Calm (Cold-chain adherence last-mile)

Tijdens de productie, opslag en het vervoer van geneesmiddelen gelden strikte richtlijnen. Maar zodra geneesmiddelen de apotheek verlaten, is er geen controle meer op hoe ze thuis worden bewaard. Sommige medicatie moet gekoeld bewaard worden op de juiste temperatuur. Als geneesmiddelen verkeerd worden bewaard, dan kan dat mogelijk gevolgen hebben voor de werkzaamheid en veiligheid van het geneesmiddel. Uit onderzoek blijkt dat lang niet alle patiënten hun geneesmiddelen thuis op de goede manier bewaren. Slechts één op de veertien patiënten volgt de richtlijnen voor het koelen exact op. Dit betekent dat maar liefst 93% van de temperatuurgevoelige geneesmiddelen thuis niet op de juiste manier wordt bewaard¹.

Wat was het doel:

Het borgen van de condities die nodig zijn voor temperatuurgevoelige medicatie tijdens transport van apotheek naar huis en zo lang de medicatie thuis wordt bewaard. Door dit zo optimaal mogelijk te doen, wordt verspilling voorkomen en kan mogelijk een bijdrage aan vermindering van ziekteactiviteit worden bewerkstelligd.

Welke oplossing werd ontwikkeld:

Temperatuurgevoelige informatie wordt verpakt in een verzegelde verpakking met een intelligente sensor. Deze sensor meet constant de temperatuur, door middel van ‘real time monitoring’. De patiënt krijgt een CALM-cooler in bruikleen om het geneesmiddel bij de juiste temperatuur (continu tussen de 2 en 8 graden Celsius) te bewaren. Deze koeloplossing vervangt de keukenkoelkast en kan zelfs voor 10 uur gekoeld mee op reis. De sensor registreert naast de temperatuur ook of, en zo ja, wanneer de verpakking is geopend. Als dit niet op het juiste tijdstip gebeurt, ontvangt de patiënt via de app automatisch een herinnering voor toediening. Artsen en/of apothekers kunnen door middel van een online dashboard, met goedkeuring van de gebruiker, realtime gegevens raadplegen om de behandeldoelen te controleren. Mochten de behandeldoelen niet gehaald worden, dan kunnen zij samen met de patiënt nagaan waarom de gemaakte afspraken over het tijdig en juist gebruiken van de medicatie, niet worden nagekomen. Zo kan de therapietrouw worden verhoogd en wordt de herapie mogelijk effectiever.

Calm

Lees hier ook het verhaal van Frederik die CALM mede hielp ontwikkelen.

Lees meer
  • 1 Vlieland, Nicolaas D., et al. “The majority of patients do not store their biologic disease-modifying antirheumatic drugs within the recommended temperature range.” Rheumatology 55.4 (2015): 704-70