bedrijfsinformatie

Aandacht voor D&I, net zolang totdat het niet meer nodig is

October 6, 2023

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

Dankbaar kijk ik terug op de maand september, traditiegetrouw Diversiteit & Inclusie Maand bij MSD. Een maand waarin talloze collega’s activiteiten organiseerden om extra aandacht te vragen voor het bedrijf dat we willen zijn: een bedrijf waar iedereen die er werkt, compleet zichzelf kan zijn. Ook vanuit bedrijfsperspectief is dat van cruciaal belang. Mensen die ‘hun beste ik’ naar het werk brengen, zijn productiever, gelukkiger en tevredener. Daar ben ik van overtuigd.

In ons streven naar gelijke kansen voor iedereen, vieren we onze verschillen. We geloven in de kracht daarvan, of het nu gaat om leeftijd, afkomst, seksuele geaardheid, geloof of wat dan ook. Juist met dank aan die verschillen werken we nog beter aan onze belangrijke missie: baanbrekende wetenschap gebruiken om levens van mensen en dieren wereldwijd te redden en te verbeteren.

De kracht van D&I

In mijn internationale MSD-loopbaan heb ik de kracht van D&I al vaak mogen ervaren. Bijvoorbeeld in Turkije. Ik ben opgegroeid op het platteland van – het zeer diverse – Brazilië, ging in Sao Paolo studeren, liep stage bij MSD en vond daar ook mijn eerste baan. Na rollen in Brazilië, Nederland en Argentinië kreeg ik de kans om de MSD-site in Ankara te gaan leiden.

Van de ruim 100 werknemers was ik de enige die niet uit Turkije kwam, met een andere geloofsovertuiging en één van de zeer weinigen die Engels spraken, en ikzelf sprak ook geen Turks. Ondanks deze ‘drempels’ voelde ik me zeer welkom en gewaardeerd. Maar verdiende ik dat doordat ik ‘mijn beste ik’ meebracht, of kwam dat door de traditionele en hiërarchische lokale normen en waarden?

In het land waar onze dochter werd geboren besloot ik me flink te verdiepen in lokale culturen, geloof, (impact van de) ramadan, enzovoort. Aan de hand van wat ik leerde probeerde ik oprecht  verbinding te maken met mijn collega’s, een warme band op te bouwen en hen respectvol te bewegen om te zeggen wat ze echt van iets vonden. ‘Hoe zou jij het aanpakken als jij mij was?’

Er kwamen meer open conversaties, problemen werden beter zichtbaar en mensen kregen meer het gevoel er echt bij te horen. In de fabriek leidde dat tot meer productiviteit en betere scores op het gebied van veiligheid en kwaliteit. En meerdere collega’s is het daarna ook gelukt om internationale carrières op te bouwen. Dát is voor mij de kracht van diversiteit en inclusie.          

Het kan altijd beter…

Bij MSD in Nederland hebben we zeven ‘Employee Business Resource Groups’, afgekort EBRG’s: Women’s Network, Rainbow Alliance, Young MSD, Interfaith Organization, Asia Pacific Association, Capability Network en League of Employees of African Descent. Met verschillende doelen, maar dezelfde rode draad: het bevorderen van een werkomgeving waarin elke collega zich thuisvoelt, kan leren, kan groeien, zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelt, ongeacht iemands achtergrond.

Ook bij de werving van talent sturen we op diversiteit: in onze teams willen we mensen die hun eigen, unieke achtergrond meebrengen. Mensen die elkaar inspireren met verschillende perspectieven en ervaringen. In de huidige krappe arbeidsmarkt brengt ‘divers werven’ een extra uitdaging met zich mee, maar bij MSD zien we het juist ook als een kans. Oude heilige huisjes gaan soms al om, zoals de eis om Nederlands te kunnen spreken, of bepaalde diploma-eisen…

Doen we het bij MSD dan allemaal perfect? Zeker niet, het kan altijd beter. Ik ken de angst die je voelt als je niet gerespecteerd of aanvaard wordt. Ik leerde m’n lesje door nooit stil te blijven. Blijf je uitspreken, net zolang totdat goede inititiatieven zoals EBRGs en D&I-maand, niet meer nodig zijn.

Darcio Santos
Plant Manager MSD Animal Health Boxmeer