Informatie voor leveranciers MSD Nederland

Een bestelling wordt altijd aan u bevestigd met een Purchase Order (PO). Het PO nummer vindt u linksboven op de PO. Levering van goederen en/of aanvang van diensten mag uitsluitend na het ontvangen van een PO. Facturen zonder PO nummer kunnen wij niet in behandeling nemen.

De PO wordt gemaakt na het ontvangen van uw proforma offerte, PO’s kunnen niet worden aangemaakt na ontvangst van een factuur. Heeft u nog geen PO nummer ontvangen dan kunt u contact opnemen met de besteller/opdrachtgever.

Bekijk voor meer informatie de inkoopvoorwaarden van MSD.

Factuurinstructies

Om een soepele afhandeling en tijdige betaling van de facturen te garanderen, verzoeken wij u de volgende richtlijnen in acht te nemen. Op de factuur dient de volgende informatie te staan:

  • Factuurnummer en factuurdatum
  • Geregistreerde bedrijfsnaam en adres
  • BTW nummer (indien van toepassing)
  • Betalingsgegevens (adres/bank gegevens)
  • Een geldig PO nummer (max. één PO nummer per factuur).
  • De vestiging waar u aan levert (zie factuuradressen hieronder)

Facturen waarop het PO nummer ontbreekt of waarvan blijkt dat de bedrijfsgegevens niet overeenkomen met de gegevens zoals die in ons systeem staan, kunnen door ons niet in behandeling worden genomen en zullen worden afgekeurd. Het is zeer belangrijk om wijzigingen van uw gegevens tijdig aan ons door te geven.
U kunt slechts 1 PO nummer vermelden op de factuur. Meerdere PO’s op een factuur en/of verzamelfacturen kunnen door ons niet worden verwerkt.
Wanneer een PO uit meerdere regels bestaat, moeten de regelnummers op uw factuur overeenkomen met de regelnummers op de PO.

Voor facturen die als pdf worden ingediend geldt dat er slechts één factuur per pdf mag worden verstuurd. Deze facturen mogen niet naar uw contactpersoon, de besteller, worden gestuurd, maar naar het volgende email adres: invoicehh.emea@msd.com.

Voor alle vragen m.b.t. (ingediende) facturen en/of de status van betalingen dient er contact te worden opgenomen met het Resolution Center.

Tel.: 023 514 9000
E-mail: resolutioncenter.nl@msd.com

Factuuradressen

Afhankelijk aan welke MSD vestiging u levert en factureert vindt u onderstaand de  factuuradressen. U kunt het adres van de MSD vestiging ook vinden op de PO.

MSD B.V.
Attn. PtP department
WAARDERWEG 39
2031 BN HAARLEM
PDF invoice to: invoicehh.emea@MSD.com

MSD Biotech B.V.
Attn. PtP department
Vollenhovemeer 2
5347 JV Oss
PDF invoice to: invoicehh.emea@MSD.com

MSD International Services
Attn. PtP department
WAARDERWEG 39
2031 BN HAARLEM
PDF invoice to: invoicehh.emea@MSD.com

Veel gestelde vragen

V. Ik wil MSD factureren, maar ik heb geen PO nummer voor de betreffende factuur. Wie kan ik hiervoor raadplegen?
A. Neem contact op met uw MSD contactpersoon die de aanvraag bij u heeft geplaatst en vraag naar het PO nummer. Zonder een geldig PO nummer op uw factuur wordt deze niet in behandeling genomen en kan er geen betaling plaatsvinden.

V. Naar welk adres wordt door MSD een PO nummer verstuurd?
A. PO nummers worden per e-mail verstuurd naar uw e-mail adres zoals dat bij ons bekend is en destijds door u aan ons is doorgegeven. Wijzigt uw e-mail adres geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw contactpersoon bij MSD. Deze zal de wijziging in gang zetten.

V. Onze gegevens gaan wijzigen/zijn gewijzigd (denk aan firmanaam, adres, bank, BTW nummer gegevens, etc.). Wie moeten we hiervan op de hoogte houden?
A. Mail de betreffende informatie zo snel mogelijk naar uw contactpersoon bij MSD. Deze zal de wijziging in gang zetten. Alleen wanneer uw gegevens bij ons up-to-date zijn kunt u ons factureren.