Handscan

Op dit moment is de DAS-score leidend bij het toepassen van frequente monitoring van reumatoïde artritis (RA). Een meting s bij voorkeur kwantitatief en reproduceerbaar. Een objectieve beoordeling van de gewrichten die patiënt- en gebruiksvriendelijk en efficiënt is, kan de inzet van frequente monitoring verbeteren en/of vergroten. Uitgangspunt is dat is aangetoond dat  intensieve monitoring van de ziekteactiviteit met behulp van de DAS-score, gevolgd door aanpassing van de medicatie, bij mensen met RA een positief effect heeft op de ziekteactiviteit, het optreden van (klinische) remissie en de functionele capaciteit 1.

Wat was het doel van de Handscan

Optimaliseren van de behandeling van mensen met RA aan de hand van een objectieve, niet-invasieve beoordeling van de gewrichten in de hand. Deze beoordeling is efficiënt in tijd en kosten ten opzichte van MRI en echografie, waardoor intensieve monitoring mogelijk wordt gemaakt. Door intensieve monitoring kunnen beschikbare geneesmiddelen beter worden ingezet en gebruikt 1.

Welke oplossing is er ontwikkeld

De HandScan van Hemics is sinds december 2014 geclassificeerd als een medical device en wordt nog niet ingezet in reguliere zorg. De HandScan maakt gebruik van de mate van doorbloeding van de gewrichten om de ontstekingsactiviteit te beoordelen. Met de HandScan wordt de mate van ontsteking in de handen en pols gevisualiseerd door middel van licht. Inzet van de HandScan betekent een objectieve beoordeling van de ziekteactiviteit. Daarnaast kan het zorgpad geoptimaliseerd worden: een meting is snel (ca. 3 minuten), veilig en pijnloos en de HandScan kan door een arts, verpleegkundige of assistent bediend worden. Daarmee is de HandScan efficiënter dan MRI en echografie. MSD heeft een aantal HandScans in bezit en geeft deze in bruikleen aan ziekenhuizen. Ziekenhuizen kunnen zodoende ervaring opdoen met de HandScan om de behandeling van mensen met RA te optimaliseren, de inbedding in het zorgpad (efficiëntie) te realiseren en patiënttevredenheid te meten.