Wereld Aids Dag: terugblik op 40 jaar hiv in Nederland

Zo vlak voor Wereld Aids Dag kijk ik naar het jaar dat achter ons ligt. Opnieuw gedomineerd door het corona-virus, waarvoor gelukkig heel snel een cruciale stap kon worden gezet met de vaccins. Een wereldprestatie die mogelijk werd omdat alle betrokken partijen – overheden, academia, industrie – de handen ineen sloegen én omdat de stand van de wetenschap het toeliet.

Over die andere pandemie – hiv – die al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw woedt, hoor je tegenwoordig een stuk minder. Hoe anders was dat toen ik zelf als jonge arts aan de slag ging in het ziekenhuis. Ik zag wat het virus aanrichtte bij patiënten, hoe ongelooflijk ziek zij waren. En hoe ze onvermijdelijk kwamen te overlijden. Een bizarre en vreselijke tijd – vooral voor de patiënten en hun dierbaren, maar zeker ook voor de artsen en verpleegkundigen. Als arts-assistent voelde ik mij onbeholpen en machteloos, we konden toen alleen ondersteunende therapie en begeleiding geven aan deze patiënten. Hoe anders is dat tegenwoordig!

Ik denk dat daar – in het ziekenhuis, in die eerste fase van de hiv-pandemie – mijn passie voor preventie en behandeling van infectieziekten is geboren. En dat heeft er zeker toe bijgedragen dat ik MSD hebt uitgezocht als bedrijf om bij aan de slag te gaan. MSD is al 35 jaar bezig met onderzoek naar behandelingen van hiv. Mede door dit wetenschappelijke onderzoek kwam in 1996 een behandeling waardoor mensen niet meer hoefden te overlijden aan de gevolgen van aids1. Door het onderzoek te continueren en intensieve samenwerking zijn er steeds nieuwe behandelingen van hiv gekomen, die het leven van mensen met hiv steeds wat leefbaarder maakten.

Bekijk de video ’40 jaar hiv’: een terugblik op die eerste periode, de ziektelast, de onmacht en het stigma.

Tegenwoordig is hiv in ons land veranderd in een chronische ziekte, waarvan het aantal diagnoses in Nederland jaar op jaar daalt2. Dat komt door voorlichting, maar zeker ook door de geneesmiddelen. Als de juiste medicatie wordt gebruikt en het virus langer dan zes maanden niet meetbaar aanwezig is, kan een hiv-geïnfecteerde persoon het virus niet overdragen.

Inmiddels hoeven geen tientallen tabletten3 te worden ingenomen om het virus te onderdrukken – we zijn zover dat soms 1 tablet per dag volstaat, en in andere gevallen 2x daags 1-2 tabletten1. Dat laat maar weer eens zien hoe de wetenschap zich blijft ontwikkelen en hoe belangrijk het is om door te gaan en samen te werken – universiteiten, ziekenhuizen, overheden, industrie én belangenverenigingen.

Wat zou ik graag meemaken dat hiv voorkomen kan worden en er een vaccin wordt ontwikkeld tegen hiv. Al 40 jaar doen wetenschappers hier onderzoek naar, tot nu toe helaas zonder succes. Ik houd vertrouwen dat er zo’n vaccin gaat komen: al het wetenschappelijk onderzoek dat plaatsvindt zal op een dag succes hebben! Tot het zover is, zullen we bij MSD blijven zoeken naar behandelingen waardoor mensen met hiv een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden.

Caroline Doornebos
Medisch Directeur bij MSD Nederland

Referenties

  1. https://aidsfonds.nl/over-hiv-aids/behandeling/ – ‘veel behandelmogelijkheden’ (geraadpleegd op 23 november 2021)
  2. HIV_Monitoring_Report_2021_-_Chapter_1.pdf (hiv-monitoring.nl) (geraadpleegd op 23 november 2021)
  3. https://aidsfonds.nl/over-hiv-aids/wat-zijn-hiv-en-aids/geschiedenis-van-hiv-en-aids/ – ‘combinatietherapie in Nederland’ (geraadpleegd op 23 november 2021)

NL-NON-01699

29 november 2021