klinisch onderzoek

Bij geneesmiddelenonderzoek telt ieder detail

May 28, 2019

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

“De zoektocht naar een nieuw geneesmiddel of vaccin staat of valt met goed uitgevoerd klinisch onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van het middel bij mensen. Met tientallen collega’s in Nederland leiden wij klinische studies in goede banen en we doen dat in nauwe samenwerking met artsen en studiepersoneel. Onze bijdrage aan gezondheid is altijd gericht op innovatie en dichtbij de patiënt. Dit is het werk dat ik wil doen, hier wil ik zijn!”

Karen van den Nieuwendijk wilde als net afgestudeerd biofarmaceutisch wetenschapper praktisch werk doen, in de buurt van de mensen waar het om gaat. “Al snel wist ik precies wat ik wilde: voor een geneesmiddelenontwikkelaar werken op het gebied van klinisch onderzoek.”

MSD Nederland draagt bij aan vele internationale studies. Deelname aan dergelijke studies is niet vanzelfsprekend en hangt af van verschillende factoren. Zijn er bijvoorbeeld genoeg patiënten om te includeren in een studie? En hebben we de gewenste expertise in ziekenhuizen?

Nederland heeft een uitstekende naam als het gaat om klinisch onderzoek. We krijgen dan ook regelmatig studies toegewezen vanuit het hoofdkantoor, onder meer op het gebied van oncologie, neurologie, hart- en vaatziekten en hepatitis C.

Spannend

In de studies die ik nu ondersteun worden behandelingen onderzocht voor mensen met kanker. Eerder had ik ook een studie naar de ziekte van Alzheimer in mijn pakket. Die is helaas gestaakt, maar MSD geeft niet op. Kanker, de ziekte van Alzheimer: ik vind het een voorrecht dat ik mee mag werken aan het onderzoek naar behandelingen voor dit soort serieuze aandoeningen.

Ik volg nu het ziekteverloop bij mensen met longkanker of huidkanker die eerder meededen aan studies. Ziekenhuismedewerkers moeten ieder kwartaal data invoeren over hoe het met een patiënt gaat. Ik controleer of dat goed gebeurt. Daar moet ik nauwlettend op toezien, want op basis van de data worden conclusies getrokken. Deze ‘overall survival’-data is cruciale informatie om aan te kunnen tonen dat een geneesmiddel effectief is.

Ook onderzoeken we nu een nieuw middel voor de behandeling van kanker. Bestudeerd wordt hoe dit kandidaat-geneesmiddel door het menselijk lichaam wordt verdragen. Dat gebeurt onder meer met ‘dosisescalatie’: stapje voor stapje wordt de dosering van het geneesmiddel verhoogd om te kunnen bepalen welke dosering nog veilig is en goed getolereerd wordt. Elk stapje omhoog is spannend en de uitkomst komt altijd snel. Direct resultaat dus en dat maakt het extra boeiend.

Cruciaal

Ooit werkte ik in de vliegtuigbouw. Dat werk wordt vaak vergeleken met geneesmiddelenonderzoek. En terecht. Ieder detail telt, niets mag over het hoofd worden gezien, als het gaat om de gezondheid en veiligheid van mensen. Onderzoek doen naar innovatieve geneesmiddelen is niet alleen investeren in gezondheid nu, maar ook in de veiligheid van anderen, straks.”

"Onze bijdrage aan gezondheid is altijd gericht op innovatie en dichtbij de patiënt. Dit is het werk dat ik wil doen, hier wil ik zijn!”

Karen van den Nieuwendijk

Clinical Research Associate bij MSD in Haarlem