patienten

“De patiënt echt aan tafel, dat is onze wens”

October 11, 2021

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

patientweek MSD

In september is het wereldwijd ‘Patiëntweek’ bij MSD. Waarom? Om extra te benadrukken dat bij MSD de patiënt altijd op de eerste plaats staat. Zoals onze founder George Merck al zei: Patients come first. Tijdens deze week staan we hier met duizenden medewerkers in Nederland en tienduizenden wereldwijd extra bij stil.

Namens MSD werk ik samen met patiëntenverenigingen en andere organisaties die de belangen behartigen van mensen met een bepaalde ziekte. Dit soort organisaties doen ontzettend veel goed werk voor patiënten, waaronder, naast belangenbehartiging, het doorgeven van correcte en betrouwbare informatie en het bevorderen van lotgenotencontact.

Binnen de gezondheidszorg krijgen patiëntenverenigingen gelukkig een steeds belangrijkere stem. Hun rol in het kader van belangenbehartiging wordt steeds groter en hun input wordt ook steeds vaker gevraagd bij het opzetten van klinisch onderzoek en diverse educatie- en preventie-vraagstukken. En daardoor komt men ook in de media en in Den Haag steeds vaker in beeld. Dat vinden wij volkomen terecht!

Privé heb ik kunnen zien hoe belangrijk patiëntenverenigingen zijn. Mijn moeder is ruim twee jaar geleden overleden aan de gevolgen van blaaskanker en mijn man kreeg rond dezelfde tijd de diagnose huidkanker. Opeens werd ik naast dochter en geliefde ook persoonlijk belangenbehartiger. Ons contact met de betrokken patiëntenverenigingen was ontzettend waardevol.

Idealen bij elkaar brengen

In die periode was het ook fijn om MSD’er te zijn. Mijn naaste collega’s leefden mee en mijn medische collega’s kon en mocht ik het hemd van het lijf vragen.

Bij MSD is de stem van de patiënt altijd leidend; we onderzoeken wat patiënten zelf echt belangrijk vinden en welke ervaringen zij met ons bedrijf en onze geneesmiddelen en vaccins hebben. Het perspectief van de patiënt is dus cruciaal bij het bepalen van de doelstellingen die passen bij onze missie om levens te redden en te verbeteren.

Het liefst brengen we de idealen van patiënten en MSD bij elkaar. En daarom werken we graag samen met patiëntenverenigingen. We hebben een gezamenlijk belang, daar zijn we beide ook steeds meer van overtuigd. Om die reden tuigen we bijvoorbeeld samen inputfora op. Samen luisteren naar wat belangrijk is voor mensen met een bepaalde ziekte. We onderzoeken hoe MSD nog meer voor deze mensen kan betekenen, nog los van onze geneesmiddelen en vaccins.

Prachtige initiatieven kwamen daar al uit voort, zoals een webcast voor huisartsen over longkanker, om hen bewuster te maken van de eerste symptomen van longkanker zodat deze gevallen eerder opgespoord kunnen worden. Een ander geslaagd initiatief is gezamenlijk opgezet onderzoek naar de kennis en houding van patiënten ten opzichte van pneumokokkenvaccinatie. Vervolgens kunnen we daar informatiemateriaal voor patiënten beter op afstemmen, waardoor patiënten samen met hun arts een goede beslissing over hun behandeling kunnen nemen.

Intern panel

Van dit soort initiatieven word ik blij! En we hebben meer wensen en ambities… Zoals het opzetten van een patiëntenpanel binnen MSD. We denken aan een ‘adviesraad’ die ons kan vertellen wat echt belangrijk is als jij zelf of als een naaste kampt met een bepaalde ziekte. Wat wil je weten, wat heb je nodig en van wie? Waar kunnen we samen met patiënten voor staan? Die inbreng kunnen we vervolgens delen met (onder meer) patiëntenverenigingen, beleidsmakers en zorgverleners, zodat de stem van de patiënt in de toekomst nog meer gehoord wordt.

Dat moet lukken voor de volgende Patiëntweek in september 2022!

Bij MSD is de stem van de patiënt altijd leidend; we onderzoeken wat patiënten zelf echt belangrijk vinden en welke ervaringen zij met ons bedrijf en onze geneesmiddelen en vaccins hebben.

Monique de Jong

Associate Director Patient Engagement MSD Nederland