Organon terug in Nederland

De bedrijfsnaam Organon keert terug in Nederland. Dat is het resultaat van overleg tussen de MSD-directie in Nederland en de Landelijke Ondernemingsraad die hierover advies moest uitbrengen. Vanuit de ondernemingsraad is er groen licht voor uitvoering en vervolgstappen in Nederland.

Bijna honderd jaar geleden werd het voormalige Organon opgericht in Oss en die bedrijfsonderdelen maken sinds 2009 deel uit van geneesmiddelenbedrijf MSD. Het Amerikaanse hoofdkantoor van MSD maakte begin februari de plannen bekend om een deel van het productportfolio af te splitsen in een nieuw zelfstandig beursgenoteerd bedrijf. Een maand later werd de nieuwe naam bekend gemaakt die het nieuwe bedrijf wereldwijd krijgt: Organon & Co.

De landelijke ondernemingsraad heeft na uitvoerig beraad en constructief overleg met het Nederlandse management voorwaarden gesteld aan en aanbevelingen gedaan over de afsplitsing in Nederland. Het management van MSD heeft het positieve advies verwelkomd en zal de verdere uitvoering ter hand nemen. Het bedrijf kan nu dus verder met de voorbereidingen van de terugkomst van Organon in Nederland, dus ook in haar geboortestad Oss. De verdere formele besluitvorming over de afsplitsing in Nederland zal naar verwachting dit najaar gebeuren. De nieuwe bedrijfsnaam zal pas officieel gebruikt worden als de spin-off gerealiseerd wordt in de verschillende landen. Naar verwachting is dat in de eerste helft van 2021. Het is de bedoeling op dit moment dat ongeveer 1100 medewerkers van MSD Nederland overgaan naar Organon.

Nieuwe start voor Organon in Nederland

“De afgelopen maanden is er veel overleg gevoerd, zodat de ondernemingsraad en de vakbonden een goed beeld hebben kunnen vormen over de plannen voor de splitsing in Nederland”, zegt Ben Lucas, managing director van MSD in Nederland: “Ik ben blij hoe er constructief een goede basis is gelegd voor het nieuwe bedrijf en de vele medewerkers in Nederland.”
“Het bedrijfsbelang en het belang van de medewerkers stonden de afgelopen maanden centraal in de voorgenomen afsplitsing. Met ons advies kunnen we vertrouwen stellen in de toekomst – we kijken dan ook uit naar een nieuwe start voor Organon in Nederland” vult Hilbert Tabak van de landelijke ondernemingsraad aan.
Ook Paul Smink, bestuurder bij vakbond FNV ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet: “Als FNV hechten we er aan dat er straks twee gezonde ondernemingen bestaan. Dat mensen zowel bij MSD als Organon bij een goede werkgever werken, met goed perspectief en de juiste arbeidsvoorwaarden. Organon geeft ons aan die werkgever te willen zijn en dat betekent dat wij voor de FNV-leden binnen Organon, en de andere werknemers natuurlijk ook, vertrouwen hebben in hun toekomst in het bedrijf. Wij zien de vorming van het bedrijf met belangstelling tegemoet.”

Vrouwengezondheid

Wanneer de splitsing gerealiseerd is zal ‘Organon’ – opnieuw – behoren tot de grootste geneesmiddelenbedrijven van Nederland, met onder meer de productievestiging midden in Oss, op de plek waar het bedrijf in 1923 ontstond. De ambitie is dat Organon wereldwijd koploper wordt op het gebied van Women’s Health. Met haar unieke ervaring, ongekende innovatiekracht en gebruikmakend van snel ontwikkelende wetenschappelijke inzichten wil Organon flinke stappen zetten in het verbeteren van de gezondheid van vrouwen.
Volgens Kevin Ali, CEO van Organon, blijven de uitdagingen groot op het gebied van bijvoorbeeld anticonceptie, menopauze en hart- en vaatziekten. Behalve op vrouwengezondheid zal Organon zich ook gaan richten op biosimilars, oncologie en ontstekingsziekten. Ook zal het bedrijf geneesmiddelen blijven ontwikkelen op het gebied van dermatologie, pijn, luchtwegen en cardiovasculair.

MSD blijft het grootste geneesmiddelenbedrijf van Nederland en gaat zich vooral richten op oncologie, vaccins, hospital care en diergezondheid (Animal Health). Momenteel telt MSD meer dan 6.000 medewerkers in Nederland. De locaties in Haarlem, Boxmeer, De Bilt en De Geer/Oss blijven onderdeel van MSD.

