Openheid samenwerking MSD en zorgpartners

25 april 2016 – MSD is van mening dat optimale zorg tot stand komt door samenwerking met verschillende zorgpartners. Vanuit die visie werken wij ook samen met verschillende patiëntenorganisaties. Samen zetten wij ons in voor verbeteringen en ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg.

Wij sponsoren patiëntenverenigingen vanuit het standpunt dat ze belangrijk zijn voor de ondersteuning van patiënten. Patiëntenorganisaties spelen een belangrijke rol op het gebied van o.a. lotgenotencontact, voorlichting, belangenbehartiging en educatie. Ze zijn cruciaal voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een (ernstige) aandoening.

MSD hecht waarde aan een duurzame samenwerking met alle partijen, op een open en transparante manier. Om die reden publiceren wij jaarlijks een overzicht van de sponsorbedragen per patiëntenorganisatie op onze website en vanaf 2015 via het Transparantieregister. Dit register is opgericht vanuit de wens tot meer transparantie en informatie over de financiële relaties tussen de farmaceutische industrie en verschillende zorgpartners.

Meer informatie is te vinden op www.transparantieregister.nl.