Hero Image

Chronische ziekten

Chronische ziekten zijn aandoeningen die lang duren of zelfs nooit meer helemaal overgaan. Ook jonge mensen krijgen ermee te maken, maar meestal komen chronische ziekten voor op latere leeftijd. Mensen worden gemiddeld steeds ouder en daarmee neemt ook het aantal mensen met een chronische ziekte toe. Daar komt bij dat steeds meer mensen meer dan één chronische ziekte hebben.

MSD en chronische ziekten

Tot de chronische ziekten waarvoor MSD geneesmiddelen ontwikkelt, behoren chronische hoest, reuma, diabetes en verschillende hart- en vaatziekten, waaronder pulmonale hypertensie.


Diabetes

Diabetes type 2, ook bekend als suikerziekte, is een ziekte waarbij de bloedsuikerspiegel te hoog is doordat het lichaam te weinig insuline aanmaakt. Aanwijzingen voor diabetes type 2 kunnen zijn: vermoeidheid, last van de ogen, dorst en slecht genezende wondjes. Wanneer je diabetes type 2 niet goed behandelt, kunnen zich grote lichamelijke complicaties voordoen, zoals nierziekten, oogproblemen en hart- en vaatziekten. Daarnaast word je gevoeliger voor infecties en vergroot diabetes type 2 de kans op dementie.

Wat doet MSD?
Onze geschiedenis in diabeteszorg gaat bijna een eeuw terug. We stonden aan de basis van middelen tegen diabetes type 2 en nog steeds zetten we ons in voor heldere informatie voor patiënten.

Meer weten?
Ga naar de website van het Diabetes Fonds of Diabetes Vereniging Nederland.


Reuma

Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben een vorm van reuma. Reuma is een verzamelnaam voor heel veel verschillende reumatische aandoeningen. Artrose is een vorm van reuma die het vaakst voorkomt. De meeste mensen met reuma hebben last van pijn en stijfheid in gewrichten of spieren. Bewegen wordt moeilijk en dat brengt beperkingen met zich mee. Reumatische aandoeningen zijn chronisch en nog niet te genezen. Met een goede behandeling kunnen de klachten wel verminderen.

Wat doet MSD?
Naast geneesmiddelenontwikkeling werken we samen met partners, onder meer aan oplossingen om de kwaliteit van leven van mensen met reuma te verbeteren. Zo ondersteunen we zorgverleners en mensen met reuma met voorlichtings- en informatiematerialen.

Meer weten?
Ga dan naar de website van patiëntenorganisatie Reuma Nederland.


Chronische hoest

Hoesten is een beschermende reactie van ons lichaam op een irritatie van luchtwegen. Bijna altijd gaat hoesten binnen twee tot drie weken vanzelf over. Gebeurt dat niet en houdt het hoesten langer dan acht weken aan, dan spreken dokters van ‘chronische hoest’. Nader medisch onderzoek en een eventuele behandeling kan dan nodig zijn. Chronische hoest komt in Nederland voor bij ruim tien procent van alle mensen van 45 jaar en ouder.

Wat doet MSD?
Met ons werk willen we onder meer bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met zogenoemde refractaire chronische hoest (RCC) of onverklaarbare chronische hoest (UCC).

Meer weten?
Meerdere ziekenhuizen hebben online patiëntenfolders, zoals deze van ziekenhuisorganisatie Isala. Of lees dit interview met Isala-longarts Jan Willem van den Berg, hij richtte in 2004 de eerste hoestpoli van Nederland op.


Pulmonale hypertensie

Bij pulmonale hypertensie (PH) is er sprake van een hoge bloeddruk in de longvaten. Door deze hoge druk wordt de rechter hartkamer onevenredig belast. De rechterkant van het hart heeft daardoor moeite om het bloed naar de longen te pompen, met mogelijk (rechter-)hartfalen tot gevolg.

Meer over pulmonale hypertensie

PH komt bij ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking voor. In principe bij mensen van alle leeftijden, maar de meeste patiënten zijn ouder dan 65 jaar. Er zijn verschillende vormen van PH, elk met een een andere oorzaak en daarmee ook met een andere benodigde behandeling. Pulmonale hypertensie is ongeneeslijk en zonder behandeling is de prognose slecht.

Een van de PH-vormen is pulmonale arteriële hypertensie (PAH). Bij PAH is er sprake van  vernauwingen of verstoppingen in de longslagaders. De verhoogde druk ontstaat bij PAH doordat de wanden van de longslagader door abnormale celgroei dikker worden, en daardoor van binnen minder goed doorgankelijk. De rechterkamer van het hart moet veel harder gaan pompen om het bloed nog door die vernauwde longslagader heen te krijgen.

