oncologie

Blaas- of plasklachten? Kom in actie!

May 11, 2021

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

blaaskanker, oncologie, msd

Deze maand is het wereldwijd ‘Blaaskankermaand’. Ieder jaar, en dus ook in coronatijd, wordt in mei extra aandacht gevraagd voor deze ernstige aandoening en voor de mensen die ermee leven. Ook Michelle Kremer (29), Verpleegkundig Specialist Oncologie, vraagt meer aandacht voor blaaskanker, want: “Hoe eerder je erbij bent, hoe beter de prognose.”

Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) kregen 6.992 mensen in Nederland de diagnose blaaskanker in 20201 . Ook nam het aantal nieuwe blaaskankerpatiënten met zogenoemde ‘invasieve’ tumoren toe, ondanks al het mijden en uitstellen van zorg door corona. En blaaskanker komt drie keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen3.

Achter deze harde feiten gaat veel persoonlijk leed schuil, bij patiënten en hun naasten. Dat weet Michelle Kremer als geen ander. Al tien jaar is zij werkzaam in het Hoofddorpse Spaarne Gasthuis, sinds september vorig jaar als gediplomeerd Verpleegkundig Specialist Oncologie, met urologie als aandachtsgebied. Iedere dag spreekt Michelle met patiënten. “Ik ben dan hun eerste aanspreekpunt en ik ben ook als medebehandelaar direct betrokken bij de behandeling van mensen met de ziekte in een vergevorderd stadium. De tumor is dan in de blaasspier gegroeid (‘spierinvasief’) of uitgezaaid.”

Hoopvol
“Iedereen voelt verdriet, dat hebben alle patiënten die ik spreek met elkaar gemeen. Maar verder verloopt elk gesprek anders, omdat ieder mens uniek is. Hoe iemand zelf in het leven staat, hoe het leven om de persoon heen eruit ziet, hoe fit iemand is, hoe hoopvol, hoe strijdbaar …” “Ik ben altijd eerlijk en zal de zaken nooit mooier voorstellen dan ze zijn, maar goed nieuws is wel dat er met het oog op een mogelijke behandeling de laatste jaren hoopvolle opties zijn bijgekomen. En het onderzoek, gericht op nog meer en nog betere behandelingen, die mensen met blaaskanker de kans biedt om langer en kwalitatief goed te leven, gaat volop door.”

Immuuntherapie
Naast chemotherapie, radiotherapie en opereren is tegenwoordig ook immuuntherapie een behandeloptie bij vergevorderde blaaskanker. Michelle: “Immuuntherapie zet iemands eigen afweersysteem aan om tumorcellen op te ruimen. Op dit moment zijn de opties voor wat betreft immuuntherapie nog beperkt, maar er wordt nu in studieverband onderzoek gedaan naar verschillende vormen van immuuntherapie, waaronder ook combinatietherapieën.” “We zien ook dat meer patiënten hun hoop vestigen op immuuntherapie. Hen goed voorlichten is cruciaal, dus daaraan besteden we
in het Spaarne Gasthuis veel aandacht. We informeren ook over mogelijke bijwerkingen. Tegen patiënten zeg ik altijd dat ik geen glazen bol heb, maar in het algemeen zien we bijvoorbeeld wel dat immuuntherapie beter wordt verdragen dan chemo. Helaas kunnen ook bij immuuntherapie ernstige bijwerkingen voorkomen, maar niet iedereen krijgt daar mee te maken.”

Vroeg opsporen
“Bij vergevorderde blaaskanker bieden wij behandelopties aan in een palliatieve setting. Dat wil zeggen: gericht op verzachting of verlichting bij patiënten die in principe niet meer genezen, maar nog wel een levensfase voor zich hebben. Is de blaaskanker minder vergevorderd, dan geldt: hoe eerder je erbij bent, hoe beter je prognose en hoe minder intensief je behandeling zal zijn.” “Heb dus goed oog voor de meest voorkomende symptomen zoals bloed in je urine of pijn bij het plassen. Deze klachten hoeven geen redenen te zijn voor ongerustheid, maar kom wél direct in actie en neem contact op met je huisarts, óók in coronatijd!”

Wat kan je zelf nog meer doen in de strijd tegen blaaskanker? “Stoppen met roken vermindert het risico op blaaskanker. Wees verder extra alert als je beroepsmatig bent blootgesteld aan gevaarlijke stoffen die bijvoorbeeld worden gebruikt in de textiel-, rubber- en verfindustrie. En ook erfelijkheid kan een rol spelen. Komt de ziekte bij meerdere personen in de familie voor? Overweeg dan een consult met een klinisch geneticus.”

Leren van patiënten
“Kanker is een beladen onderwerp, dat ondervind ik zelf ook als ik patiënten spreek. Of als het op een verjaardag stilvalt als ik uitleg wat een Verpleegkundig Specialist Oncologie precies doet. Toch is dit mijn droombaan. Elke dag leer ik nieuwe dingen, van collega’s én van patiënten. Ik geniet van de patiëntenzorg, van hoe we samen de zorg verbeteren en van de mooie innovaties in ons vakgebied.”

“Ik ben nog jong en collega’s noemen me gekscherend ook wel eens het ‘immunomeisje’ of het ‘urologiemeisje’. Maar let op: dit meisje, overigens in blijde verwachting van haar eerste kindje, gaat nog baanbrekende dingen meemaken in haar vakgebied! De grote vraag is: ga ik meemaken dat mensen niet meer overlijden aan de gevolgen van blaaskanker? Wat zou dat mooi zijn…”

Ga voor meer informatie naar www.blaasofnierkanker.nl

Referentie

Michelle Kremer

Hoe eerder je erbij bent, hoe beter de prognose.

Michelle Kremer

Verpleegkundig Specialist Oncologie