Hero image

Open en transparant

We hechten veel waarde aan een verantwoorde en transparante bedrijfsvoering. Lees hier meer over de thema’s die invloed hebben op ons werk.

Uitgelicht: One Health

One Health verwijst naar een gezamenlijke, multisectorale en multidisciplinaire aanpak die de onderlinge verbinding tussen mens, dier en milieu erkent – met als doel het bereiken van optimale gezondheidsresultaten.

Als een van de weinige internationale biofarmaceutische bedrijven gericht op zowel de gezondheid van mens als dier, en als erkenning voor het verband tussen de gezondheid van mens, dier en milieu, past MSD een One Health-benadering toe op onze missie om levens te redden en te verbeteren.

Met een wereldwijd toonaangevende Human Health-divisie én Animal Health-divisie neemt ons bedrijf een unieke positie in om discussies over One Health-kwesties te kunnen leiden. Wij werken samen met partners aan deze zorguitdagingen, waaronder antimicrobiële resistentie, zoönones, door vectoren overgedragen ziekten en het waarborgen van een veilige en duurzame voedselvoorziening.

  • Preventie: het voorkomen van ziekte bij dieren en mensen is een belangrijk onderdeel van onze One Health-aanpak. Ons bedrijf heeft een breed portfolio en een goed gevulde pijplijn van vaccins en technologieën om ziekten, waaronder zoönoses, te helpen voorkomen.
  • Monitoring: ons bedrijf maakt zich sterk voor, en participeert in wetenschappelijk onderbouwde surveillance- & monitoringsystemen, om gezondheidsgerelateerde problemen beter te kunnen begrijpen, volgen en voorspellen.
  • Innovatie: ons bedrijf is een van de weinige farmaceutische bedrijven die blijft focussen op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe vaccins en therapieën voor infectieziekten. Onze onderzoekslaboratoria voor Human Health- en Animal Health werken daarbij nauw samen.
  • Rentmeesterschap: al meer dan 100 jaar speelt ons bedrijf een leidende rol in de aanpak van antimicrobiële resistentie (AMR), niet alleen bij het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen en vaccins, maar ook bij het ondersteunen van verantwoord gebruik ervan.
  • Voedselvoorziening: Preventie van dierziekten, door middel van vaccinatie en andere instrumenten, is van cruciaal belang voor het waarborgen van een veilige en duurzame voedselvoorziening en het voorkomen van door voedsel overgedragen ziekten.

Ons bedrijf staat pal voor een gezonde natuurlijke omgeving die mensen en dieren, waaronder vee, gezelschapsdieren, vissen en dieren in het wild, met elkaar delen. Een gezond milieu is cruciaal voor de algehele gezondheid van mens en dier; dat onderstreept de noodzaak van interventies om ziekteoverdracht te voorkomen.

MSD is een belangrijke partner bij een multidisciplinaire en multisectorale One Health-aanpak, op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Om issues te voorkomen en op te sporen en om op issues te kunnen reageren, en zo de gezondheid te verbeteren van mensen en dieren die samen onze complexe en steeds veranderende wereld bevolken.

De verhalen achter onze standpunten

Lees verder en kom meer te weten over de impact van ons werk

Lees onze verhalen

Samenwerking en korte lijnen maken MSD Biotech Oss wereldwijd toonaangevend

Een mooi jubileum voor MSD Biotech: 25 jaar biotech-productie in Oss. Joost van Zutven, directeur MSD Biotech is trots op ‘zijn’ MSD in Oss. ‘Op onze MSD Biotech Campus hebben we alle kennis en expertise die nodig is voor biotechnologische productie van wereldklasse.’‘MSD (Merck Sharp & Dohme), in Canada en de Verenigde Staten bekend onder […]

Read more

Next: Samenwerking en korte lijnen maken MSD Biotech Oss wereldwijd toonaangevend

MSD Nederland wordt ‘Green by Choice’

Deze week is het ‘EU Green Week‘, een jaarlijkse bijeenkomst waar beleidsmakers, milieudeskundigen en allerlei belanghebbenden uit Europa en daarbuiten met elkaar in gesprek gaan over Europees milieubeleid. Dit jaar staat in het teken van de bekende Europese Green Deal: de duurzame en transformatieve groeistrategie van de EU voor een klimaatneutraal Europa in 2050. MSD […]

Read more

Next: MSD Nederland wordt ‘Green by Choice’

MSD onderscheiden voor transatlantische samenwerking

Op 19 mei is MSD onderscheiden met de Holland on the Hill Heineken Award. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt aan een bedrijf dat een substantiële en positieve bijdrage levert aan het verstevigen van de economische banden tussen de Verenigde Staten en Nederland. De Nederlandse ambasseur André Haspels reikte de award in de Library of Congress in […]

Read more

Next: MSD onderscheiden voor transatlantische samenwerking

Samenwerking en korte lijnen maken MSD Biotech Oss wereldwijd toonaangevend

Een mooi jubileum voor MSD Biotech: 25 jaar biotech-productie in Oss. Joost van Zutven, directeur MSD Biotech is trots op ‘zijn’ MSD in Oss. ‘Op onze MSD Biotech Campus hebben we alle kennis en expertise die nodig is voor biotechnologische productie van wereldklasse.’‘MSD (Merck Sharp & Dohme), in Canada en de Verenigde Staten bekend onder […]

Read more

Next: Samenwerking en korte lijnen maken MSD Biotech Oss wereldwijd toonaangevend

MSD Nederland wordt ‘Green by Choice’

Deze week is het ‘EU Green Week‘, een jaarlijkse bijeenkomst waar beleidsmakers, milieudeskundigen en allerlei belanghebbenden uit Europa en daarbuiten met elkaar in gesprek gaan over Europees milieubeleid. Dit jaar staat in het teken van de bekende Europese Green Deal: de duurzame en transformatieve groeistrategie van de EU voor een klimaatneutraal Europa in 2050. MSD […]

Read more

Next: MSD Nederland wordt ‘Green by Choice’

MSD onderscheiden voor transatlantische samenwerking

Op 19 mei is MSD onderscheiden met de Holland on the Hill Heineken Award. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt aan een bedrijf dat een substantiële en positieve bijdrage levert aan het verstevigen van de economische banden tussen de Verenigde Staten en Nederland. De Nederlandse ambasseur André Haspels reikte de award in de Library of Congress in […]

Read more

Next: MSD onderscheiden voor transatlantische samenwerking

Previous
Next

Public policy documenten

Access & affordability

One Health Public Policy Statement van MSD.