is omdat emancipatie en acceptatie van de LHTBTI+-gemeenschap nog steeds niet altijd en overal vanzelfsprekend zijn.

Bij MSD zijn diversiteit en inclusie (D&I) onderdeel van de bedrijfsvoering. Het uitgangspunt daarbij is dat iedereen die bij ons werkt zichzelf moet kunnen zijn. Het is onze overtuiging dat we ons beste werk kunnen doen als we ons welkom en geaccepteerd voelen. Onze visie is vertaald in beleid en procedures, maar met uitsluitend beleid en procedures kom je er niet. Voor een echt inclusieve omgeving zijn ook oplettende managers nodig en collega’s die anderen nemen zoals ze zijn. Daarom houden we D&I-onderwerpen op de agenda, bij leidinggevenden en op ‘de vloer’. We organiseren rondetafels over onderwerpen als ongewenst gedrag of micro-agressie. We zorgen dat D&I-onderwerpen – zoals deze Pride Week en onze deelname aan de Canal Parade – aan bod komen tijdens afdelingsoverleggen. Want hoe vanzelfsprekend het ook klinkt, inclusie komt niet vanzelf – daar moet je vanuit een heldere visie aan blijven werken.

Voor ons is deelname aan de Canal Parade meer dan een groot feest. Het is een symbool voor onze inzet voor D&I, en een signaal naar collega’s én naar de samenleving waarmee wij laten zien waar we voor staan en voor wie we staan. Vandaag in de spotlights, en daarna weer ‘gewoon’ in de manier waarop we werken.