Het Mectizan Donatie Programma bestaat 30 jaar!

Al dertig jaar zet MSD zich in om de parasitaire infectie ‘rivierblindheid’ onder controle te krijgen, door een geneesmiddel ter beschikking te stellen aan miljoenen mensen in landen in Latijns-Amerika, Afrika en Jemen waar de ziekte voorkomt. Onbeperkt en kosteloos voor mensen die het geneesmiddel het hardst nodig hebben en het minst in staat zijn om ervoor te betalen, zo beloofden we in 1987. ‘For as long as needed, to as many as needed.’ Nog altijd houden wij ons aan die toezegging. (1) Het programma wordt zelfs verder uitgebreid om ook de zogenaamde ‘olifantsziekte’ (LF) een halt toe te roepen. (2)

Met een uniek kijkje achter de schermen stond MSD afgelopen vrijdag (1 december) stil bij 30 jaar Mectizan Donatie Programma. Speciaal voor de gelegenheid werden Nederlandse en buitenlandse media bijgepraat door Kaja Natland (general manager MSD), Wenny Raaymakers (hoofd Operations Haarlem) en dr. Yao Sodahlon (director of the Mectizan Donation Program) over het Mectizan Donatieprogramma en het productieproces in Haarlem. Hier staat de enige fabriek in de wereld waar het bewuste geneesmiddel wordt gemaakt. (3)
De samenwerking van diverse partners in het Mectizan Donatieprogramma (MDP) heeft de behandeling mogelijk gemaakt van vele miljoenen mensen, in meer dan 30 ontwikkelingslanden. (1, 3) Kinderen en ouders hoefden niet meer voor hun hulpbehoevende (groot-)ouders te zorgen en daardoor konden tientallen miljoenen hectares vruchtbaar akkerland opnieuw in gebruik worden genomen. Belangrijk nieuws was er vrijdag ook: terwijl rivierblindheid al in vier landen is uitgeroeid wordt de strijd tegen olifantsziekte uitgebreid naar landen buiten Afrika om ook daar de ziekte te kunnen elimineren.

2,8 miljard behandelingen uit Haarlem
Alle Mectizan-tabletten worden in de MSD-fabriek in Haarlem geproduceerd en verpakt. Bijna 1 miljard per jaar. Steeds meer tabletten zijn nodig, omdat steeds verder afgelegen gebieden worden bereikt en omdat er nog altijd nieuwe toepassingen worden gevonden voor ivermectine. Zo is ivermectine inmiddels ook van groot belang in de strijd tegen de zogenoemde ‘olifantsziekte’. (3)
De unieke aanpak levert concrete resultaten op. In juli 2016 werd Guatemala het vierde land achter Columbia (2013), Ecuador (2014) en Mexico (2015) waar de WHO bevestigde dat rivierblindheid helemaal uitgeroeid is. Studieresultaten lijken uit te wijzen dat de ziekte na 15 à 17 jaar behandelen niet of nauwelijks meer terugkomt. (3)

Uitbreiding
Togo was in april 2017 het eerste land in Afrika waar lymfatische filariasis of olifantsziekte is geëlimineerd als een probleem voor de volksgezondheid. (4)  Via het MDP-programma  doneert MSD het middel ivermectine ook voor de behandeling van deze tropische ziekte. “Met het bewijs dat naar voren is gebracht in de nieuwe richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, breiden we het Mectizan Donatieprogramma uit om de gezondheid te verbeteren van miljoenen mensen terwijl we toewerken naar de dag dat LF niet langer een bedreiging vormt voor toekomstige generaties”, vertelt Kenneth C. Frazier, CEO van MSD. Sinds het begin van het programma in 1987 heeft MSD meer dan 2,8 miljard behandelingen voor rivierblindheid en LF gedoneerd.  (2)

• Meer dan 100 miljoen mensen lopen risico op infectie (1, 3)
• 37 miljoen mensen zijn geïnfecteerd (3)
• Tienduizenden gevallen van blindheid zijn voorkomen (ca. 40.000 per jaar) (1)
• Rivierblindheid is nu helemaal uitgeroeid in Columbia, Ecuador, Mexico en Guatemala (1, 3)
• MSD herdenkt 30 jaar MECTIZAN® Donatieprogramma-voortgang (2)
• In 1995 produceerde MSD in Haarlem 14 miljoen tabletten, anno 2017 is dat aantal opgelopen tot bijna een miljard tabletten per jaar (3)
• Programma uitgebreid om jaarlijks 100 miljoen mensen extra te bereiken (2)

Bronvermeldingen:
1) Mectizan chapter MSD Corporate Responsibility Report Nov 2017
2) MSD Commemorates 30 Years of MECTIZAN® Donation Program Progress, MSD news release 1-12-2017
3) Mectizan_factsheet_key_messages_FINAL (NOND-1216688-0001)
4) Togo Becomes First Country in Africa to Validate the Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem, MSD GSK MDP news release, 18-4-2017

NOND-1238372-0004

Extra donatie in eindstrijd tegen rivierblindheid

4 april 2016 – In maart is bekend geworden dat MSD en het Mectizan Donation Program gezamenlijk een donatie van 1 miljoen dollar doen aan het zogenoemde END Fund, ter verdere ondersteuning van alles wat al wordt gedaan om de tropische aandoening rivierblindheid in landen in Afrika te kunnen uitroeien.

De donatie stelt deelnemende landen in staat om zich voor te bereiden op een periode van ‘post-treatment surveillance’: toezicht houden in gebieden waar behandeling met Mectizan niet meer nodig wordt geacht. In Latijns-Amerika is rivierblindheid inmiddels uitgeroeid. In Afrika heeft op dit moment nog geen enkel land die officiële status.

De inspanningen van het END Fund  zijn afgestemd op de Roadmap on Neglected Tropical Diseases van de WHO, die er naar streeft om rivierblindheid in het jaar 2020 in een aantal geselecteerde Afrikaanse landen, uitgeroeid te hebben.