Klinisch onderzoek

Om werkzaamheid, effectiviteit, kwaliteit en veiligheid van onze geneesmiddelen vast te stellen, is klinisch onderzoek een onmisbare stap in het ontwikkelingsproces.

In verschillende fases van onderzoek worden geneesmiddelen of vaccins nauwkeurig en systematisch getest bij vrijwilligers. Elk klinisch onderzoek is specifiek opgezet om bepaalde afgebakende onderzoeksvragen te beantwoorden. Er worden strakke, vooraf gedefinieerde protocollen gevolgd om veilige, nauwkeurige en betrouwbare resultaten te garanderen.

Klinisch onderzoek wordt vaak via wereldwijde studies opgezet. Ook in Nederland hebben we verschillende studies lopen. We werken daartoe samen met diverse ziekenhuizen en gespecialiseerde onderzoeksinstituten.

Research & Development uitgaven MSD

MSD investeert jaarlijks wereldwijd ruim 17% van de omzet in onderzoek en ontwikkeling. De farmaceutische bedrijven investeren meer in onderzoek dan enig andere branche. In Nederland vindt relatief weinig Research and Development (R&D) plaats, dit gebeurt vaak op internationaal niveau. Op de website van de Nederlandse branchevereniging Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen staat meer informatie.

Om de kosten van onderzoek en ontwikkeling zo transparant mogelijk te maken, heeft de EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) vanaf 2016 alle aangesloten geneesmiddelenfabrikanten in Europa gevraagd deze bedragen te publiceren.

In 2019 bedroegen de R&D-uitgaven van MSD in Nederland:
8.127.087,46.  Dit bedrag is besteed aan niet-klinisch en klinisch onderzoek. En prospectief niet-interventie onderzoek inclusief gerelateerde uitgaven.