Onze expertise

MSD heeft zich wereldwijd ten doel gesteld om te investeren in de grote medische vraagstukken van deze tijd. We focussen ons op aandoeningen die mensen ernstig belemmeren in hun functioneren of zelfs levensbedreigend zijn. We richten ons op het vinden van oplossingen voor ziekten waar nog geen antwoord op is en die vragen om nieuwe geneesmiddelen.

Synthetisch of biologisch?

De productie van een synthetisch geneesmiddel, zoals bijvoorbeeld aspirine, gaat via een aantal gedefinieerde chemische processtappen. Er worden relatief eenvoudige ingrediënten gebruikt en de moleculen hebben een uniforme, voorspelbare structuur, die gemakkelijk zijn te karakteriseren. Tijdens het productieproces worden de chemische geneesmiddelen ongeveer 50  keer getest om te controleren of ze de juiste kwaliteit hebben. De geneesmiddelen worden voornamelijk aangeboden in tablet- of capsulevorm.

Biologisch geneesmiddel

De productie van biologische geneesmiddelen verloopt ingewikkelder. De eiwitten waar deze geneesmiddelen uit bestaan, worden gekweekt in kweekvaten. De werkzame stof is gemaakt door of is afkomstig van een levend organisme. De moleculen hebben een ingewikkelde driedimensionale structuur, waardoor er gemakkelijker verschillen kunnen optreden en  ze moeilijker te karakteriseren zijn. Voordat deze geneesmiddelen gebruikt kunnen worden, moeten ze goed gezuiverd en gecontroleerd worden. Tijdens het productieproces worden biologische geneesmiddelen daarom 250 maal getest. Dit maakt deze geneesmiddelen kostbaar.  De meeste biologische geneesmiddelen zijn vloeibaar, temperatuur gevoelig en ze worden toegediend via een injectie of infuus.

Octrooi

Nieuwe geneesmiddelen vallen in eerste instantie onder een octrooi. Deze octrooibescherming duurt 20 jaar en kan verdeeld worden in verschillende fasen. Bij de ingang van het octrooi wordt het nieuwe geneesmiddel getest op effectiviteit (doet het wat het zou moeten doen) en veiligheid (met zo min mogelijk bijwerkingen). Eerst bij een kleine groep mensen, later worden de testgroepen steeds groter. Dit (pre-) klinisch onderzoek duurt zo’n tien jaar. Wanneer alle onderzoeken met goed resultaat zijn afgerond, controleren de autoriteiten of de bevindingen kloppen, waarna het geneesmiddel toegang krijgt tot Europa. Daarna wordt in Nederland bekeken of het geneesmiddel voor vergoeding in aanmerking komt. Deze fase neemt ongeveer twee jaar in beslag. In de resterende acht jaar is het geneesmiddel op recept verkrijgbaar en worden de mensen die het medicijn gebruiken voortdurend gemonitord en de resultaten geëvalueerd.