Wat gebeurt er nadat uw sponsorverzoek is ingediend?

Uw sponsorverzoek is ingediend. Hoe gaat het nu verder?

  • Uw verzoek wordt beoordeeld door de sponsorcommissie van MSD. Onderdeel van de beoordeling is een toetsing aan wet- en regelgeving. (www.cgr.nl).
  • Wij brengen u zo snel mogelijk op de hoogte van ons besluit. Ons streven is om binnen vier weken te reageren. Het kan zijn dat wij u in de tussentijd om aanvullende gegevens vragen.
  • Willen beide partijen overgaan tot sponsoring, dan zal MSD een sponsorovereenkomst opstellen. Deze overeenkomst wordt u daarna digitaal ter ondertekening aangeboden.
  • MSD zal de gegevens registreren in het Transparantieregister Zorg conform de door de CGR vastgestelde uniforme rapportagestructuurDeze openbaarmaking geldt voor een periode van drie jaar.