Waardegedreven zorg

Bij MSD zien het als onze missie om levens te redden en patiënten te helpen een zo goed mogelijk leven te leiden. Zodat ze optimaal deel kunnen nemen aan de samenleving, zowel in het sociale als het werkzame leven. We zijn ervan overtuigd dat Value Based Healthcare kan bijdragen aan betere gezondheidsresultaten van patiënten en aan hoogwaardige en betaalbare zorg, nu en in de nabije toekomst. Aan het woord zijn Birgit van den Berg en Margreet Voorsluijs. Zij trekken de kar bij MSD als het gaat om waardegedreven zorg en beschikken allebei over een VBHC Green Belt.

 

Belangrijke bijdrage

Margreet Voorsluijs

Wij geloven dat we – een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan waardegedreven zorg. MSD streeft naar verbetering van relevante gezondheidsresultaten voor patiënten tegen de laagst mogelijke (geïntegreerde) kosten. Dat doen we al vele jaren met onze innovatieve geneesmiddelen en vaccins die waarde leveren voor patiënten. Daarnaast willen wij ook een bijdrage blijven leveren aan waardegedreven zorgprojecten door bijvoorbeeld onze kennis en inzichten te delen, oplossingen helpen te ontwikkelen en door processen te optimaliseren en op te schalen. Belangrijk vinden we ook om vervolgens te meten wat daadwerkelijk de gezondheidsresultaten voor de patiënt zijn en dat we de zorg zo efficiënt mogelijk kunnen organiseren (of het zorggebruik te meten). Daarbij richten wij ons vooral op optimalisatie van het medische beslissingsproces om relevante waarde voor patiënten te leveren.

 

Samenwerken

Birgit van den Berg

Om hier succes in te boeken is samenwerking het allerbelangrijkst, met bijvoorbeeld patiëntenverenigingen en zorgverleners. Dus met een multidisciplinair team van betrokkenen in de zorg, ieder vanuit de eigen expertise, maar als partners met hetzelfde gezamenlijke doel. Als we voor patiënten – nu en in de nabije toekomst – de toegang tot optimale zorg willen verbeteren en veiligstellen, dan moeten we afstappen van het huidige systeem van beloond worden op basis van volume. Om echt invulling te geven aan waardegedreven zorg is het belangrijk om zowel de uitkomsten centraal te zetten en te meten evenals als de kosten van de integrale zorgcyclus.

 

Healthcare innovation

Bij MSD Nederland hebben we in de afgelopen jaren veel kennis opgedaan op dit vlak en er zijn nu twee specifieke functies die zich volledig richten op ‘healthcare innovation’, waarmee MSD invulling geeft aan Value Based Healthcare. We richten ons hierbij momenteel vooral op twee gebieden: vaccinatie en oncologie. MSD is klaar om op te treden als aanjager en versneller van waardegedreven zorg.