Hero Image

Open en transparant

We hechten veel waarde aan een verantwoorde en transparante bedrijfsvoering. Lees hier meer over de thema’s die invloed hebben op ons werk.

Uitgelicht: One Health

One Health verwijst naar een gezamenlijke, multisectorale en multidisciplinaire aanpak die de onderlinge verbinding tussen mens, dier en milieu erkent – met als doel het bereiken van optimale gezondheidsresultaten.

Als een van de weinige internationale biofarmaceutische bedrijven gericht op zowel de gezondheid van mens als dier, en als erkenning voor het verband tussen de gezondheid van mens, dier en milieu, past MSD een One Health-benadering toe op onze missie om levens te redden en te verbeteren.

Met een wereldwijd toonaangevende Human Health-divisie én Animal Health-divisie neemt ons bedrijf een unieke positie in om discussies over One Health-kwesties te kunnen leiden. Wij werken samen met partners aan deze zorguitdagingen, waaronder antimicrobiële resistentie, zoönones, door vectoren overgedragen ziekten en het waarborgen van een veilige en duurzame voedselvoorziening.

  • Preventie: het voorkomen van ziekte bij dieren en mensen is een belangrijk onderdeel van onze One Health-aanpak. Ons bedrijf heeft een breed portfolio en een goed gevulde pijplijn van vaccins en technologieën om ziekten, waaronder zoönoses, te helpen voorkomen.
  • Monitoring: ons bedrijf maakt zich sterk voor, en participeert in wetenschappelijk onderbouwde surveillance- & monitoringsystemen, om gezondheidsgerelateerde problemen beter te kunnen begrijpen, volgen en voorspellen.
  • Innovatie: ons bedrijf is een van de weinige farmaceutische bedrijven die blijft focussen op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe vaccins en therapieën voor infectieziekten. Onze onderzoekslaboratoria voor Human Health- en Animal Health werken daarbij nauw samen.
  • Rentmeesterschap: al meer dan 100 jaar speelt ons bedrijf een leidende rol in de aanpak van antimicrobiële resistentie (AMR), niet alleen bij het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen en vaccins, maar ook bij het ondersteunen van verantwoord gebruik ervan.
  • Voedselvoorziening: Preventie van dierziekten, door middel van vaccinatie en andere instrumenten, is van cruciaal belang voor het waarborgen van een veilige en duurzame voedselvoorziening en het voorkomen van door voedsel overgedragen ziekten.

Ons bedrijf staat pal voor een gezonde natuurlijke omgeving die mensen en dieren, waaronder vee, gezelschapsdieren, vissen en dieren in het wild, met elkaar delen. Een gezond milieu is cruciaal voor de algehele gezondheid van mens en dier; dat onderstreept de noodzaak van interventies om ziekteoverdracht te voorkomen.

MSD is een belangrijke partner bij een multidisciplinaire en multisectorale One Health-aanpak, op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Om issues te voorkomen en op te sporen en om op issues te kunnen reageren, en zo de gezondheid te verbeteren van mensen en dieren die samen onze complexe en steeds veranderende wereld bevolken.

De verhalen achter onze standpunten

Lees verder en kom meer te weten over de impact van ons werk

Lees onze verhalen

Minder behandelmogelijkheden voor patiënten met kanker zorgelijk

Als het aan een groep Nederlandse oncologen ligt komen er minder innovatieve behandelingen beschikbaar voor patiënten met kanker, viel recent te lezen in het FD. Zij willen strengere eisen voor de effectiviteit van medicatie tegen kanker. Hierdoor komen minder behandelingen in de basisverzekering terecht en zijn dus voor geen enkele patiënt meer toegankelijk. MSD maakt […]

Read more

Next: Minder behandelmogelijkheden voor patiënten met kanker zorgelijk

Passende zorg voor patiënten met een migratieachtergrond is ‘cultuursensitief’

Dat is één van de interculturele dilemma’s in ons nu nog puur op Nederlandse normen en waarden ingerichte zorgsysteem. Barbara Nieuwenhuijs, werkzaam bij MSD Nederland, benadrukt het belang van gelijke toegang tot goede zorg. “Passende zorg gaat ook over het verkleinen van gezondheidsverschillen. Want zeg nou zelf: in ons land zou iedereen toch op dezelfde […]

Read more

Next: Passende zorg voor patiënten met een migratieachtergrond is ‘cultuursensitief’

Zo veel als nodig, zo lang als nodig

Twintig jaar geleden begon ik bij MSD – als senior microbioloog in South Granville, Australië. Sindsdien heb diverse rollen in allerlei landen vervuld, verschillende culturen ervaren en aan uiteenlopende dingen gewerkt. Eén ding vormt een rode draad door dit alles: de toewijding van al mijn collega’s aan onze missie om levens te redden en te […]

Read more

Next: Zo veel als nodig, zo lang als nodig

Minder behandelmogelijkheden voor patiënten met kanker zorgelijk

Als het aan een groep Nederlandse oncologen ligt komen er minder innovatieve behandelingen beschikbaar voor patiënten met kanker, viel recent te lezen in het FD. Zij willen strengere eisen voor de effectiviteit van medicatie tegen kanker. Hierdoor komen minder behandelingen in de basisverzekering terecht en zijn dus voor geen enkele patiënt meer toegankelijk. MSD maakt […]

Read more

Next: Minder behandelmogelijkheden voor patiënten met kanker zorgelijk

Passende zorg voor patiënten met een migratieachtergrond is ‘cultuursensitief’

Dat is één van de interculturele dilemma’s in ons nu nog puur op Nederlandse normen en waarden ingerichte zorgsysteem. Barbara Nieuwenhuijs, werkzaam bij MSD Nederland, benadrukt het belang van gelijke toegang tot goede zorg. “Passende zorg gaat ook over het verkleinen van gezondheidsverschillen. Want zeg nou zelf: in ons land zou iedereen toch op dezelfde […]

Read more

Next: Passende zorg voor patiënten met een migratieachtergrond is ‘cultuursensitief’

Zo veel als nodig, zo lang als nodig

Twintig jaar geleden begon ik bij MSD – als senior microbioloog in South Granville, Australië. Sindsdien heb diverse rollen in allerlei landen vervuld, verschillende culturen ervaren en aan uiteenlopende dingen gewerkt. Eén ding vormt een rode draad door dit alles: de toewijding van al mijn collega’s aan onze missie om levens te redden en te […]

Read more

Next: Zo veel als nodig, zo lang als nodig

Previous
Next

Public policy documenten

Access & affordability

One Health Public Policy Statement van MSD.