Ongeveer
1%

van de Nederlandse bevolking lijdt aan pulmonale hypertensie (PH).

Bijna
50

mensen per 1 miljoen volwassennen wereldwijd krijgt te maken met pulmonale arteriële hypertensie (PAH), een zeldzame vorm van PH.

Circa
800

Nederlanders zijn gediagnosticeerd met PAH.

Diagnose

Het stellen van de diagnose PAH is kan lastig zijn, omdat patiënten meerdere symptomen kunnen ervaren, die vrij algemeen zijn en bij verschillende ziektebeelden voorkomen. Denk aan moeite met ademhalen, vermoeidheid, flauwvallen, opgezwollen voeten en onderbenen, een snelle hartslag en pijn op de borst.

Snelle actie

Bij verdenking op PAH en/of waarschuwingstekens is snelle verwijzing naar een gespecialiseerd PH-expertisecentrum heel belangrijk. Hiermee kan de tijd tot het stellen van de juiste diagnose zo kort mogelijk worden gehouden. Enerzijds zorgt dat voor minder prangende onzekerheid bij de patiënt, en anderzijds kan eerder worden begonnen met de behandeling en is deze ook beter werkzaam.

Wat doet MSD?

In Nederland zijn nu zo’n 800 mensen gediagnosticeerd met PAH en elk jaar komen daar tientallen nieuwe patiënten bij. Ook zijn er mensen die deze of een andere vorm van PH wel hebben, maar dat nog niet weten, omdat het stellen van de diagnose niet altijd eenvoudig is. Medicatie kan voor deze mensen een groot verschil maken. Daarom draagt MSD enerzijds bij aan de ontwikkeling van deze medicatie, en anderzijds aan het creëren van meer bekendheid en bewustwording. Bijvoorbeeld via het verhaal van PH-patiënt Louise Bouman: “Bewegen, lopen en soms zelfs praten, kan heel zwaar zijn”.

Meer informatie vind je op de website van de Stichting Pulmonale Hypertensie of het Longfonds.

Deze websites vallen niet onder de verantwoordelijkheid van MSD Nederland

NL-NON-02672
Laatst gewijzigd op 29-4-2024

20180521_LW4_Louise_VM_9892

Louise Bouman strijdt op twee fronten tegen pulmonale hypertensie: ‘Het komt elke keer weer aan op bekendheid’

Als je zegt dat je kanker hebt of diabetes weet iedereen waar je aan moet denken, maar ‘PH’ is toch anders. ‘Pulmonale hypertensie’. Vrijwel onbekend, behalve bij de mensen die er dagelijks mee moeten leven. Een zeldzame maar dodelijke longziekte waarbij het voelt alsof je 24 uur per dag een marathon loopt. Maar het verraderlijke […]

Read more

Next: Louise Bouman strijdt op twee fronten tegen pulmonale hypertensie: ‘Het komt elke keer weer aan op bekendheid’

“Vasten tijdens ramadan? Voor ons is het duidelijk!”

Siham heeft diabetes, net als veel van haar vrienden en familieleden Vijf jaar geleden kreeg Siham Lagrini de diagnose diabetes. “Wat doe je tijdens ramadan als je diabetes hebt, vasten of niet? Met familie en vrienden praten we daar veel over, zeker rond deze tijd van het jaar.” Voor Siham en haar familie en vrienden […]

Read more

Next: “Vasten tijdens ramadan? Voor ons is het duidelijk!”

20180521_LW4_Louise_VM_9892

Louise Bouman strijdt op twee fronten tegen pulmonale hypertensie: ‘Het komt elke keer weer aan op bekendheid’

Als je zegt dat je kanker hebt of diabetes weet iedereen waar je aan moet denken, maar ‘PH’ is toch anders. ‘Pulmonale hypertensie’. Vrijwel onbekend, behalve bij de mensen die er dagelijks mee moeten leven. Een zeldzame maar dodelijke longziekte waarbij het voelt alsof je 24 uur per dag een marathon loopt. Maar het verraderlijke […]

Read more

Next: Louise Bouman strijdt op twee fronten tegen pulmonale hypertensie: ‘Het komt elke keer weer aan op bekendheid’

“Vasten tijdens ramadan? Voor ons is het duidelijk!”

Siham heeft diabetes, net als veel van haar vrienden en familieleden Vijf jaar geleden kreeg Siham Lagrini de diagnose diabetes. “Wat doe je tijdens ramadan als je diabetes hebt, vasten of niet? Met familie en vrienden praten we daar veel over, zeker rond deze tijd van het jaar.” Voor Siham en haar familie en vrienden […]

Read more

Next: “Vasten tijdens ramadan? Voor ons is het duidelijk!”

Previous
Next