MSD maakt werk van diversiteit

Op 18 november tekende Finance Director Rhoda Piedra namens MSD Nederland het Diversity Charter van SER Diversiteit in Bedrijf. Ondertekenaars van het charter laten zien dat ze zich inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer, zoals genderdiversiteit, arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, leeftijd en LHBTI+. Daar investeren we bij MSD doorlopend in, want verschillende achtergronden en vernieuwende inzichten binnen ons bedrijf zijn essentieel voor het waarmaken van onze missie: het redden en verbeteren van levens. Met het ondertekenen van het charter zetten we dit extra kracht bij.

De bijeenkomst vond plaats bij AstraZeneca in Den Haag en stond in het teken van Leeftijdsdiversiteit. Tijdens het welkomstwoord ging Alex Bishop in op het belang van authenticiteit op de werkvloer en hoe inclusief leiderschap dit kan faciliteren. Ze deelde haar persoonlijke ervaringen waarbij ze putte uit twintig jaar leidinggevende ervaring. “Het is belangrijk dat we meer rolmodellen creëren in alle lagen van het bedrijf”, aldus Bishop.

Bas ter Weel, kroonlid van de Sociaal-Economische Raad en directeur van SEO Economisch Onderzoek, gaf de keynote over baankansen van jongeren in de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Ter Weel presenteerde niet alleen bevindingen uit het lange termijnonderzoek in de periode tussen 2006 en 2017, maar vertelde ook over de coronacrisisperiode en het effect daarvan op jonge vrouwen, jongeren met een migratieachtergrond en jongeren met een arbeidsbeperking. “Jongeren met een migratieachtergrond hebben geen eerlijke kans op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld bij het vinden van een stage”, constateert Ter Weel. Een belangrijke reden hiervoor is het gebrek aan een netwerk met daarin werkgevers die hen passende stages en banen bieden. Jongeren met een migratieachtergrond hebben vaker spijt hebben van hun opleidingskeuze, omdat deze te weinig baankansen biedt. Hier ligt een grote kans voor werkgevers om meer voorlichting te geven aan scholieren over kansrijke opleidingen.

Naast MSD Nederland sloten AstraZeneca, de Bond van Adverteerders, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, LETNA Holding (moederbedrijf van Expertisecentrum Inter-Focus), Motivaction, Nielsen, de Radboud Universiteit Nijmegen en Scania Production Zwolle zich aan bij het Charter en benadrukten meer werk te maken van diversiteit en inclusie op hun eigen werkvloer. Hiermee groeit het aantal Charterondertekenaars naar bijna 350.

Tijdens de bijeenkomst is ook het nieuwe Charterdocument Leeftijdsdiversiteit gepresenteerd. Want een mix van jong en oud op de werkvloer draagt bij aan betere bedrijfsresultaten, mits deze goed wordt gemanaged. In de realiteit komen er nog steeds knelpunten naar voren: bij jongeren vooral een vaak onzeker dienstverband en minder doorgroeimogelijkheden; bij ouderen met name negatieve beeldvorming die het vinden van (nieuw) werk belemmert. Het Charterdocument biedt concrete inzichten voor effectief beleid zoals het betrekken van jong en oud bij het opstellen van vacatures en het verbeteren van de beeldvorming door het gebruik van rolmodellen.

Lees meer over hoe MSD zich inzet voor een diverse en inclusieve werkomgeving.