Hero Image

Anesthesie

Anesthesie is al jarenlang een belangrijk aandachtsgebied voor MSD. Met onze geneesmiddelen bieden we anesthesiologen en chirurgen handvaten om een operatie zo goed mogelijk uit te voeren en het herstel van de patiënt te bevorderen.

Wat is anesthesie?

Anesthesie wordt gedefinieerd als het verlies van gevoel en bewustzijn zonder dat de vitale organen zoals de hersenen en het hart hun functie verliezen. Dit wordt bereikt door toediening van geneesmiddelen die pijnimpulsen naar de hersenen blokkeren.

Er zijn verschillende soorten anesthesie/verdovingen, zoals de ruggenprik, sedatie (roesje), lokale anesthesie en algehele anesthesie. Welke anesthesie wordt toegepast, hangt onder meer af van de ingreep, leeftijd en de gezondheid van de patiënt.

De meest bekende anesthesie is algehele anesthesie, ook wel narcose genoemd, en bestaat uit drie componenten: spierverslapping, pijnstilling en slaapmiddel.

Ons werk op het gebied van anesthesie

Voor de ingreep

Bij bepaalde operaties moeten de spieren volledig ontspannen zijn. Aangezien dit ook de ademhalingsspieren ontspant, is kunstmatige beademing tijdens en na de operatie vereist, totdat een patiënt weer zelfstandig kan ademhalen.

Tijdens de ingreep

Het objectief meten van de mate waarin een patiënt verslapt is, maakt het mogelijk de chirurgische condities gedurende de gehele ingreep bij te kunnen sturen. Een optimale chirurgische werkruimte en zicht zijn essentieel voor het veilig kunnen uitvoeren van (kijk)operaties.

Na de ingreep

Om te voorkomen dat de patiënt negatieve gevolgen ervaart van de spierverslapping, is het belangrijk dat de spierkracht na de operatie volledig terugkeert. Dit gebeurt via spontaan herstel waarbij de patiënt de roes uitslaapt op de verkoeverkamer of met behulp van geneesmiddelen die het herstel van de spieren versnellen.

NL-NON-01469
Laatst gewijzigd op 17-8-2021