Hero Image

Hart- en vaatziekten

MSD investeert al jaren in innovatie en onderzoek om hart- en vaatziekten te voorkomen en behandelen.

Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak in Nederland.

Het aantal Nederlanders dat overlijdt aan hart- en vaatziekten is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw aanzienlijk gedaald. Sinds het jaar 2000 zet deze daling verder door. Toen overleden 49 duizend mensen aan hart- en vaatziekten, in 2020 waren dat er iets minder dan 37 duizend. Daarmee is het nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak na kanker.

Ons werk op het gebied van hart- en vaatziekten

1,5m

Nederlanders hebben een chronische hart- of vaatziekte

700

ziekenhuisopnames per dag als gevolg van een hart- of vaatziekte

53

vrouwen en 50 mannen sterven gemiddeld per dag aan een hart- of vaatziekte

Hart- en vaatziekten

We hebben een lange historie in de behandeling van hart- en vaatziekten in het algemeen en het beheersen van cholesterol in het bijzonder. In 1989 introduceerden we de eerste statine in We hebben een lange historie in de behandeling van hart- en vaatziekten. In de jaren 80 van de vorige eeuw introduceerden we de eerste statine (cholesterolverlager) in Nederland. Tegenwoordig maken we dit middel niet meer maar richten we ons op de behandeling van pulmonale hypertensie: een abnormale hoge bloeddruk in de longen. Deze hoge druk in de longvaten heeft gevolgen voor de werking van het hart.

Pulmonale hypertensie

Pulmonale Hypertensie (PH) is een zeldzame en vrij onbekende longaandoening, waarbij de bloeddruk in de longslagader boven de normale waarden stijgt. Pulmonale Hypertensie  betekent een hoge druk in de longen, in de longslagader om precies te zijn

Meer informatie

Meer informatie is te vinden via de websites van de Hartstichting en de Stichting Pulmonale Hypertensie.

NL-NON-01471
Laatst gewijzigd op 15-7-2022

Er komt veel kijken bij hart- en vaatziekten

Wil je meer weten over ons werk op het gebied van hart- en vaatziekten? Regelmatig delen wij persoonlijke verhalen, feiten over hart- en vaatziekten en nieuwe interactieve videos.