Nederlandse geneesmiddelensector breidt Code uit

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) heeft op 8 juli de nieuwe versie gepubliceerd van haar maatschappelijke Code. De eerste versie, die al dateert van januari 2020, was toe aan herziening. De herziene code bevat nu aangepaste normen over verantwoorde prijsstelling en eerlijk marktgedrag. MSD is aangesloten bij de VIG en onderschrijft ook de herziene code.

De Code is bedoeld om inzichtelijk te maken vanuit welke waarden en normen de ruim 40 aangesloten geneesmiddelenbedrijven werken: integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Om tot deze herziene code te komen zijn VIG-leden, waaronder MSD, afgelopen periode met elkaar in gesprek gegaan hoe de vier kernwaarden in hun bedrijfsvoering terug te zien zijn en ook of dat is veranderd sinds de invoering. Deze zelfevaluatie leverde inderdaad tal van nieuwe voorbeelden op, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. In 2020, dat vanwege de COVID-19 pandemie bijzonder was, waren er binnen de sector bovendien veel activiteiten rond kernwaarden als maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Voor meer informatie zie Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.