Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen bezoekt MSD Oss

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Kennis en Talentontwikkeling) van de Provincie Noord-Brabant heeft donderdagmiddag een werkbezoek gebracht aan de MSD-locatie Moleneind in Oss.

Tijdens het werkbezoek aan de locatie waar Organon bijna 100 jaar geleden werd opgericht was er aandacht voor de spinoff en de terugkeer van de bedrijfsnaam Organon in Nederland, en dus in Oss. Tijdens het werkbezoek vertelde locatiedirecteur Wenny Raaymakers ook over de rol die MSD speelt als grote werkgever en over het aantrekken van talent. Bijzonder was het bezoek ook vanwege de coronacrisis, want de locatie wordt optimaal beschermd met maatregelen. MSD heeft daar steeds in voorop gelopen en doet dat nog steeds. Zo kan de productie van geneesmiddelen doorgaan en blijven de medewerkers goed beschermd.

Er was ook ruim de gelegenheid om de hoogwaardige productiefaciliteit van MSD te bekijken. Na een wandeling langs de nieuwbouw van het magazijn stond een bezoek aan de productie met de innovatieve vriesdroogtechnologie op het programma.

“Vanmiddag kijkje achter de schermen bij @MSDNederland in #Oss. Rondleiding door Wenny Raaymakers. Met mooie innovaties, hartverwarmende acties tijdens de #coronacrisis én natuurlijk de terugkeer van #Organon! ?”, reageerde de gedeputeerde na afloop op Twitter.

‘Panorama van de Zorg’ over Zorg & Technologie

10 juni 2016 – Drie jaar geleden startte MSD Nederland met de debatserie Panorama van de Zorg. In enkele kleinschalige debatten en een afsluitend congres wordt op strategisch niveau een vraagstuk in de gezondheidszorg uitgediept. Tijdens de derde editie is dat ‘zorg & technologie: hoe verhouden die twee zich tot elkaar en hoe kunnen zij elkaar versterken voor meer kwaliteit en doelmatigheid in de zorg? Op 30 september 2015 was de eerste expertmeeting, op 16 december 2015 was het tweede debat en op 11 mei 2016 vond het afsluitende congres plaats.

Aanwezig waren onder meer vertegenwoordigers van ziekenhuizen (artsen en bestuurders), verzekeraars, patiëntenorganisaties, start-up’s en andere bedrijven, waaronder MSD. Hoe zag de dag eruit en waarover spraken de bijna veertig aanwezigen op 11 mei in Amerongen?

De dag startte met een lezing door Maarten den Braber van het bedrijf Rockstart, gevolgd door enkele interessante innovatiepitches. De rest van de dag werd ingevuld met drie break-outsessies, waarin steeds een elevator pitch werd gehouden, gevolgd door een groepsdialoog over de in de pitch behandelde thema’s. Het inhoudelijke programma werd afgesloten met een dinerlezing, verzorgd door Michel Rudolphie, directeur van KWF Kankerbestrijding.

Goud

Disrupt or Die: anticiperen op de AirBnB van de zorg. Dat was de titel van de lezing van Den Braber. Hij gaf aan dat het zelf meten van je gezondheid en gedrag goedkoper, persoonlijker en makkelijker is dan traditionele ziekenhuisonderzoeken. “Ik kan inloggen op mijn weegschaal die mijn gewicht opslaat. De gegevens van de weegschaal leg ik naast mijn Runkeeper- app. Zo kan ik zien dat ik het meeste afval in periodes dat ik veel hardloop. En dat ik aankom tijdens vakanties.”

“Deze informatie is goud waard: het is makkelijk te verzamelen, goedkoop en voor iedereen te doen. De gegevens van miljoenen ‘proefpersonen’ kunnen bovendien door artsen en onderzoekers gebruikt worden voor het ontdekken van patronen in gedrag en voor het ontwerpen van persoonlijke medicijnen. Het maakt dure slaapcentra, dubbelblind onderzoek met proefpersonen en pijnlijke onderzoeken in het ziekenhuis voor een deel overbodig.”

Met deze lezing was de toon gezet voor de rest van de dag. Er is heel veel mogelijk, zo bleek ook uit de gepresenteerde apps, maar de bottleneck is vaak de gevestigde medische wetenschap. Toch moeten we doorzetten, zeiden de aanwezigen. Technologie voegt echt iets toe, omdat daarmee in weinig tijd en tegen lage kosten een antwoord op veel vragen kan worden gegeven.

“Start-ups hebben fantastische oplossingen. Als je de link weet te vinden naar de uitvoerders van de gezondheidszorg, heb je de code gekraakt.”

Innovaties

Het ging in Amerongen onder meer over ‘glow cap’, een buisje medicijnen dat gaat blinken als het tijd is om je medicijnen in te nemen; over dat het straks misschien nog maar een euro kost om je genoom in kaart te brengen en informatie te hebben waarmee je precies weet welk medicijn bij jou werkt; over het gebruik van ‘big data’ om therapietrouw te verbeteren; en over ‘Happitech’ een app waarbij je je vinger op de camera van je mobiele telefoon legt waarna je binnen twee minuten weet of je lijdt aan boezemfibrillatie of niet.

Drie factoren zijn van groot belang om innovaties verder te brengen in de zorg, zo concludeerden de aanwezigen: ‘Credibility, innovatieve partners en het toevoegen van waarde aan de zorg. Die drie factoren maken een innovatie kansrijk. En waar het echt op aankomt: hoe zorgt je innovatie voor een besparing?

Rol van de patiënt

Vaak ging de discussie over hoe (traditionele) organisaties en zorgprofessionals kunnen veranderen en wat de rol van de patiënt zou moeten zijn om innovaties goed door te kunnen voeren. “Eigenlijk moet de patiënt mij vragen om het anders te gaan doen”, zei één van de aanwezigen treffend.