Lange geschiedenis, sterke toekomst

In de komende periode wordt gewerkt aan de opsplitsing van MSD in twee juridische entiteiten. Daarvoor zijn verschillende formele besluiten benodigd, die gepland staan voor dit najaar. Het moment dat in Oss de naam Organon officieel terugkeert wordt verwacht met de wereldwijde spin-off in de eerste helft van 2021. Wenny Raaymakers, directeur van de vestiging in Oss: “Ik ben ontzettend trots op onze lange geschiedenis in Oss en op de gepassioneerde, kundige en toegewijde mensen die hier werken. Vandaag is een bijzondere dag, het begin van een nieuwe toekomst. We kunnen ons nu echt gaan voorbereiden om straks op eigen benen te staan binnen een nieuw wereldwijd bedrijf. Onder de vlag van Organon kunnen wij nog meer betekenen voor de gezondheid van vrouwen.”

Lees meer over de voorgenomen spinoff: https://msd.nl/spin-off/
Lees meer over de nieuwe naam Organon & Co: https://msd.nl/organon/

 

MSD ‘aansprekend voorbeeld’ voor topvrouwen

27 mei 2016 – HAARLEM – Het aantal vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven stijgt in slakkengang, maar zeven organisaties en bedrijven waaronder MSD hebben een ‘diamanten award’ gekregen, omdat ze het afgelopen jaar goed hebben gepresteerd op het gebied van man-vrouw-diversiteit.

Het aandeel vrouwen in de top neemt sterker toe in organisaties waar m/v-diversiteitsbeleid beter ontwikkeld is. MSD is een van de organisaties die benoemd is tot ‘aansprekend voorbeeld’. MSD heeft in 2015 bijzonder goed gepresteerd op het gebied van m/v-diversiteit. Het aandeel vrouwen in de top steeg van 24,3% in 2014 naar 25,7% in 2015. Ook Dudok Wonen, gemeente Enschede, Kennedy van der Laan, PostNL, Schiphol Group en Vitens kregen deze beloning.

‘Binnen MSD kom je vrouwen overal tegen’

MSD heeft vrouwen in alle lagen en alle functies binnen de organisatie; in sales/marketing-rollen, in farmaceutische of juist meer technische posities. Als managers, leads of site manager en in kantoorfuncties, in de productie of in de laboratoria. In zijn algemeenheid kom je binnen MSD overal vrouwen tegen. De recente benoemingen van Kaja Natland als Managing Director van MSD Nederland en van Wenny Raaymakers als hoofd van de productie in Haarlem onderstrepen dit.

diversiteit_diamanten-award-2016_02Kracht van verschillen

MSD vindt het belangrijk om een divers personeelsbestand te hebben. Onze topman Kenneth C. Frazier communiceert heel duidelijk en regelmatig over het belang van diversity binnen de MSD-organisatie. “Bij MSD geloven we in de kracht van verschillen van teams van getalenteerde medewerkers op alle niveaus. Uiteenlopende vaardigheden, ervaringen, achtergronden en culturele perspectieven helpen ons om beter inzicht te krijgen in de behoeften van diverse klanten, zorgverleners en patiënten.”

Talent naar de Top werkt

Met het Charter Talent naar de Top committeren inmiddels meer dan 250 werkgevers zich vrijwillig, maar niet vrijblijvend, aan een duurzaam en effectief m/v-diversiteitsbeleid. Organisaties die het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend laten zien dat het wettelijk streefcijfer haalbaar is. Sinds de overeenkomst in 2008 werd ondertekend, stijgt het aantal vrouwen in de top met gemiddeld 1% per jaar. Vorige week bleek dat de overheid het eigen streefcijfer haalt: bijna 500 vrouwen bekleden een topfunctie bij de Rijksoverheid (31% van het totaal).
Commitment en ambitie helpen dus om meer vrouwen in de top te krijgen. Dat blijkt uit de nieuwste Monitor Talent naar de Top. Charterorganisaties doen waarvoor ze getekend hebben: beleid ontwikkelen om m/v-diversiteit in de top van hun organisatie te realiseren. Het aandeel vrouwen in de top neemt sterker toe in organisaties waar m/v-diversiteitsbeleid beter ontwikkeld is. Charterondertekenaars verplichten zich om jaarlijks hun voortgang te rapporteren aan de commissie Monitoring.

Meer informatie over Talent naar de Top is te vinden op de website www.talentnaardetop.nl