Hero image

Hart- en vaatziekten

MSD investeert al jaren in innovatie en onderzoek om hart- en vaatziekten te voorkomen en behandelen, zoals manieren om het cholesterol te verlagen.

Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak in Nederland.

Een te hoog cholesterolgehalte is één van de factoren die het risico op hart- en vaatziekten of een beroerte vergroot. Een goede controle van het cholesterolgehalte is dus belangrijk.

Ons werk op het gebied van hart- en vaatziekten

1,5m

Nederlanders hebben een chronische hart- of vaatziekte

700

ziekenhuisopnames per dag als gevolg van een hart- of vaatziekte

53

vrouwen en 50 mannen sterven gemiddeld per dag aan een hart- of vaatziekte

Hart- en vaatziekten

We hebben een lange historie in de behandeling van hart- en vaatziekten in het algemeen en het beheersen van cholesterol in het bijzonder. In 1989 introduceerden we de eerste statine in Nederland. In de afgelopen jaren gingen innovatie en onderzoek door, om ook op andere manieren het cholesterol verder te verlagen.

Kom meer te weten over hart- en vaatziekten

Cholesterol

Een hoog cholesterolgehalte is een risicofactor en kan leiden tot slagaderverkalking (atherosclerose). Een lager cholesterolgehalte vermindert de kans op hart- en vaatziekten.

Wanneer iemand een te hoog cholesterolgehalte heeft dan is een behandeling met geneesmiddelen niet altijd nodig. Een gezonde leefstijl is de eerste stap en kan het gehalte verlagen. Onder een gezonde leefstijl verstaan we gezond eten, voldoende bewegen en niet roken.

Er zijn ook mensen die wel via geneesmiddelen hun cholesterolgehalte moeten verlagen. Om te bepalen of iemand voor een dergelijke behandeling in aanmerking komt, kijkt een arts naar meer factoren dan alleen het cholesterolgehalte. Bij een dergelijke beslissing wordt er ook gekeken naar risicofactoren. De behandeling is vooral gericht op het verlagen van het LDL-cholesterol.

Meer informatie

Meer informatie over cholesterol, hart- en vaatziekten of beroerte?

Meer informatie is te vinden via de websites van de Hartstichting en HartVolgers.

NL-NON-01471
Laatst gewijzigd op 17-8-2021

Er zijn veel aspecten op het gebied van hart- en vaatziekten

Wil je meer weten over ons werk op het gebied van hart- en vaatziekten? Regelmatig delen wij persoonlijke verhalen, feiten over hart- en vaatziekten en nieuwe interactieve videos.