Is het goed als de patiënt meer aan zelfzorg gaat doen en in hoeverre kan de patiënt bij zorgtrajecten betrokken worden? En hoe richt je zorgprocessen dan opnieuw in? Wat zijn de belemmeringen en wat de voordelen? Over dit soort vragen discussieerden de aanwezigen doorlopend.\

Drempels

Een spreker gaf aan dat financiering vaak een drempel is. “Digitaliseren bespaart kosten, maar dat is iets wat zich in de zorg nog zal moeten bewijzen. Je moet eerst investeren en dus ook accepteren dat je sommige investeringen kwijt bent.”

De ontwikkeling dat de patiënt meer biometrisch materiaal en data over zichzelf gaat verzamelen is niet te stoppen. De ‘nulde lijn’ wordt steeds sterker en beter. En patiënten hebben machtsmiddelen: ze kunnen naar een andere zorgverlener overstappen of naar een andere verzekeraar.

Een ziekenhuisbestuurder zag de bui al hangen: “Als wij als zorgverleners niet de deur openzetten voor deze spontane ontwikkeling, dan gaan we het niet redden. Ik denk dat ziekenhuizen dan gaan ontmantelen, simpelweg omdat wij niet in staat zullen zijn om de vraag vanuit de markt, namelijk ‘regel het maar zoals ik het wil’, te regelen.”

Tijd en geld

“Willen we de digitalisering van de zorg tot een succes brengen, dan moeten we afwijken van gebaande paden en buiten de bekende zorgkaders denken”, zei een spreker. “Dan moet er een eind komen aan het hedendaagse aanbod-denken en -handelen vanuit het zorgveld.”

Een genoemd fundamenteel probleem rondom digitalisering is dat men elkaar niet wenst te begrijpen. Aan de andere kant zijn ook positieve ontwikkelingen zichtbaar. Neem het voorbeeld van artsen die soms zelf met behulp van apps dialogen met patiënten aangaan.

“Veranderen en innoveren in de zorg kost tijd”, zo benadrukte Frederik van der Heijden, business development manager MSD. “Veel tijd, én geld.” En volgens Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, is innoveren gewoon een kwestie van het proces aangaan, van beginnen. Hoe? “Door goed te luisteren naar alle stakeholders, te beginnen met de patiënt.”

Tweede expertmeeting ‘Panorama van de Zorg’

15 januari 2016 – Drie jaar geleden startte MSD Nederland met de debatserie Panorama van de Zorg. In enkele kleinschalige debatten en een afsluitend congres wordt op strategisch niveau een vraagstuk in de gezondheidszorg uitgediept. Tijdens de derde editie is dat ‘zorg & technologie: hoe verhouden die twee zich tot elkaar en hoe kunnen zij elkaar versterken voor meer kwaliteit en doelmatigheid in de zorg?’

 Op 30 september 2015 was de eerste expertmeeting en op 16 december was daar expertmeeting twee. Waarover discussieerden de 14 deelnemers dit keer?

Het speelveld van de zorg verandert; in het huidige sociaal-technologische tijdperk duiken uit het niets allerlei start-ups, organisaties en nieuwe businessmodellen op. Hoe komen gevestigde partijen in contact met nieuwe spelers? En wat zijn de mogelijkheden om de zorg te verbeteren en doelmatig te houden en meer met en rondom de patiënt te organiseren?

Aan de hand van praktijkcasussen en gepassioneerde verhalen over twee innovatieve start-ups in de gezondheidszorg, discussieerden de deelnemers over hoe de kloof te overbruggen tussen klein, jong dynamisch en innovatief enerzijds, en groot, (financieel) sterk, log en grijze haren anderzijds, over de kost die voor de baat uit gaat – dat we niet alleen naar vandaag en morgen moeten kijken, maar ook naar overmorgen – over het belang van de rol van patiënt/zorgconsument en over andere, gerelateerde thema’s.

Welke lessen werden er geleerd? Een aantal quotes van deelnemers:

‘We hebben elkaar nodig, we moeten energie stoppen in elkaar vinden en begrijpen.’

‘Al kun je maar een klein dingetje verbeteren in die hele passenger journey, dan is dat al winst.’

‘Verschillende partners kunnen met elkaar samenwerken, jong en oud kan samenwerken; ander perspectief inbrengen en dan is er de combinatie van medicijnen en technologie; dat kan elkaar ook versterken. En het zit ‘m in de combinatie van langer over de tijd kijken en niet alleen naar dat ene jaar.’

‘De wereld verandert snel, als je grijze haren hebt moet je oppassen. Het is belangrijk om verbinding te zoeken met alle stakeholders die aan tafel zitten, iedere partij heeft iets in te brengen. Je moet de horizon verleggen. Groot denken, klein beginnen.’

‘Ook in het huidige systeem zit veel ruimte voor innovaties, al is er misschien iets “Uberigs” nodig om buiten de usual suspects om naar de wereldmarkt te kunnen komen.’ ‘Nieuwe toetreders op de markt gaan voor een enorme dynamiek zorgen.’

‘De start-up-verhalen werken erg inspirerend. Dat helpt ontzettend om de gezondheidszorg weer een push te geven. Dat elan is ook zo aanlokkelijk, dat we het eigenlijk veel meer moeten inzetten om mensen te helpen te willen veranderen.’

‘Er is geen sprake van móéten samenwerken; de mogelijke samenwerkingspartners zijn complementair.’

Ook werd de kracht van het poldermodel geroemd, in zekere zin is dat toch ook de basis van de Panorama van de Zorg-meetings van MSD.

Over het tweede Panorma van de Zorg beraad is er ook een blog op Zorgvisie verschenen . Klik hier om het blog te lezen.