Hero Image

Open en transparant

We hechten veel waarde aan een verantwoorde en transparante bedrijfsvoering. Lees hier meer over de thema’s die invloed hebben op ons werk.

Uitgelicht: One Health

One Health verwijst naar een gezamenlijke, multisectorale en multidisciplinaire aanpak die de onderlinge verbinding tussen mens, dier en milieu erkent – met als doel het bereiken van optimale gezondheidsresultaten.

Als een van de weinige internationale biofarmaceutische bedrijven gericht op zowel de gezondheid van mens als dier, en als erkenning voor het verband tussen de gezondheid van mens, dier en milieu, past MSD een One Health-benadering toe op onze missie om levens te redden en te verbeteren.

Met een wereldwijd toonaangevende Human Health-divisie én Animal Health-divisie neemt ons bedrijf een unieke positie in om discussies over One Health-kwesties te kunnen leiden. Wij werken samen met partners aan deze zorguitdagingen, waaronder antimicrobiële resistentie, zoönones, door vectoren overgedragen ziekten en het waarborgen van een veilige en duurzame voedselvoorziening.

  • Preventie: het voorkomen van ziekte bij dieren en mensen is een belangrijk onderdeel van onze One Health-aanpak. Ons bedrijf heeft een breed portfolio en een goed gevulde pijplijn van vaccins en technologieën om ziekten, waaronder zoönoses, te helpen voorkomen.
  • Monitoring: ons bedrijf maakt zich sterk voor, en participeert in wetenschappelijk onderbouwde surveillance- & monitoringsystemen, om gezondheidsgerelateerde problemen beter te kunnen begrijpen, volgen en voorspellen.
  • Innovatie: ons bedrijf is een van de weinige farmaceutische bedrijven die blijft focussen op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe vaccins en therapieën voor infectieziekten. Onze onderzoekslaboratoria voor Human Health- en Animal Health werken daarbij nauw samen.
  • Rentmeesterschap: al meer dan 100 jaar speelt ons bedrijf een leidende rol in de aanpak van antimicrobiële resistentie (AMR), niet alleen bij het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen en vaccins, maar ook bij het ondersteunen van verantwoord gebruik ervan.
  • Voedselvoorziening: Preventie van dierziekten, door middel van vaccinatie en andere instrumenten, is van cruciaal belang voor het waarborgen van een veilige en duurzame voedselvoorziening en het voorkomen van door voedsel overgedragen ziekten.

Ons bedrijf staat pal voor een gezonde natuurlijke omgeving die mensen en dieren, waaronder vee, gezelschapsdieren, vissen en dieren in het wild, met elkaar delen. Een gezond milieu is cruciaal voor de algehele gezondheid van mens en dier; dat onderstreept de noodzaak van interventies om ziekteoverdracht te voorkomen.

MSD is een belangrijke partner bij een multidisciplinaire en multisectorale One Health-aanpak, op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Om issues te voorkomen en op te sporen en om op issues te kunnen reageren, en zo de gezondheid te verbeteren van mensen en dieren die samen onze complexe en steeds veranderende wereld bevolken.

De verhalen achter onze standpunten

Lees verder en kom meer te weten over de impact van ons werk

Lees onze verhalen
Om rivierblindheid in ontwikkelingslanden uit te roeien doneert MSD het geneesmiddel Mectizan.

Iedere werkdag voelt voor mij als een geschenk

Om rivierblindheid in ontwikkelingslanden uit te roeien doneert MSD het geneesmiddel Mectizan. Sinds 1987 zijn daarvoor bij MSD in Haarlem miljarden tabletjes gemaakt en Michael Oladusu (56) werkt daar al ruim 22 jaar als Operator aan mee. Iedere werkdag is voor hem speciaal en daar heeft hij een zeer persoonlijke reden voor. In Afrika, Latijns-Amerika […]

Read more

Next: Iedere werkdag voelt voor mij als een geschenk

Aandacht voor D&I, net zolang totdat het niet meer nodig is

Dankbaar kijk ik terug op de maand september, traditiegetrouw Diversiteit & Inclusie Maand bij MSD. Een maand waarin talloze collega’s activiteiten organiseerden om extra aandacht te vragen voor het bedrijf dat we willen zijn: een bedrijf waar iedereen die er werkt, compleet zichzelf kan zijn. Ook vanuit bedrijfsperspectief is dat van cruciaal belang. Mensen die […]

Read more

Next: Aandacht voor D&I, net zolang totdat het niet meer nodig is

MSD beëindigt in 2025 productie van immuuntherapie in Oss

Medio 2025 beëindigt MSD de productie van immuuntherapie in Oss en concentreert de productie van immuuntherapie op een beperkt aantal locaties buiten Nederland. Deze locaties werken volgens een aangepaste productiemethode en kunnen gezamenlijk in de volledige wereldwijde behoefte aan immuuntherapie van MSD voorzien. MSD is met verschillende partijen in gesprek over de toekomst van de […]

Read more

Next: MSD beëindigt in 2025 productie van immuuntherapie in Oss

Om rivierblindheid in ontwikkelingslanden uit te roeien doneert MSD het geneesmiddel Mectizan.

Iedere werkdag voelt voor mij als een geschenk

Om rivierblindheid in ontwikkelingslanden uit te roeien doneert MSD het geneesmiddel Mectizan. Sinds 1987 zijn daarvoor bij MSD in Haarlem miljarden tabletjes gemaakt en Michael Oladusu (56) werkt daar al ruim 22 jaar als Operator aan mee. Iedere werkdag is voor hem speciaal en daar heeft hij een zeer persoonlijke reden voor. In Afrika, Latijns-Amerika […]

Read more

Next: Iedere werkdag voelt voor mij als een geschenk

Aandacht voor D&I, net zolang totdat het niet meer nodig is

Dankbaar kijk ik terug op de maand september, traditiegetrouw Diversiteit & Inclusie Maand bij MSD. Een maand waarin talloze collega’s activiteiten organiseerden om extra aandacht te vragen voor het bedrijf dat we willen zijn: een bedrijf waar iedereen die er werkt, compleet zichzelf kan zijn. Ook vanuit bedrijfsperspectief is dat van cruciaal belang. Mensen die […]

Read more

Next: Aandacht voor D&I, net zolang totdat het niet meer nodig is

MSD beëindigt in 2025 productie van immuuntherapie in Oss

Medio 2025 beëindigt MSD de productie van immuuntherapie in Oss en concentreert de productie van immuuntherapie op een beperkt aantal locaties buiten Nederland. Deze locaties werken volgens een aangepaste productiemethode en kunnen gezamenlijk in de volledige wereldwijde behoefte aan immuuntherapie van MSD voorzien. MSD is met verschillende partijen in gesprek over de toekomst van de […]

Read more

Next: MSD beëindigt in 2025 productie van immuuntherapie in Oss

Previous
Next

Public policy documenten

Access & affordability

One Health Public Policy Statement van MSD.