MSD vraagt aandacht voor groeiend probleem diabetes

MSD vraagt aandacht voor groeiend probleem: elke dag 145 mensen met diabetes erbij

Ruim één miljoen mensen in Nederland hebben diabetes. Suikerziekte. En daar komen er elke dag ongeveer 145 bij*. Elke 6 seconden overlijdt er zelfs iemand, ergens op de wereld, aan de gevolgen van deze ziekte***. In de aanloop naar Wereld Diabetes Dag (14 november) vraagt MSD aandacht voor dit groeiende probleem.

De Internationale Diabetes Federatie heeft ook uitgerekend dat het aantal mensen met diabetes over de hele wereld in de komende ruim 20 jaar gaat groeien naar het duizelingwekkende aantal van 642 miljoen***. De meeste van hen hebben diabetes type 2. Vroeger werd dit ‘ouderdomsdiabetes’ genoemd, maar tegenwoordig komt type 2 ook steeds vaker voor bij mensen jonger dan 30 jaar.

Alle ogen gericht op diabetes
Bedenk daarbij dat de helft van de mensen met diabetes type 2 rondloopt zonder het te weten***. Niet voor niets staat Wereld Diabetes Dag dit jaar in het teken van het stijgende aantal mensen met diabetes en het belang om te screenen. Omdat de klachten langere tijd vaag kunnen zijn, wachten mensen met een bezoek aan de huisarts. Het niet onderkennen van diabetes type 2 kan gevaarlijk zijn en blijvende schade aanrichten in het lichaam: blindheid, hart- en vaatziekten en problemen met voeten en nieren**/****. De Internationale Diabetes Federatie heeft daarvoor de slogan “Eyes on Diabetes” bedacht. Alle ogen gericht op diabetes. Op een groeiend probleem en de risico’s die de ziekte met zich meebrengt.

Een eeuw ervaring
MSD draagt graag zijn steentje bij aan de strijd tegen diabetes. Al bijna honderd jaar zetten we ons in voor goede diabeteszorg. Het huidige MSD in Nederland combineert de jarenlange ervaring van een aantal farmaceutische bedrijven, die allen hun sporen verdiend hebben op het gebied van productie, onderzoek en ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen. In Oss startten we in 1923 met het winnen van insuline uit de alvleesklier van geslachte varkens. Het toenmalige Organon had daarmee een wereldprimeur. Twintig jaar geleden stond MSD aan de basis van de ontdekking van DPP4-remmers. En op dit moment doen we onderzoek naar nieuwe behandelingen van diabetes*****.

Aandacht voor groeiend probleem
MSD zet zich in voor een betere zorg voor mensen met diabetes en is daarom partner van Wereld Diabetes Dag. Dit jaar roepen we vooral op om stil te staan bij de toename van diabetes en de risico’s die de ziekte met zich meebrengt. Kijk maar eens naar de volgende cijfers:

  • Bijna de helft van alle volwassen met diabetes weten niet dat ze diabetes hebben***/****\
  • 9 op de 10 mensen met diabetes heeft type 2***/****
  • Ongeveer de helft van alle mensen met diabetes type 2 overlijdt uiteindelijk aan hart- en vaatziekten en 10 tot 20% aan nierproblemen**
  • Diabetes komt vaker voor bij mensen van Marokkaanse, Turkse of Surinaamse afkomst dan bij autochtone Nederlanders*

BEKIJK ook de nieuwe VIDEO van MSD, partner van Wereld Diabetes Dag:
klik hier.

Volg MSD verder via onze website (www.msd.nl) en via Twitter (@MSDNederland).
Meer informatie en tips over het leven en werken met diabetes kun je vinden op de websites van Diabetesvereniging Nederland (www.dvn.nl) en het Diabetes Fonds (www.diabetesfonds.nl). Volg Wereld Diabetes Dag op Twitter via @WDD of #WDD.

 

BRONNEN:
*) DVN: https://www.dvn.nl/diabetes/over-diabetes/cijfers-diabetes
**) WHO: Data and Statistics, http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/diabetes/data-and-statistics
(bron overgenomen uit MSD: infographic, DIAB-1144241-0034 (Type 2 Diabetes and Complications)
***) IDF: Diabetes Atlas Seventh Edition 2015, www.idf.org/diabetesatlas,
http://www.idf.org/sites/default/files/Atlas7e-poster.pdf
****) IDF, EYES ON DIABETES, http://www.idf.org/news/world-diabetes-day-2016
*****) MSD: R&D pipeline, http://www.merck.com/research/index.html#Pipeline