Samenwerking met patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties zijn belangrijk voor de ondersteuning en educatie van patiënten. Zij werken aan de verbetering van de kwaliteit van leven voor mensen met een bepaalde ziekte of aandoening. Dit gebeurt door bijvoorbeeld lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening.

We ondersteunen de activiteiten van patiëntenorganisaties van harte. MSD hecht aan een structurele samenwerking met en financiële ondersteuning van uiteenlopende patiëntenorganisaties. Wij doen dat op een open en transparante manier.

Transparantieregister

Vanaf 2015 staat de sponsoring aan patiëntenverenigingen geregistreerd in het Transparantieregister Zorg. Om te voorkomen dat er meerdere overzichten van financiële relaties tussen MSD en patiëntenverenigingen in omloop zijn, verwijzen we in het kader van eenduidigheid vanaf 2015 alleen nog naar het online transparantieregister en publiceren we die gegevens niet meer op onze site.