Longkanker Nederland

In de huidige projecten voor waardegedreven zorg streven we samen met andere zorgpartners vooral naar optimalisatie van het medische beslissingsproces om relevante waarde voor patiënten te leveren. Onderstaand voorbeeld over de samenwerking met onder meer Longkanker Nederland toont hoe MSD Nederland dit met succes in de praktijk brengt.

In 2018 is een samenwerking gestart met patiëntenvereniging Longkanker Nederland en geneesmiddelenbedrijf Roche met als doel het optimaliseren van de zorg voor patiënten met longkanker.

Voor dit project werd een beperkt aantal patiënten en familieleden geïnterviewd door een onderzoeksbureau. Met hun feedback hebben we al een veel beter inzicht gekregen in de kloof die er bestaat tussen de technisch-medische wereld in het ziekenhuis en de ‘alledaagse wereld’ van de patiënt en direct betrokkenen in de thuissituatie. Als we zorg voor de individuele patiënt met longkanker willen verbeteren, zouden deze twee werelden idealiter beter samen moeten vallen.

Wij hebben de uitkomsten van de interviews gedeeld en gevalideerd met verpleegkundigen, longartsen en beleidsmedewerkers van zorgverzekeraars. Dit heeft geleid tot een concreet vervolg op dit project, waarbij we specifiek patiënten met longkanker en een niet-westerse achtergrond zullen vragen hoe zij hun zorg beleven en waar hun behoeften liggen als het gaat om besluitvorming. Want samen beslissen is bij de overheid en vele ziekenhuizen een belangrijk thema, maar het is nog de vraag hoe we dit in de praktijk vorm kunnen geven. MSD zal het vervolg van dit project uitvoeren samen met een ziekenhuis dat veel patiënten uit deze doelgroep telt.