Onze standpunten

Als één van de grootste en meest diverse geneesmiddelenbedrijven in Nederland werken we aan een gezondere wereld. Met innovatieve geneesmidddelen en diensten. Maar ook door een bijdrage te leveren aan betere, geoptimaliseerde en daarmee doelmatigere zorg.

Want werken aan goed geneesmiddelengebruik valt volgens ons óók onder de noemer innovatie. Een andere toedieningsvorm kan bijvoorbeeld het verschil maken, net als behandeling op maat. De juiste dosis, op het juiste moment, voor de juiste patiënt.

Samen met zorgverleners willen we oplossingen creëren die zorgprocessen optimaliseren. De winst daarvan? Meer patiënttevredenheid en -veiligheid. Maar ook een lagere kostprijs voor de gehele behandeling. En kostbare tijd, die elders benut kan worden.

De eerste thema’s die MSD heeft opgepakt en waar zij oplossingen voor heeft bedacht zijn met name gericht op medicatieveiligheid, het terugdringen van verspilling en het verminderen van onjuist gebruik van geneesmiddelen.

Welke thema’s leven er nog meer? En hoe kunnen we samen de (farmaceutische) zorg verder verbeteren? We gaan graag in gesprek met zorgprofessionals.

<Lees meer in ons uitgebreidere missie & visiedocument>