“Samen werken aan de beste zorg”

Bij MSD richten we ons in de eerste plaats op het ontwikkelen en produceren van geneesmiddelen die écht een verschil kunnen maken voor mensen. Maar daarnaast kijken we ook graag breder. We willen graag samen met andere partijen in de gezondheidszorg bijdragen aan de verdere verbetering van de zorg, waarin kwaliteit en doelmatigheid centraal staan.

Daarom zoekt MSD de verbinding. Niet alleen met artsen en zorginstellingen, maar ook met bijvoorbeeld patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, overheidsinstanties, wetenschappelijke organisaties en brancheverenigingen. Zo brengen we in kaart wat de situatie in de zorg is en waar de behoeften en mogelijkheden tot verdere verbetering liggen. Dat kan zeer uiteenlopend zijn, maar als het om geneesmiddelen gaat kun je bijvoorbeeld denken aan onderwerpen als  bevordering van therapietrouw, effectieve medicatiebewaking en het  terugdringing van verspilling.

‘Het juiste geneesmiddel, bij de juiste patiënt op het juiste moment’; dat is waar we ons voor willen inzetten, samen met andere partijen in de gezondheidszorg. Zo geven we vorm aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en bieden we de beste basis om enerzijds op de lange termijn het zorgstelsel betaalbaar te houden en tegelijkertijd  de patiënt de beste zorg te kunnen bieden.”

Einte Elsinga is Associate Director Policy & Health Insurance bij MSD