Focus op diabeteszorg

17 maart 2016 – De komende tijd besteedt MSD weer veel aandacht aan een van de meest voorkomende chronische aandoeningen: diabetes*. Wist je dat ruim 1 miljoen Nederlanders diabetes mellitus hebben? En dat daar elke dag 145 mensen bij komen**? MSD heeft een lange geschiedenis in de strijd tegen diabetes. In het kader van 125 jaar MSD en de naderende Nationale Diabetes Dag (18 maart) duiken we eens dieper in dit verhaal.

Twintig jaar geleden stond MSD aan de basis van de ontdekking van DPP4-remmers***. Maar onze geschiedenis in diabeteszorg gaat veel verder terug. MSD Nederland was in 1954 de eerste vestiging van MSD in Europa, maar heeft door de overname van Organon (in 2009) al bijna een eeuw ervaring met ontwikkeling en productie in Oss. In 1923 werd gestart met de winning van insuline uit de alvleesklieren van varkens uit de slachterij, toen onder de naam Organon****.

Bijna een eeuw ervaring in diabeteszorg

Het huidige MSD in Nederland combineert de jarenlange ervaring van een aantal farmaceutische bedrijven, die allen hun sporen verdiend hebben op het gebied van productie, onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen voor mens en dier. Het eerste product van Organon – insuline – was een unicum in de wereld. Aanvankelijk gebruikte men alvleesklieren van varkens. Daarbij had men zeer veel materiaal nodig voor een klein beetje insuline. Toen echter ontdekt werd dat de alvleesklier van nuchtere kalveren een veel hoger gehalte aan insuline bevatte, werd overgegaan op deze grondstof: bevroren alvleesklieren van runderen werden voortaan uit Argentinië geïmporteerd****.

Betrokken partner in diabeteszorg

Anno 2016 vraagt MSD op bijzondere wijze aandacht voor de wereldwijde strijd tegen diabetes. Elk jaar vinden op 14 november wereldwijd evenementen plaats om aandacht te vestigen op diabetes. Dit gebeurt onder meer door het blauw verlichten van bekende en monumentale gebouwen, overal ter wereld. MSD sloot hier vorig jaar bij aan door de bekende witte hoogbouw in de Waarderpolder (Haarlem) in blauw te hullen. Hoe dat eruit zag kun je zien in een korte video. Er zijn plannen om dat dit jaar opnieuw te doen, in Haarlem en Oss.

Maar eerst neemt MSD op vrijdag 18 maart 2016 deel aan de Nationale Diabetes Dag in Amersfoort, een tweejaarlijks top-event waar diabetes in al z’n dimensies aan bod komt. Of zoals een bezoeker van NDD 2014 verwoordde: “Inspirerend, met verrassende inkijkjes in de toekomst van diabetes en zorg”.

Diabetes in cijfers

Ruim 1.000.000 Nederlanders hebben diabetes mellitus. Daarvan weten echter 200.000 mensen niet dat zij diabetes hebben. 900.000 mensen hebben diabetes type 2. Bij 100.000 mensen komt diabetes type 1 of een ander type voor. Iedere dag komen er ongeveer 145 mensen met diabetes bij in Nederland. Hier valt zowel diabetes type 1 als type 2 onder. De verdeling tussen mannen en vrouwen is vrijwel gelijk.

In 2025 hebben we in ons land ongeveer 1,3 miljoen mensen met diabetes. In het RIVM-rapport ‘Diabetes in 2025’ kun je hier meer over lezen.

Wij ondersteunen zorgverleners én mensen met diabetes

Samen met partners leveren wij een bijdrage aan het optimaliseren en doelmatiger maken van de zorg. Dat doen we ook voor diabetes. Samen met partners werken wij aan oplossingen om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren. Zo werken we aan therapietrouw- en beweegprogramma’s en bieden wij voorlichtings- en informatiematerialen aan over diabetes. Op deze manier ondersteunen we zorgverleners én mensen met diabetes*****. MSD – betrokken partner in diabeteszorg. Toen. Nu. En in de toekomst. Want MSD werkt ook op dit moment aan diverse nieuwe behandelingen van diabetes, al bevinden deze behandelingen zich nog allemaal in de fasen van onderzoek******)

Bronnen:
*) Diabetesveld toegerust voor de strijd tegen volksziekte nr. 1
http://actieprogrammadiabetes.nl/nieuws/37-nieuwsartikelen/413-diabetesveld-toegerustvoor-
de-strijd-tegen-volksziekte-nr-1 (18 april 2013)
**) Diabetes in cijfers, DVN,
https://www.dvn.nl/diabetes/over-diabetes/cijfers-diabetes
(8 maart 2016)
***) 20-years of DPP-4 inhibition infographic_Unbranded_FINAL2 (DIAB-1160025-0004)
****) https://nl.wikipedia.org/wiki/Organon_(multinational) (Geschiedenis van Organon)
*****) 090_MSD_diabetes advertententie 21jan16 DEFINITIEF.pdf (DIAB-1169649-0004)
******) MSD Pipeline Products Infographic_FINAL (DIAB-1160025-0000)